Tämän verran sinulle jää rahaa eläkkeellä – katso vaihtoehdot - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Tämän verran sinulle jää rahaa eläkkeellä – katso vaihtoehdot

Haluatko jäädä pois työelämästä etuajassa? Vai jatkaa pidempään ja ansaita isomman eläkkeen? Kokosimme kaikki vaihtoehdot yhteen pakettiin.

29.3.2020 6:30

Kun eläkeikä lähestyy, pohdintaan tulee monia työhön, perheeseen ja elämäntilanteeseen liittyviä vaikeitakin kysymyksiä. Aikaa vai rahaa? Puolison tai lastenlasten kanssa?

Kokosimme erilaiset eläköitymisen vaihtoehdot yhteen pakettiin. Eläkevaihtoehtojen eroja tarkastelimme esimerkkien kautta kahden eri-ikäisen henkilön, naisen ja miehen elinajanodotteella ja palkalla.

Yleistä vanhuuseläkeikää ei enää ole vaan jokaisella ikäluokalla on oma alin vanhuuseläkeikänsä. Kun alat saavuttaa sitä, voit miettiä edelleen vaihtoehtoja.

Kaikki vaihtoehdot eivät ole suinkaan kaikille avoinna, sillä esimerkiksi eläkeputki käy hyvin rajatulle joukolle työttömiä. Valintoja voi pohtia eläköitymisajan, osittain varhennetun eläkkeen tai pelkillä säästöillä elämisen suhteen, jos sellaiseen on varaa.

Eläketurvakeskuksen Taloussanomille koostamat laskelmat osoittavat, että jos esimerkiksi 2 500 tienaava jää eläkkeelle heti kun mahdollista, eläke on 1390 euroa kuussa. Jos työntekoa pitkittäisi 68-vuoteen, eläke nousee 319 euroa kuussa.

Osittain varhennettu vanhuuseläke on vaihtoehto, jota on alettu viime vuosina löytää. Sen avulla työuraa on mahdollista vielä vähän pitkittää esimerkiksi vähentämällä työskentelyä.

Vaihtoehtojen rinnalla on mahdollista myös palata vielä töihin. Vanhuuseläkkeen myöntämisen edellytyksenä tosin on, että työsuhde päättyy eikä työ jatku täysin samana.

– Joskus tulee katumistilanteitakin vanhuuseläkkeellä oltaessa, ja halutaan palata vielä uudestaan töihin, Elon eläkeneuvontapäällikkö Satu Saulivaara sanoo.

 • Laskelmissa yleinen ansio- ja hintataso ja henkilön oma ansiotaso pysyvät nykyhetken tasolla. Eläkkeet ovat bruttoina.

 • Liisan osalta eläkeiät ja elinaikakerroin ovat arvioita, jotka sopeutetaan elinajanodotteen muutokseen.

 • Elinajanodote muuttuu riippuen iästä, josta se lasketaan. Laskelmissa elinajanodote on laskettu eläkkeen alkamisiässä, Liisalla odote on tällöin 23 vuotta ja viisi kuukautta (88 v 7 kk asti).

 • Markun osalta eläkeiät ja elinaikakerroin on jo vahvistettu (kansaneläkkeen voi saada 65-vuotiaana, varhennettuna 63-vuotiaana). Markun elinajanodote on alimmassa vanhuuseläkeiässä 19 vuotta yhdeksän kuukautta (83 v ja 6 kk).

 

A. Vanhuuseläkkeelle heti kun pääsee

Vanhuuseläkkeen 63 vuoden alaikäraja nousee 1955 syntyneistä lähtien vuosittain kolme kuukautta jokaista ikäluokkaa kohden. Näin siihen asti kunnes vanhuuseläkeikä on 65 vuotta. Vuonna 1965 syntyneistä lähtien alaikäraja sidotaan elinajanodotteeseen.

Noin 15 000 henkeä vuodessa, eli kolmasosa alimpaan eläkeikään tulevista, jää vanhuuseläkkeelle heti kun voi.

Viime vuonna eläkkeelle siirtymisikä oli 61,5 vuotta.

Plussat: Eläkkeellä oloaikaa jää mahdollisimman pitkään. Jos työ on uran lopulla ollut uuvuttavaa, järkevin vaihtoehto ja yleisesti yleisempää juuri työntekijäpuolella. Heti eläkkeelle jäävien suuri määrä kertoo, että eläkevuosien määrä on monille työuransa päättäville arvokkaampaa kuin lisäeurot.

Miinukset: Eläke-eurot jäävät minimitasolle, eli esimerkiksi Liisalla 319 euroa pienemmäksi verrattuna siihen, että hän jatkaisi töissä vielä kolme vuotta. Markku menettää 553 euroa lykkäyskorotuksen tuomaa lisätuloa.

