Tässä ovat yleisimmät harhaluulot ikääntyneestä työntekijästä

Ikääntyneistä sanotaan usein koituvan isoja sivukuluja ja riskejä työnantajille. Kannattaako heitä palkata ja pitää työpaikoilla?

Ikääntyneiden työmarkkina-asemaa on vaikea korjata, jos työnantajat pitävät heitä kalliina, hitaana ja korkean riskin työntekijäryhmänä.

26.8.2020 7:41

Hallituksen työllisyystoimista on virinnyt vilkas keskustelu, jossa ikääntyneet on nostettu naftaliinista avainasemaan.

Elokuussa valtiovarainministeriö esitteli tukun toimia, joilla työllisyys kasvaisi 60 000 työntekijällä. Puolet tavoitteesta eli 30 000 työpaikkaa, ministeriö etsisi ikääntyneistä työntekijöistä.

Jos ikääntyneistä etsitään nyt apuja, on pengottava syitä heidän nykyiseen heikkoon työmarkkina-asemaansa. Yleisesti havaittu syy lyhyisiin työuriin on se, että työnantajat eivät palkkaa ikääntyneitä tai halua heidän jatkavan töissä.

Onko tälle perusteita? Ovatko ikääntyneiden suuriin työnantajakuluihin ja -riskeihin liittyvät käsitykset pötyä?

Alla Työeläkevakuuttajat Telan analyysitoimintojen johtaja Minna Lehmuskero ja Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jukka Vuori (väite 5) vastaavat viiteen yleiseen väitteeseen.

1. Vanhemman ihmisen palkkaaminen on työnantajalle isompi riski kuin nuoremman.

Pääosin ei pidä paikkaansa. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen riski on kylläkin suurempi iäkkäämmillä, mutta nuoremman työkyvyttömyyseläke vaikuttaa maksuluokan laskennassa suuremmalla painolla.

Eli nuoremman työntekijän työkyvyttömyyseläkkeen kustannus on suurempi, mutta lukumääräisesti iäkkäämpien henkilöiden työkyvyttömyyseläkkeitä on enemmän.

Lisäksi jos työnantaja on korkeassa maksuluokassa, työntekijän ikä voi vaikuttaa korottavasti työeläkemaksuun. (Maksuluokista tarkemmin jutun lopussa.)

2. Yli viisikymppisen palkkaaminen on kolmekymppistä kalliimpaa, koska työeläkemaksu on suurempi.

Tällä hetkellä pääosin ei ole. Jos työnantaja on esimerkiksi pieni, kuten suurin osa Suomen yrityksistä on, palkkaaminen ei ole kalliimpaa.

Jos taas työnantaja on iso (palkkasumma yli kaksi miljoonaa euroa) ja työnantajan maksuluokka on keskimääräistä korkeampi, voi työntekijän ikä korottaa maksua korkeamman työkyvyttömyysriskin kautta.

Toisaalta vielä muutaman vuoden ajan 53–62-vuotiaat maksavat itse korkeampaa työeläkemaksua, jolloin näiden osalta työnantajan osuus jää alhaisemmaksi.

3. Yli viisikymppisen työkyvyttömyys on kolmekymppisen työkyvyttömyyttä kalliimpaa työnantajalle.

Ei ole. Työnantajan maksuluokan määrittävä eläkemeno on sitä suurempi, mitä nuorempi työkyvyttömyyseläkkeen saaja on, jos palkkataso on sama. Tämä siksi, että kolmekymppiselle maksetaan työkyvyttömyyseläkettä pidemmän aikaa.

– Suurimpia harhaluuloja on, että ikääntyneen palkkaamisesta automaattisesti seuraa korkeampi työeläkemaksu. Sitä käsitystä elää yhä. Sitäkin voimakkaampi on [virheellinen] käsitys, että jos hänelle myönnetään työkyvyttömyyseläke, viimeiselle työnantajalle tulee automaattisesti ylimääräistä kustannusta, Lehmuskero sanoo.

Ennen vuotta 2006 viimeiselle työnantajalle tuli työkyvyttömyyseläkkeestä automaattisesti lasku. Nykyinen maksuluokkamalli tasaa vaikutusta eli yksittäisen työkyvyttömyyseläkkeen vaikutus kustannuksiin ei ole niin suoraviivainen.

