Valtiontalouden tarkastusvirasto: hallituksen työllisyystoimien vaikutukset jääneet vaatimattomiksi

Työllisyyspäätösten vaikutukset julkistalouteen ovat kuitenkin olleet vaatimattomia.

Pääministeri Sanna Marin ja valtiovarainministeri Matti Vanhanen Säätytalolla 14. syyskuuta.

Hallituksen finanssipolitiikka on ollut koronakriisissä onnistunutta ajoitukseltaan ja mittakaavaltaan, arvioi Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV. Viraston mukaan työllisyyspäätösten vaikutukset julkistalouteen ovat kuitenkin olleet vaatimattomia.

Koronakriisi ja sen hoito nostavat julkista velkaa voimakkaasti. VTV patistaa hallitusta vakauttamaan kasvanutta julkisen talouden velkasuhdetta. Hallituksen suunnittelemilla työllisyystoimilla on tässä suuri rooli.

– Matala korkotaso auttaa julkista taloutta tällä hetkellä, eikä aiempaa korkeampi velkataso ole välttämättä kestämätön julkiselle taloudelle. On kuitenkin erittäin tärkeää vakauttaa velkasuhde tämän vuosikymmenen aikana, jotta velan aiheuttama riski ei nouse liian suureksi, sanoo VTV:n vanhempi ekonomisti Matthias Strifler tiedotteessa.

VTV pitää perusteltuna, että koronakriisistä huolimatta työllisyyttä yritetään edelleen kasvattaa. Hallituksen asettama tavoite on noussut 60 000:sta 80 000 työlliseen, mutta aikataulu venyi hallituskaudesta vuosikymmenen loppuun.

Hallituksen tavoite vaativa

Hallituksen niin sanotussa kestävyystiekartassa on määritelty, että uudella työllisyystavoitteella vahvistettaisiin julkista taloutta kahdella miljardilla eurolla.

Strifler pitää tavoitetta vaativana. Lisäksi on olemassa riski, että edes kestävyystiekartassa kuvatulla työllisyyden lisäyksellä ei saavuteta tavoiteltuja julkistaloudellisia vaikutuksia.

– Tiekartan nykyinen versio perustuu optimistiseen oletukseen, että toteutettavista työllisyystoimista ei koidu lainkaan kustannuksia julkiselle taloudelle, Strifler sanoo.

Hallituksen pitäisi VTV:n mukaan esittää tarkemmin julkista taloutta vahvistavat toimenpiteet ja niiden julkistaloudelliset vaikutukset.

– On tärkeää, että julkista taloutta ohjataan kriisin jälkeen vakautustavoitteen mukaiselle kehitysuralle. Se edellyttää, että sitoudutaan keskipitkän aikavälin taloussuunnitteluun. Siksi julkisen talouden tavoitteet ja menokehys ovat tärkeitä, painottaa VTV:n johtaja Matti Okko.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?