Erikoinen perintöriita: isät vaativat omilta lapsiltaan kymmeniä tuhansia euroja, koska äiti lahjoitti lähes koko omaisuutensa heille - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Erikoinen perintöriita: isät vaativat omilta lapsiltaan kymmeniä tuhansia euroja, koska äiti lahjoitti lähes koko omaisuutensa heille

Kaksi veljestä vaativat lapsiltaan huomattavaa osaa lahjoitusrahoista, jotka äiti antoi elämänsä aikana neljälle lapsenlapselleen

Kuvituskuva.­

10.10. 16:10

Kumpikin veljeksistä halusi jokaiselta neljältä lapselta 30 000 euroa eli yhteensä 240 000 euroa lakiosan täydennyksenä.

Veljekset olivat tyytymättömiä äitinsä ratkaisuun ja nostivat riitakanteen omia lapsiaan vastaan. Jättipotti jäi saamatta ja veljekset saivat yhteensä vain noin 10 000 euroa lisää lakiosaansa. Summasta hupeni oikeudenkäyntikuluihin yli puolet, sillä veljekset joutuivat maksamaan kaikki oikeuskulut.

Erikoinen kiista meni ensin käräjäoikeuteen ja lopulta vielä Helsingin hovioikeuteen.

Veljesten 94-vuotiaana kuollut äiti halusi siirtää varallisuutta yhden sukupolven ylitse ja siksi jätti pojilleen ainoastaan lakiosan.

Tapahtumien alku käynnistyi jo 1992, kun veljesten vanhemmat tekivät keskinäisen testamentin, jossa toissijaisina saajina olivat neljä lastenlasta – kaksi kummankin pojan lasta. Testamentin tekohetkellä yksi lapsenlapsista oli juuri päässyt ylioppilaaksi ja oli 20-vuotias, muut olivat vielä alaikäisiä.

Ensimmäisen lahjoituksen isoäiti teki vuosituhannen alussa, kun hän lahjoitti kerrostaloasunnon ja hänelle itselleen jäi hallinta- ja käyttöoikeus asuntoon.

Muutama vuosi kului ja isoäiti teki toisen lahjoituksen samoille lapsenlapsilleen. Nyt hän lahjoitti kullekin lähes 10 000 euroa. Rahoilla lapsenlapset hankkivat toisen kerrostaloasunnon ja antoivat isoäidille taas hallinta- ja käyttöoikeuden asuntoon.

Kuolinpesän perinnönjako tehtiin neljä vuotta sitten. Pesän varat olivat noin 35 000 euroa, josta veljekset saivat lakiosan eli puolet, noin 8 600 euroa kumpikin ja lapsenlapset toisen puolikkaan, noin 4 300 euroa kullekin.

Veljekset ilmoittivat, etteivät tulisi moittimaan perinnönjakoa millään perusteella.

Jo seuraavana vuonna veljekset nostivat kanteen ja vaativat omilta lapsiltaan kultakin 30 000 euroa. He perustelivat vaatimustaan äitinsä tekemillä lahjoituksilla, joista heille kuuluisi puolet. Veljesten mukaan salaiset lahjat loukkasivat heidän lakiosaansa. He kertoivat saaneensa tiedon lahjoituksista vasta äitinsä kuoleman jälkeen.

Veljesten näkemys oli, jos he olisivat saaneet asunnon lahjoituksena, olisi asunnon arvonnousun kautta tullut myös hyöty heille. Heidän mielestään oli kohtuutonta, että hyödyn saivat vain heidän lapsensa.

Lahjoitukset suosivat veljesten mielestä lapsenlapsia ja perusteettomat lahjat johtivat siihen, ettei rahaa lakiosaan jäänyt tarpeeksi.

Lapsenlapset vastustivat kannetta ja muistuttivat, että lahjoituksissa on ollut kyse isoäidin viimeisestä tahdosta. He pitivät kohtuuttomana, että yli 10 vuoden takaisiin vanhoihin asioihin puututaan.

