Yliopistoille uusi työehtosopimus - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Yliopistoille uusi työehtosopimus

Julkaistu: 27.3. 12:14

Sivistystyönantajien, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn, Ammattiliitto PROn ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHLn hallinnot ovat hyväksyneet 24.3. saavutetun neuvottelutuloksen uudeksi yliopistojen työehtosopimukseksi.

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen piirissä työskentelee yhteensä noin 32 000 työntekijää. Asiasta tiedottava Sivistystyönantajat on tyytyväinen, että osapuolet saivat uuden työehtosopimuskauden osalta ratkaisun jo ennen sopimuskauden päättymistä.

Koronaepidemialla on välittömiä ja viiveellä tulevia vaikutuksia yliopistojen taloudelliseen tilanteeseen. Saman aikaisesti yliopistoja kohtaan asettuu paljon odotuksia.

– Yleisen linjan mukainen korotustaso tässä tilanteessa on haasteellinen. Mahdollisuuksia sen toteuttamiseen tuleekin arvioida kriittisesti eri yliopistoissa työehtosopimuksen sallimissa rajoissa, sanoo Sivistystyönantajien työmarkkinajohtaja Anne Somer.

Koronaepidemian aikana on tärkeää, että yliopistot ja niiden henkilöstö pystyvät keskittymään toiminnan järjestämiseen uudella tavalla ja jatkamaan opetuksen- ja tutkimuksen järjestämistä poikkeuksellisesta tilanteesta johtuvista rajoitustoimenpiteistä huolimatta.

Uuden sopimuksen sopimuskausi on 24 kuukautta eli 1.4.2020 – 31.3.2022. Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan vuonna 2020 1,1 % yleiskorotuksella 1.8.2020 ja 0,5 % paikallisella erällä 1.12.2020. Vuonna 2021 palkkoja korotetaan 1,1 % yleiskorotuksella 1.6.2021 ja 0,5 % paikallisella erällä 1.12.2021.

Paikalliset erät käytetään työnantajan päättämällä tavalla vaativuustasoihin, vaativuuslisiin tai henkilökohtaisiin palkanosiin. Paikallisten erien osalta ratkaisu sisältää mahdollisuuden poikkeamiseen paikallisten erien tasojen ja maksuajankohtien osalta, mikäli yliopiston painavat taloudelliset syyt sitä edellyttävät.

Somer sanoo, että neuvotteluratkaisu sisältää vastaavia muutoksia kiky-työajan pidennyksen poistumisen osalta kuin muillakin aloilla.

Opetushenkilöstön osalta työajan pidennys säilyi osin, kun vuosittainen työaika muutettiin 1612 tuntiin (ennen 1624).