4. Osatyökykyistä ei kannata palkata, koska hänellä on kohonnut työkyvyttömyysriski ja siten suurempi kustannusriski.

Ei ole totta. Osatyökykyisestä ei aiheudu ylimääräistä maksurasitusta, koska hänen vakuutuksensa ei vaikuta työnantajan maksuluokkaan.

5. Ikääntyneen työpanos on nuoria heikompi.

Näin ei voi yleistää. Ikääntyminen voi hidastaa tiettyihin fyysisiin töihin liittyvää nopeutta, osin myös joissakin kognitiivisissa, kuten nopeissa laskutehtävissä. Toisaalta runsas kokemuksellinen tieto auttaa vastaamaan työhaasteisiin, erityisesti yllättäviin tilanteisiin, Jukka Vuori sanoo.

– Voi olla, että on vain nopealla on vaara mennä metsään.

Vilkas keskustelija ja tietokirjailija Osmo Soininvaara käsitteli ”inhorealistiseksi” myöntämäänsä näkemystä tuoreessa blogikirjoituksessa. Hän totesi, että yleisesti useimpien työtahti hiipuu iän mukana, mutta työelämässä asiasta ei ole soveliasta puhua.

Ilmiön takia ikääntyneiden työpanos on ylihinnoiteltua nuorten työpanokseen nähden.

– Olisiko oikein, että palkka alenisi iän mukana eli että meillä olisi kokemuslisien ja harjoittelupalkkojen ohella myös jäähdyttelypalkat? Soininvaara kysyi.

Soininvaaran mukaan Ruotsissa voidaan maksaa ikääntyneille huonompaa palkkaa. Tällainen palkkajousto poistaisi hänen mielestään työnantajan halua päästä eroon ikääntyneistä.

Vuoren mukaan sellaista tutkimusnäyttöä, että ikääntyneiden työpanos olisi lähtökohtaisesti mitattavasti ja laadullisesti arvioiden yleensä nuorempia heikompi, ei Suomessa tai maailmalla ole.

– On myös niin, että kun ihmisille on ikääntyvien työsuoritusta koskevia ennakkoluuloja, ne heijastuvat laajemmin yleiseen ajatteluun ja ikääntyviin itseensä.

Vuoren mukaan Työterveyslaitoksen tuoreessa niin kutsutussa interventiotutkimuksessa nostettiin yli 55-vuotiaiden valmiutta työuransa hallintaan. Tuloksena oli, että koettu ikäsyrjintä väheni. Tällä oli suora yhteys työn imun kasvuun. Sama on havaittu myös muissa uusissa kansainvälisissä tutkimuksissa.

Näin työkyvyttömyyseläkkeet lasketaan

  • Työntekijän ikä vaikuttaa työntekijän oman työeläkemaksun suuruuteen. Työantajan maksuosuuteen vaikuttaa moni tekijä, kuten työnantajan koko ja aiemmin myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet.

  • Vuodesta 2006 käytössä ollut malli perustuu 11 maksuluokkaan, joissa jokaisessa on erisuuruinen työkyvyttömyysmaksu.

  • Maksuluokka vaikuttaa työeläkemaksun työkyvyttömyysosaan. Mitä enemmän eläketapauksia, sitä korkeampi maksuluokka ja työnantajan työkyvyttömyyseläkemaksu.

  • Luokka 4 on perusluokka ja vastaa keskimääräistä työkyvyttömyysriskiä. Maksuun tulee alennus, jos maksuluokka on 1–3. Eli mallissa on kannustava ominaisuus huolehtia siitä, etteivät työntekijät ajaudu työkyvyttömyyteen. Korotus tulee vastaavasti, jos maksuluokka on 5–11. Tällöin työntekijöiden työkyvyttömyysriski on keskimääräistä korkeampi.

  • Pienillä työnantajilla (alle kaksi miljoonaa euroa palkkasumma) työkyvyttömyysmaksu on kaikille sama ja vastaa keskimäärin luokkaa 4.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?