Lastenlasten kertomuksissa nousee esillä yksityiskohtia, joista avautuu näkymä sukuhaarojen suhteisiin.

Veljeksistä nuorempi, lähes 70-vuotias, ei ollut tavannut äitiään tämän 16 viimeisen elinvuoden aikana kertaakaan. Viimeksi he olivat kohdanneet toisensa isän perunkirjoituksessa. Vanhempi veli, yli 70-vuotias, tapasi samana ajanjaksona äitinsä 5-6 kertaa.

Oikeudessa tuli ilmi, että lapsenlapset huolehtivat yhdessä iäkkäästä isoäidistään kukin vuoroviikoin. Huolenpito jatkui useita vuosia senkin jälkeen, kun isoäiti joutui hoitokotiin. Isoäiti ja lapsenlapset asuivat Helsingissä, mutta veljekset etäämmällä.

Isoäidin omaisuus oli hänen jäädessään leskeksi vuonna 2 000 noin 230 000 euroa. Omaisuus kuitenkin hupeni viime vuosina, kun hän asui yksityisessä hoivaa tarjoavassa palvelukodissa.

Lapsenlapset muistuttivat, että lahjoitusten tarkoituksena oli omaisuuden säilyminen suvussa. Isoäitiä oli loukannut se, että toinen pojista oli velkaantunut pahoin ja kun hän oli saanut isänsä jättämän perinnön, se oli mennyt kokonaan velkojille.

Lapsenlapset hyväksyivät enintään noin 1 250 euron palautuksen lakiosan täydennyksenä. Yhteensä rintaperilliselle palautettava summa oli noin 10 000 euroa. Summaan päädyttiin, kun oli huomioitu lahjojen arvo lahjoitusajankohdan mukaan vähennettynä hallintaoikeuden arvolla.

Helsingin käräjäoikeus joutui ottamaan kantaa, oliko isoäidin tekemät kaksi lahjoitusta otettava huomioon lakiosalaskelmassa ja ottamaan kantaa oliko kyse suosiolahjasta.

Käräjäoikeuden mukaan lastenlasten huolenpidolla on täytynyt olla merkittävä positiivinen vaikutus isoäidin elämään. Rintaperilliset olivat tietoisia lastensa antamasta hoivasta isoäidille ja myönsivät, etteivät he osallistuneet merkittävällä tavalla hoitamiseen.

Pitkään jatkunut lastenlasten huolenpito oli seikka, jonka oikeus otti huomioon suosiolahjan suuruutta ratkaistaessa. Oikeus piti suosiolahjan osuutena puolta annetuista lahjoituksista.

Lahjoituksen arvo määräytyy lahjan vastaanottohetken mukaan. Lahjoitusten arvo oli noin 110 000 euroa, josta puolet noin 55 000 euroa vaikutti laskettaessa lakiosaa.

Kun veljekset olivat aiemmin ilmoittaneet, etteivät tule moittimaan perinnönjakoa ja että pesästä oli jaettu varoja muillekin kuin heille, vaikutti se lopputulokseen.

Laskelman mukaan lakiosasta puuttui hieman yli 10 000 euroa, jonka perusteella kummallekin veljelle oli tulossa noin 5 000 euroa lakiosan täydennyksenä. Jokaisen lapsenlapsen tuli maksaa noin 2 500 euroa kummallekin.

Käräjäoikeuden puolentoista vuoden takainen lopputulos ei veljeksiä tyydyttänyt ja he saivat Helsingin hovioikeudelta jatkokäsittelyluvan. He vaativat täydennyksen korottamista siten, että lakiosa nousisi 5 000 eurosta noin 15 000 euroon, koska käräjäoikeus oli laskenut heidän mielestään lakiosan väärin.

Lapsenlapset pitivät käräjäoikeuden ratkaisua oikeana ja vaativat hovioikeutta hylkäämään kanteen.

Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua. Hovioikeus antoi oman yksimielisen ratkaisunsa viime viikolla.

Ratkaisuun on mahdollista hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, jos se myöntää valitusluvan.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?