Koronaan liittyvistä palkanmaksuvelvoitteista on tullut paljon yrittäjäyhteydenottoja - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Saatko palkkaa koronatestin jonotus­päivistä? Entä pikkulapsen hoitopäiviltä? Katso 10 vastausta SY:n asiantuntijoilta

Koronaan liittyvistä palkanmaksuvelvoitteista on tullut paljon yrittäjäyhteydenottoja.

Karanteeneihin, koronatestijonotukseen ja lasten hoitoon liittyvät palkansaantisäännöt hämmentävät monia.­

20.8.2020 9:38

Flunssakausi, koronatestien jonot ja koronaviruspandemian mahdollinen toinen aalto huolestuttaa yrityksissä.

Tilanteesta on tullut paljon yhteydenottoja Suomen Yrittäjiin. Järjestön työoikeuden asiantuntijat vastasivat yleisimpiin kysymyksiin Yrittäjien uutissivustolla keskiviikkona.

1. Onko työnantajalla oikeutta tai velvollisuutta määrätä työntekijä koronatestiin?

Ei, mutta jos työntekijän työtehtäviin kuuluu esimerkiksi lähikontaktit toisiin ihmisiin, se voi olla perusteltua.

2. Kuka maksaa koronatestin?

Jos työnantaja määrää työntekijän koronatestiin, on työnantaja velvollinen vastaamaan testin kustannuksista.

3. Jos yrityksen työntekijällä todetaan korona ja hän on ollut tietämättään töissä, pitääkö yrityksen sulkea ovensa tuloksia odotellessa?

Tällaista velvollisuutta ei ole, mutta kaikkien yrityksessä työskentelevien ja yrityksen tiloissa altistuneiden henkilöiden on syytä hakeutua koronatestiin.

4. Onko yritys silloin palkanmaksuvelvollinen?

Velvollisuuden edellytyksenä on työntekijän sairastuminen tai työkyvyttömyys. Työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus myös siinä tapauksessa, että työnantaja määrää työntekijän pois työpaikalta. Jos jää oma-aloitteisesti pois työstä, palkanmaksuvelvollisuutta ei ole.

5. Pitääkö työntekijälle maksaa palkkaa hänen odotellessaan koronatestiin pääsyä?

Jos ei ole sairas tai työkyvytön, ei työnantajalla ole palkanmaksuvelvollisuutta. Jos työnantaja määrää pysymään poissa työpaikalta hänen odotteluajalla, palkka pitää maksaa. Jos voi tehdä etätyötä, mahdollisuutta kannattaa hyödyntää.

6. Onko eri asia, jos on ollut itse lomamatkalla tai saanut tartunnan jostain tietämättään?

Palkanmaksuvelvollisuus ei riipu tartunnan lähteestä, mutta joskus voidaan arvioida, onko työntekijä myötävaikuttanut tartuntaan esimerkiksi matkustamalla korkean riskin alueelle.

Työntekijällä ei ole lain mukaan oikeutta sairausajan palkkaan, jos hän on aiheuttanut työkyvyttömyyden tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.

Lähtökohtaisesti matkustaminen ei kuitenkaan tarkoita tällaista tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta.

7. Jos on ollut ulkomailla, saako palkkaa omaehtoisen karanteenin ajalta?

Valtioneuvosto on suositellut välttämään tarpeetonta matkustusta erikseen määriteltyihin maihin.

Jos työntekijä on suositusten vastaisesti lähtenyt alueelle, johon kohdistuu matkustus- ja maahantulorajoituksia ja palattuaan ei voi tehdä työtä suosituksen vuoksi, työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta.

Työntekijällä ei ole oikeutta itse päättää, että jää täydellä palkalla ulkomaanmatkan jälkeen oireettomana kotiin, vaan asiasta on aina sovittava työnantajan kanssa.

Työnantaja voi kehottaa harkitsemaan matkustamista alueille, joilla tartunnan riski on suuri, mutta työnantaja ei toisaalta voi kieltää matkustamasta vapaa-ajalla.

8. Jos päiväkoti kieltää nuhaisen lapsen viennin päiväkotiin tai kouluun, onko oikeus palkkaan lapsen kanssa kotonaoloajasta?

Alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti työntekijällä on oikeus enintään neljä työpäivää kerrallaan vapaaksi. Työsopimuslain perusteella poissaolo on palkatonta, mutta useimmissa työehtosopimuksissa on sovittu oikeudesta palkkaan neljältä päivältä.

Jos kyse on koronaepäilystä ja päiväkoti kieltää lapsen viennin päiväkotiin, työntekijällä voi olla oikeus olla pois töistä, mutta palkanmaksuvelvollisuutta ei ole.

Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä selvitys poissaolon ja sen keskeyttämisen perusteesta. Jos voi poissaolon aikana tehdä etätyötä, työnantaja maksaa normaalisti palkan.

Yrittäjä jää hoitamaan lastaan omalla kustannuksellaan.

9 Milloin voi saada tartuntapäivärahaa?

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun henkilö on määrätty olemaan poissa työstään, eristettäväksi tai karanteeniin koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Määräyksen antaa kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Päivärahaa ei makseta, jos voi tehdä etätyötä. Tartuntatautipäivärahaa ei makseta, jos jää kotiin tai pois töistä omatoimisesti tai muun kuin edellä mainitun tartuntataudeista vastaavan lääkärin määräyksestä esimerkiksi odottelemaan koronatestin tuloksia.

Alle 16-vuotiaan lapsen huoltajana voi saada tartuntatautipäivärahaa, jos lapsi on määrätty olemaan kotona tartuntataudin vuoksi eikä lapsen vanhempi voi siksi tehdä töitä.

10. Milloin sairauspäivärahaa maksetaan ja kenelle?

Sairauspäivärahaa maksetaan, jos työntekijä on todettu työkyvyttömäksi ja työkyvyttömyys on kestänyt vähintään omavastuuajan.

Koronatestin tulosten odottelun osalta yrittäjä voi saada sairauspäivärahaa, mikäli hänet on oireidensa perusteella todettu lääkärin tai hoitajan toimesta työkyvyttömäksi.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?