Tällaisilla tuloilla pääsee naisten korkeimpaan tulokymmenykseen

Palkkahuippuun suomalaiset yltävät 40–50-vuotiaana.

Noin 30-vuotiaana naisten palkkakehitys keskeytyy noin viideksi vuodeksi.

11.12.2020 9:00 | Päivitetty 11.12.2020 12:59

Suomalaisten työeläkevakuutettu ansio vaihtelee merkittävästi iän ja sukupuolen mukaan. Pienimmät palkat ovat uraansa aloittelevilla naisilla ja suurimmat 40-vuotiailla miehillä selviää Eläketurvakeskuksen (ETK) selvityksestä. Perheen perustaminen näyttää vaikuttavan erityisesti naisten palkkakehitykseen.

Palkansaajien työeläkevakuutettu ansio oli keskimäärin reilut 3 000 euroa kuukaudessa vuonna 2019. Mediaani oli vajaat 2 800 euroa, käy ilmi Suomen työeläkevakuutetut -tilastosta. Työeläkevakuutetut ansiot sisältävät myös epäsäännölliset ja osa-aikaiset työt.

Miesten työeläkevakuutettu keskiansio oli 800 euroa eli miltei kolmanneksen suurempi kuin naisten. Miesten keskiansio oli 3 400, naisten 2 700 euroa, ETK:n tiedotteesta selviää. Ero kasvaa sitä mukaan, mitä suuremmat ansiot ovat, mutta ero on olemassa jokaisessa tulokymmenyksessä.

Naisten korkeimpaan tulokymmenykseen pääsee 4 400 euron kuukausiansioilla, kun miehillä vastaava raja on puolestaan 5 800 euroa.

Palkkahuippuun suomalaiset yltävät 40–50-vuotiaana.

Vähiten ansaitsevat työuraansa aloittelevat nuoret naiset (17–30-v.), keskimäärin 1 700 euroa kuukaudessa. Eniten ansaitsevat 40–50-vuotiaat miehet, keskimäärin 4 300 euroa kuukaudessa.

Miesten keskiansiot nousevat tasaista tahtia 17–40 ikävuoden välillä ja korkeimmillaan miesten palkat ovat 44 vuoden iässä, keskimäärin 4 300 euroa kuukaudessa. Sen jälkeen tulotaso vakiintuu ja alkaa hiljalleen laskea 50 ikävuoden jälkeen.

Naisten ansiokehitys on nousujohteista 30 vuoden ikään asti. Tuolloin sukupuolten välinen palkkaero repeää. Syynä on todennäköisesti sukupuolittuneet asenteet lastenhoitoon ja perheen perustamiseen liittyen.

Yleisimmin naiset jäävät kotiin hoitamaan lapsia ja miehet jatkavat töissä.

Naisten palkkakehitys jatkuu jälleen 35 ikävuoden jälkeen, mutta sukupuolten palkkaero jää pysyväksi. Naisten palkat ovat korkeimmillaan 48-vuotiaana, keskimäärin 3 300 euroa kuukaudessa.

– Perheellistyminen näyttää vaikuttavan enemmän naisten työuriin. Lasten syntymän jälkeiset vuodet lyhentävät erityisesti naisten työpäivää ja leikkaavat ansiotuloja. Kun lapset kasvavat, äidit voivat taas panostaa työuraansa ja palkkataso nousee, arvioi Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Jari Kannisto tiedotteessa.

Sukupuolten välistä tuloeroa selittävät vahvasti myös sukupuolittuneet työmarkkinat. Naiset työskentelevät miehiä useammin terveys- ja sosiaalialoilla, kuntasektorilla.

Kunnan työntekijät tienasivat keskimäärin 2 600 euroa kuukaudessa. Se on noin 300 euroa vähemmän kuin yksityisen sektorin työntekijät. Parhaat ansiotulot sai valtion leivissä, keskimäärin 3 400 euroa.

Ansiotuloihin vaikuttavat myös työsuhteiden määräaikaisuus ja osa-aikainen työskentely, joka on yleisempää naisilla kuin miehillä.

– Tuloeroihin vaikuttavat muun muassa koulutus, työtuntien määrä ja ammatti. Myös palkansaajien ikärakenne vaihtelee aloittain. Esimerkiksi valtion virkamiehet ovat korkeasti koulutettuja, ja heillä on pitkä työhistoria, kertoo Kannisto tiedotteessa.

Vuoden 2019 lopussa työeläkejärjestelmän piiriin kuului 3,8 miljoonaa alle 69-vuotiasta, joista 2,4 miljoonaa oli työssä viime vuoden lopussa.

Eläketurvakeskuksen tilastot perustuvat palkansaajien työeläkevakuutettuihin ansioihin. Niihin lasketaan myös epäsäännöllinen työeläkevakuutettu työ.

Tilastokeskuksen Palkkarakennetilaston mukaan kokoaikatyötä tekevien kokonaisansiot olivat viime vuonna keskimäärin 3 500 euroa kuukaudessa. Mediaani oli hieman tätä pienempi, 3 100 euroa.

Tiedotteen ansiotulot ovat palkansaajia koskevia bruttosummia, ja niihin sisältyy työntekijän eläkemaksu. Tietoihin ei kuitenkaan sisälly yrittäjien ansiotuloja.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?