Oppilaat palaavat kouluihin sekavassa tilanteessa: missä määrin etäopetus jatkuu, rysähtääkö niskaan opettajien lomautusten uhka? - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Oppilaat palaavat kouluihin sekavassa tilanteessa: missä määrin etäopetus jatkuu, rysähtääkö niskaan opettajien lomautusten uhka?

Opetusalan ammattijärjestö OAJ pelkää, että oppilaille tarkoitettu tuki valuu hukkaan.

Oppilaita menossa kouluun Itäkeskuksessa vuonna 2018.

3.8.2020 11:10

Sadattuhannet koululaiset palaavat opinahjoihinsa parin viikon sisällä. Peruskoulujen koulutyö käynnistyy lähes kaikissa peruskouluissa viikolla 33. Tavallisin aloituspäivä on keskiviikko 12. elokuuta.

Poikkeuksellisena keväänä opetuksessa siirryttiin koronaepidemian leviämisen estämiseksi pääosin etäopetukseen. Kouluissa palattiin lähiopetukseen 14. toukokuuta, kun terveysviranomaisten mukaan perusteita etäopetuksen jatkamiselle ei enää ollut.

Kevään aikana opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteltiin väliaikaista muutosta perusopetuslakiin, jotta opiskelu olisi syksyllä turvallista ja siirtymä etäopetukseen tarvittaessa sujuvampaa. Vuoden loppuun kestävällä muutoksella haluttiin helpottaa päätöksentekoa antamalla opetuksen järjestäjälle, eli yleensä kunnille, paremmat mahdollisuudet siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, mikäli tautitilanne sitä edellyttää. Poikkeuksellisiin järjestelyihin voidaan siirtyä enintään kuukaudeksi kerrallaan.

Syyslukukaudella tavoitteena on kuitenkin toteuttaa kaikki opetus lähiopetuksena. Opetushallitus on valmistellut opetuksen järjestäjille yksityiskohtaisen tukimateriaalin, jossa käsitellään varautumistoimenpiteitä opetuksen toteuttamisen ohella kouluruokailujen ja -kuljetusten osalta.

Haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten opetus järjestetään jatkossakin lähiopetuksena. Näitä ovat esimerkiksi esiopetuksen ja perusopetuksen vuosiluokkien 1-3 oppilaat sekä erityistä tukea saavat oppilaat.

OAJ: Opetushallituksen ohjeistus epäselvä

Opetusalan ammattijärjestö OAJ kantaa huolta koulujen avaamisesta. Koulutusjohtaja Heljä Misukan mukaan syksyn tärkein tehtävä on turvallisesti palata lähiopetukseen ja saada kevään etäopetusjaksosta johtuvia oppimisen puutteita paikattua.

– Odotukset ovat kovia, sillä toivotaan, että päästään palaamaan normaaliin ja korjaamaan oppimisen puutteita. Varautuminen keväällä ei ollut kovin hyvää, mutta nyt ainakin tiedetään ongelmakohdat, Misukka toteaa.

Kevät sujui hänen mukaansa kuitenkin odotettua paremmin. Jopa kahden viikon lähiopetusjakso sujui mainiosti, vaikka myös OAJ sitä alkuun ankarasti vastusti.

OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka.

Selvää kuitenkin on, että kevään harppaus etäopetuksessa jätti jälkeensä joitain puutteita. Opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut kunnille ja koulutuksen järjestäjille erillistä rahoitusta, jotta oppilaiden tuen tarpeet pystytään kartoittamaan paremmin. Tuen yllä vaanii kuitenkin synkät näkymät Suomen kuntien yleisestä taloustilanteesta.

Kuntatyönantajien kesäkuussa tekemän selvityksen mukaan kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista kunnista on käynyt tai aikoo käynnistää yt-neuvotteluja. 52 prosenttia vastanneista arvioi joutuvansa turvautumaan lomautuksiin. Lomautusten kohteeksi ovat joutuneet tai joutumassa lukumääräisesti eniten varhaiskasvatuksen, opetusalan sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan henkilöstöt, todetaan tiedotteessa.

Misukka pitää tätä erityisen huolestuttavana. Hän toivoo päättäjiltä malttia tässä tilanteessa.

– Toisaalta kouluissa pitäisi saada tuki niille oppilaille, jotka kärsivät eniten keväästä, mutta samalla lomautusten uhka varjostaa näkymiä. Vaarana on, että ministeriön jakama tuki valuu hukkaan.

Kuntien ja muiden koulutukseen osallistuvien tahojen vastuunjakoa pidetään epäselvänä sekä OAJ:lla että kunnissa, Misukka kertoo. Hän arvioi, että etenkin pienissä kunnissa paljon vastuuta kaatuu rehtorien niskaan.

Ohjeistuksessa todetaan, että fyysisten kontaktien välttämiseksi on mahdollista, että opetusta järjestetään etä- ja lähiopetuksen sekoituksena.

– Tällöin lähiopetusta ja etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta vuorotellaan viikoittain tai muulla opetuksen järjestäjän soveltuvaksi arvioimalla rytmillä. Osa vuosiluokasta saisi esimerkiksi opetusta etäyhteyksiä hyödyntäen ja osa lähiopetuksena. Opetus tulee järjestää niin, että oppilas saa pääsääntöisesti lähiopetusta ja etäyhteyksiä hyödyntävät opetusjaksot ovat mahdollisimman lyhyitä, kerrotaan Opetushallituksen materiaalissa.

Jos tämä johtaa tilanteeseen, jossa opettajan pitäisi samanaikaisesti opettaa lähi- ja etätilannetta, OAJ ei voi sitä hyväksyä.