 • Liisan vanhuuseläke (65 v 2 kk): 1 390 €/kk, yhteensä 390 900 euroa

 • Markun vanhuuseläke (63 v 9 kk): 2 401 €/kk, yhteensä 569 800 euroa

Tämän verran esimerkkihenkilöt saavat eläkettä kun he jäävät vanhuuseläkkeelle heti kun se on mahdollista.

 

B. Vanhuuseläkkeelle tavoite-eläkeiässä

Kaikille vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneille määritellään vanhuuseläkeiän alarajan lisäksi tavoite-eläkeikä. Se tarkoittaa ikää, johon asti eläkettä myöhäistämällä saa lykkäyskorotusta vähintään elinaikakertoimen tuoman loven verran. Eli siitä alkaen eläke on ikään kuin täysimääräinen.

Plussat: Mitä vanhempana siirtyy eläkkeelle, sitä suuremman eläkkeen saat. Kun työnteko jatkuu alimman vanhuuseläkeiän jälkeen, eläkettä karttuu 1,5 prosenttia vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan asti ja lisäksi siihen saa lykkäyskorotuksen.

Esimerkiksi naisille, joilla elinajanodote on keskimäärin miehiä pidempi, työskentelyn jatkaminen voidaan nähdä mahdollisuutena paikata vaikkapa lastenhoidon aiheuttamia katkoksia eläkkeessä.

Miinukset: Eläkettä maksetaan lyhyemmän aikaa, jos sen aloittaa myöhemmin. Jos oman tai läheisten yhteisen ajan arvottaa lisäeuroja tärkeämmäksi, ei lykkääminen ole perusteltua.

 • Liisan tavoite-eläkeikä (67 v): 1 581 €/kk, yhteensä (22 v 1 kk) 418 600 euroa

 • Markun tavoite-eläkeikä (64 v 9 kk): 2 579 €/kk, yhteensä (19 v 2 kk) 593 200 euroa

Tämän verran esimerkkihenkilöt saavat eläkettä kun he jäävät vanhuuseläkkeelle tavoite-eläkeiässä.

 

C. 3 vuotta alimman eläkeiän jälkeen

Eläkkeelle jääntiä lykkää yhä melko harva. Eläketurvakeskuksen mukaan 68-vuotiaana eläkkeen ottaa vuosittain reippaasti alle tuhat henkeä eli prosentin.

Plussat ja miinukset: Sama periaate kuin tavoite-eläkeiässä.

 • Liisan vanhuuseläke (68 v 2 kk): 1 709 €/kk, (21 v 2 kk) yhteensä 433 900 euroa

 • Markun vanhuuseläke (66 v 9 kk): 2 954 €/kk, (17 v 11 kk) yhteensä 635 800 euroa

Tämän verran esimerkkihenkilöt saavat eläkettä kun he jäävät eläkkeelle kolme vuotta alimman eläkeiän jälkeen.

 

D. Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Vuoden 2017 alusta otettiin käyttöön uusi eläkemuoto, osittainen varhennettu vanhuuseläke (Ove). Sen valitsi 10 800 henkeä vuonna 2018. Varhennetun eläkkeen voi ottaa 61 vuoden iästä alkaen ilman yläikärajaa. Vuonna 1964 syntyneillä alaikäraja on 62. Tätä nuoremmat voivat siirtyä tälle eläkkeelle aikaisintaan kolme vuotta ennen omaa alinta vanhuuseläkeikää.

Pelkän Oven saajalla ei ole oikeutta kansaneläkkeeseen, jos ei ole täyttänyt Kelan vanhuuseläkkeeseen oikeuttavaa ikää.

Oven valinneita ei katsota eläkkeelle siirtyneiksi. Näin siksi, että eläkkeen ottaminen ei edellytä työsuhteen päättämistä, vaan työssä voi jatkaa entiseen tapaan.

Ove korvasi osa-aikaeläkkeen, joita ei enää myönnetä. Maksussa olleet osa-aikaeläkkeet voivat kuitenkin edelleen jatkua.

Plussat: Joustava eläketyyppi, jonka avulla voi saada lisäansioita tai keventää töitä. Saat itse valita joko 50 tai 25 prosenttia jo kertyneestä eläkkeestä. Jos ottaa heti puolet, tätä ei voi enää muuttaa, 25 prosentin osuuden voi korottaa myöhemmin.

Miinukset: Ove pienentää aina lopullista vanhuuseläkettä, koska eläkkeeseen tulee varhennusvähennys (0,4 prosenttia). Kannattaa tarkastaa eläkepalvelusta, miten eläkemuoto vaikuttaa lopullisiin eläketuloihin tau Kelan etuuksiin, jos vaikka sairastuu tai joutuu työttömäksi. Tai miten verottaja kohtelee ansio- ja eläketuloja. Ovea ei voi hakea, jos saa jotain muuta työeläkettä.

Liisa (50 % heti kun voi eli 62 v 2 kk):

Karttunut eläke, 1 287 euroa/kk (elinaikakertoimella, varhennusvähennys 14,4 %). Osittainen vanhuuseläke: 1 287 euroa/kk x 0,5 x (1 - 0,144) = 551 €/kk

Kun Liisa vähentää työt puoleen aiemmasta, palkka + osittainen vanhuuseläke yhteensä: 1 250 + 551 €/kk = 1 801 €/kk, vanhuuseläke osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen alimmassa vanhuuseläkeiässä: 1 246 €/kk

OVE 3 vuodelta: 19 800 euroa

Vanhuuseläke: 350 400 euroa

Yhteensä: 370 200

Markku (Ove 50 %, alkoi jo 2018 eli 61-vuotiaana)

Karttunut eläke, 2 228 €/kk (varhennusvähennys 13,2 %). Osittainen vanhuuseläke: 2 228 €/kk x 0,5 x (1 - 0,132) = 967 €/kk

Kun Markku vähentää työt puoleen, palkka + osittainen vanhuuseläke yhteensä: 2 100 + 967 €/kk = 3 067 €/kk, vanhuuseläke osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen alimmassa vanhuuseläkeiässä: 2 167 €/kk

OVE 2 v 9 kk ajalta: 31 900 euroa

Vanhuuseläke: 514 300 euroa

Yhteensä: 546 200 euroa

Tämän verran esimerkkihenkilöt saavat eläkettä alimmassa vanhuuseläkeiässä oltuaan ensin osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä (OVE). OVE-ajalta Liisan palkka + ove oli 1801 euroa kuussa, Markulla 3067 euroa.

 

E. Eläkkeelle omilla säästöillä

Harvinaisempi vaihtoehto on hypätä pois työelämästä omien säästöjen turvin ennen alinta eläkeikää. Se vaatii tietysti, että säännöllisiä kuukausituloja tulee muista lähteistä – säästöistä, sijoituksista, oman asunnon myynnistä, yrityskaupoista tai perinnöstä, kunnes eläketuloakin alkaa tulla.

Plussat: Nykyään ajatellaan yleisesti, että eläköityvän tulee voida tehdä omilla säästöillään mitä haluaa – vaikkapa kuluttaa se elämisen rahoittamiseen ennen alinta eläkeikää. Aiemmin yleisempää oli säästämisen korostuminen esimerkiksi jälkipolvia varten.

Miinukset: Työelämästä ennenaikaisesti ulos hyppääminen pienentää aina eläketuloja merkittävästi: Liisalla vajaat 60 000, Markulla noin 90 000 euroa verrattuna alimpaan eläkeikään työssä jatkamiseen.

 • Liisa (58 ikävuoteen mennessä): 1 129 euroa/kk, saa alimmassa vanhuuseläkeiässä (kuten myös kansaneläkkeen 55 euroa/kk), kokonaiseläke 1 184 €/kk, yhteensä 333 000 euroa

 • Markun vanhuuseläke 2 009 €/kk, yhteensä 476 800 euroa.

Tämän verran esimerkkihenkilöt saavat eläkettä kun he jäävät eläkkeelle 58-vuotiaina omilla säästöillä.

 

F. Työuraeläke

Työuraeläke on jäänyt harvinaiseksi vaihtoehdoksi pitkään rasittavaa työtä tehneille. Hakijoiden määrä on jäänyt olemattomaksi. Viime lokakuussa myönnettyjä eläkkeitä oli 40 ja maksussa enää 11. ”Työn sankarien” eläkkeen voi saada 1955 vuonna ja sen jälkeen syntynyt, vähintään 63 vuoden kahden kuukauden iässä. Työuraa pitää olla vähintään 38 vuotta, ja työkyky heikentynyt työn takia.

Plussat: Työuraeläke ei edellytä niin suurta työkyvyn heikentymistä kuin työkyvyttömyyseläke.

Miinukset: Hakeminen on työlästä, kriteerit tiukat eikä eläkemuoto aikaista eläköitymistä vielä kuin hieman. Jatkossa kuten Liisalla kuitenkin kaksi vuotta.

 • Liisan työuraeläke (63 v 2 kk) 1 321 €/kk, yhteensä 395 000 euroa.

 • Markun työuraeläke (63-vuotiaana, eli 9 kk ennen vanhuuseläkeikää) 2 356 €/kk, yhteensä 572 000 euroa.

Tämän verran esimerkkihenkilöt saavat eläkettä kun he jäävät työuraeläkkeelle.