 Jos pitäisi keskittyä oppimisen puutteisiin, olemaan läsnä ja tukemaan oppilaita samalla kun joku seuraa opetusta etänä, en ymmärrä mikä tällainen tilanne voisi olla.

– Jos pitäisi keskittyä oppimisen puutteisiin, olemaan läsnä ja tukemaan oppilaita samalla kun joku seuraa opetusta etänä, en ymmärrä mikä tällainen tilanne voisi olla. Ohjeet ovat hämmentävät, kun samalla korostetaan, että lähiopetuksesta luopuminen on aivan äärimmäinen keino, Misukka arvioi.

OAJ:n koulutusjohtaja korostaa, että keskeisin toimi koulujen turvalliselle avaamiselle on se, että yksikään koululainen tai henkilökunnan jäsen ei tule kouluun oireisena. Syksylle testausmääriä on tarkoitus nostaa entisestään. Koulussa taas on pidettävä huolta hyvästä hygieniasta, jota on toivottavasti kodeissa opetettu pitkin kevättä ja kesää.

Opetushallituksen ohjeistuksessa korostetaan tilaväljyyttä ja etäisyyksien pitämistä. Ohjeistuksessa mm. mainitaan, että tarvittaessa käytettäisi ”koulun ulkopuolisia tiloja” ja ulkotiloja. Misukan mukaan kouluilla ei ole ylimääräisiä tiloja, joissa järjestää opetusta. Kun toukokuussa palattiin lähiopetukseen vain peruskoulun osalta, perusasteen opetusta oli mahdollista järjestää esimerkiksi samassa kunnassa sijaitsevissa lukioissa, mutta syksyksi myös lukiot ovat palaamassa lähiopetukseen, joten samankaltaista mahdollisuutta ei ole.

Misukka epäilee että muutaman metrin turvaväleistä ei pystytä pitämään kiinni varsinkaan peruskoulun ensimmäisillä luokilla.

– Ihan varmasti halataan rakkaita ystäviä ja opettajia. On iso merkitys, että miten perheissä opastetaan pienimpiä koululaisia. Toki hygieniatoimia koulussakin sitten vielä tehdään parhaan mukaan ja harjoitellaan, hän lisää.

OPH: Ohjeistukset vain suositus

Opetushallituksen (OPH) perusopetus ja varhaiskasvatus -ryhmän päällikkö Marjo Rissanen haluaa korostaa, että ohjeistukset on tehty erityisesti poikkeustilannetta varten, ja lähtökohtaisesti koulut alkavat nyt normaalisti lähiopetuksena.

– Ohjeet koskevat pitkälti etätyöskentelyn käytäntöjä poikkeustilanteessa, mutta ohjeissa viitataan myös lähiopetukseen. Opetushallitus suosittelee kouluja toimimaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) suositusten mukaisesti liittyen esimerkiksi hygieniakäytäntöihin.

Opetushallituksen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen päällikkö Marjo Rissanen.

Opetushallituksen tämänhetkiset suositukset perustuvat THL:n ja OKM:n toukokuussa annettuihin ohjeisiin. THL ja OKM tiedottavat ensi viikolla lisäohjeistuksista, joiden mukaan myös OPH muokkaa omia ohjeistuksiaan. Ohjeistusten muokkaaminen tulee tehdä OPH:ssa nopeasti ennen koulujen alkua.

– Epidemiologinen tilanne elää koko ajan, minkä takia suosituksia tulee tarkastella aina uudestaan. Ohjeistuksessamme nojaamme THL:n suosituksiin ja pyrimme siihen, ettei epidemia leviä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan elokuun alussa voimaantuleva väliaikainen perusopetuslain muutos muuttaa opetuksen järjestäjien vastuita. Päätöksen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä tekee opetuksen järjestäjä kuten kunta, valtio tai säätiö. Rissanen huomauttaa, että OPH:n ohjeet eivät ole tällä hetkellä oikeudellisesti velvoittavia.

– Opetushallitus voi antaa vain ohjeita, mutta paikallisesti päätetään, miten ne toteutetaan käytännössä. Lopulliset päätökset tekevät opetuksen järjestäjät kuten kunnat.

 Opetushallitus voi antaa vain ohjeita, mutta paikallisesti päätetään, miten ne toteutetaan käytännössä.

Kouluissa tehdään lukuvuosisuunnitelmat kuten joka vuosi. Rissasen mukaan Opetushallituksen ohjeet on syytä ottaa huomioon suunnittelussa, jotta mahdolliseen poikkeustilanteeseen osataan varautua. Keväällä tilanne tuli eteen yhtäkkiä.

– Jos poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin joudutaan siirtymään, haluamme korostaa vuorovaikutusta opetustilanteessa ja oppilaiden hyvinvointia. Myös opettajien työhyvinvointi on tärkeää, Rissanen toteaa.

OKM sanoo, että opettajien käytännön työjärjestelyjä koskevat kysymykset kuuluvat ensisijaisesti Kuntatyönantajille ja Sivistystyönantajille. Ministeriön mukaan poikkeuksellisina aikoina on ymmärrettävää, ettei opetusta ole mahdollista järjestää aivan samalla tavalla kuin normaalioloissa, mutta on pyrittävä huolehtimaan siitä, että työkuorma ei kasva liian suureksi, ja vastuita jaetaan eri tavoin.

Vaikka lähtökohtaisesti lähiopetuksessa toimitaan normaalisti, tietyissä tilanteissa oppilaan on perusopetuslain nojalla mahdollisuus saada etäopetusta, esimerkiksi oppilaan terveydentilan vuoksi.

Juttua päivtetty 3.8. klo 12.50: Lyhenteet korjattu.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?