 

G. Työttömyysputki

Eläke- tai työttömyysputkeen voi päästä iäkäs pitkäaikaistyötön. Työttömyysputkessa oli vuoden 2018 lopussa noin 8 000 henkilöä. Putki tarkoittaa työttömyysturvan lisäpäiviä. Eläkkeen perusteena on 75 prosenttia ansiopäivärahan palkasta.

Työttömyysputken ehtona on, että työttömyyspäivien enimmäismäärä (500 päivää) ei ole täyttynyt ennen 61 vuoden ikää. Vuonna 1961 syntyneillä ikäraja on 62 vuotta, eli vuotta korkeampi kuin edellisellä ikäluokalla.

Plussat: Putken tavoitteena on estää ikääntyneiden tippuminen työmarkkinatuelle. Voit jäädä työttömäksi vaikka 60-vuotiaana ja kartuttaa eläkettä työttömänä 65-vuotiaaksi. Markun ja Liisan tapauksessa eläkeansiot jäävät eläkeputken vaikutuksesta vain vähän alle ensimmäisen vaihtoehdon eli alimmassa eläkeiässä eläköitymisen tulojen.

Miinukset: Työttömyysputken uskotaan lisäävän työttömyyttä, ja siksi lisäpäivien alarajoja on nostettu. Alimmillaan työttömyysputkeen pääsi alle 54-vuotiaana. Putki saattaa myös lisätä ikääntyneiden syrjintää ja innostaa irtisanomisiin.

 • Liisan vanhuuseläke (jää työttömäksi 60-vuotiaana, oikeus työttömyyspäivärahan lisäpäiviin 62-vuotiaana): 1 335 €/kk, yhteensä 375 400 euroa.

 • Markun vanhuuseläke alimmassa eläkeiässä (jäi työttömäksi 59-vuotiaana, oikeus lisäpäiviin 61-vuotiaana) 2 285 €/kk, yhteensä 542 300 euroa.

Tämän verran esimerkkihenkilöt saavat eläkettä jäädessään eläkkeelle työttömyysputken kautta.

Voit lukea lisää aihepiiristä Ilta-Sanomien uudesta Turvatut eläkepäivät -erikoisjulkaisusta.

 

Sanastoa:

Lykkäyskorotus = Kun siirrät eläkkeesi nostamista alimman vanhuuseläkeiän yli, eläkkeeseen aletaan maksaa 0,4 prosentin korotusta joka kuukaudelta, eli esimerkiksi 4,8 prosenttia yhdeltä vuodelta.

Elinaikakerroin = Leikkaa kuukausieläkettä sen mukaan, miten keskimääräinen elinikä kasvaa.

Selkoa omaan tilanteeseen:

 • Eläke voi koostua yhdestä tai useasta palasesta, joko työeläkkeestä tai sen lisäksi kansaneläkkeestä tai takuueläkkeestä. Tai sitten pelkästään kansaneläkkeestä tai vähimmäistason turvaavasta takuueläkkeestä, jos työeläkettä ei ole kertynyt.

 • Keskimäärin kokonaiseläke oli 1 680 euroa (miehet 1 898 ja naiset 1 499 euroa) vuonna 2018. Kun hallitus korotti pienimpiä eläkkeitä tänä vuonna, takuueläke nousi 835 euroon ja täysi kansaneläke 663 euroon. Kelan vanhuuseläke on 65 vuotta täyttäneille. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneille ikäraja on sidottu työeläkelakien mukaiseen eläkeikään.

 • Yleisiä eläköitymisen muotoja ovat myös työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläke. Niitä voi saada vain, jos terveysongelmat estävät pysyvästi työnteon ja niitä myönnetään myös nuorille ihmisille. Työkyvyttömyyseläke lasketaan ennen työkyvyttömyyden alkamista kertyneestä eläkkeestä ja tulevan ajan eläkeosasta. Osatyökyvyttömyyseläke on puolet täydestä.

 • Tutustu eläkkeisiin ja tarkista oma työeläkeyhtiö Työeläke.fi-palvelusta. Oman työeläkeyhtiön verkkopalvelusta saat arvion tulevan eläkkeesi määrästä ja voit hakea eläkettä.

 • Kun eläkeansio on selvillä, ota yhteys Kelaan ja verohallintoon ja selvitä eläkkeen rinnalle mahdollisesti haettavat etuudet ja veroprosentti.

 • Jos työntekeminen eläkkeen rinnalla kiinnostaa, selvitä myös palkkatulojen vaikutus etuuksiin ja veroihin. Työstä karttuu uutta eläkettä 1,5 prosentin mukaan, mutta lykkäyskorotusta ei enää saa, kun yksi eläke on otettu maksuun. Työtä voi tehdä eläkkeellä ilman ansaintarajoituksia ja eläkettä kertyy lisää ylimpään eläkeikään saakka.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?