Näissä töissä kunta-alalla tienaa yksityistä paremmin - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Lähihoitaja, muusikko, puutarhuri... Näissä ammateissa kunnat maksavat yrityksiä parempaa palkkaa

Kuvituskuva
Julkaistu: 29.2. 7:45

Alle kolmasosa ammattiryhmistä on sellaisia, joissa kunta-alan peruspalkka on yksityistä puolta parempi. Lisät ja lomarahat tasaavat tilannetta.

Suurimmassa osassa ammattiluokkia yksityisen puolen osaaja tienaa julkisen puolen työntekijää enemmän.

Aina näin ei ole, vaan harvoissa ammattiryhmissä kuntatyöntekijät voivat tienata jopa kolmanneksen enemmän kuin vastaavat ammattilaiset yksityisissä tehtävissä.

Ammattiluokkakohtaiset palkkaerot selviävät Palkansaajien tutkimuslaitoksen ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimuksessa, joka pohjaa Tilastokeskuksen palkkarakennetilastoon vuosilta 2014–2016. Tutkimuksen tilasivat KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt.

Tutkimuksen mukaan yksityisellä puolella tienataan kokonaisuudessaan keskimäärin 2,1–3 prosenttia paremmin kuin kunta-alalla, mutta vastaavissa ammattiluokissa ero on 1,7–2,6 prosenttia.

  • Jos grafikka ei näy, katso se tästä.

Kuntatyönantajien tutkimuspäällikkö Mika Juutisen mukaan julkisella puolella on hieman pidemmät vuosilomat ja sitä kautta lyhyempi vuosityöaika, joka tasaa eron lähes nollaan.

Naisilla sektorien väliset suhteelliset palkkaerot ovat selvästi miehiä pienempiä. Naisilla suhteellinen palkkaero on likimain nolla ja miehillä noin 6–7 prosenttia.

Juutisen mukaan se selittyy osaltaan miesten suurempana palkkavaihteluna. Kunta-alalla palkat vaihtelevat keskimäärin vähemmän sukupuolten välillä. Naisista kunta-alalla työskentelee yli puolet, miehistä vain neljännes.

– Miesten suosimat koulutusalat mahdollistavat myös useammat ammatit sektorien välillä, ja silloin palkkataso voi vaihdella enemmän.

Kuntapuolella työskentelystä suurimman hyödyn saavat muusikot, laulajat ja säveltäjät, joiden säännöllisen kuukausiansion palkka on jopa 30,7 prosenttia yksityisen puolen kollegojaan paremmat.

Kunta-alan muusikoiden keskimääräinen palkka vuonna 2018 ilman lisiä oli 2 259 euroa.

Avustajilla puutarhatyöntekijöillä palkka on reilut 15 prosenttia yksityistä puolta parempi, opinto-ohjaajilla taas vajaat 14 prosenttia.

Suurista kunta-alan ammattiluokista yksityistä puolta paremmat palkat ovat myös muun muassa kotipalvelutyöntekijöillä (6,6%), sairaanhoitajilla (6,4%), päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajilla (6%), lastentarhanopettajilla (5,3%), lähihoitajilla (4,5%) ja luokanopettajilla (2,3%).

Normaali, erikoistumaton, sairaanhoitaja tienaa julkisella puolella ilman lisiä 2 476 ja lähihoitaja 2 127 euroa, mutta alalla lisien merkitys on suuri.

Lastentarhanopettaja puolestaan tienaa 2405 euroa kuukaudessa ja lisät korottavat palkkaa vain reilulla 200 eurolla.

  • Kaikkien kunta-alan ammattien keskipalkat voit katsoa jutun lopusta.

Toisessa päässä taulukkoa ovat kirvesmiehet ja rakennuspuusepät, asianajajat sekä linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat.

Ensiksi mainittujen säännöllisen työajan palkkaero on 22,9 prosenttia yksityisen puolen hyväksi. Kahdella seuraavalla ammattiryhmällä se on reilut 20 prosenttia.

Kirvesmiehen peruspalkka kunta-alalla on 2 081 euroa, lakimiehen 4 240 euroa ja linja-autonkuljettajan 2 040 euroa.

Kunta-alan kollegoitaan paremmin tienaavat yksityisellä puolella myös muun muassa putkiasentajat (18,1%), erikoislääkärit (17,5%), kääntäjät (14,8%), rakennusalan työnjohtajat (14,4%), psykologit (9,1%), suuhygienistit (8,3%) ja fysioterapeutit (2,7%).

  • Jos grafiikka ei näy, katso se tästä.

Erikoislääkärien osalta kokonaisansiot tasaavat eron yksityisen ja julkisen puolen välillä, ja itse asiassa palkkaero kääntyy julkisen hyväksi 2,5 prosenttia.

– Yksi selitys on se, että kuntapuolella luokkaan on laskettu myös erikoistuvat lääkärit, joita yksityisellä puolella ei ole. Tämä laskee keskimääräistä säännöllisen työajan ansiota kunta-alalla.

Muutos selittyy myös sillä, että julkisen puolen erikoislääkäri ja erikoistuva lääkäri työskentelee päivystyksessä päiväajan ulkopuolella ja saa näin lisiä.

Peruspalkka kunta-alan erikoislääkärillä on 5 325 euroa, mutta kokonaisansiot nousevat kuukaudessa 8 871 euroon.

Erikoislääkärien lisäksi kahdeksassa muussa ammattiryhmässä kokonaisansiot muuttavat kunta-alan ansiot yksityisen puolen ansioita suuremmiksi, mutta näissä muutos ei ole yhtä merkittävä.

Suomen maakunnista noin puolessa kunta-alan työntekijät tienaavat keskimäärin paremmin kuin yksityisen puolen, kun lasketaan kaikki ammattiluokat yhteensä.

Näitä ovat muun muassa kaikki Itä-Suomen maakunnat ja Keski-Suomi. Monella alueella kunta on myös kunta-ala on selkeästi suurin työllistäjä.

Yksityisellä puolella palkat ovat parempia muun muassa Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Lapissa ja Kymenlaaksossa. Uudellamaalla ero on suurin: palkat ovat 6,7 prosenttia kuntaa parempia.

– Liike-elämä keskittyy etelään. Tutkimuksessa ovat mukana myös globaalit suuryhtiöt, joten etelässä on kovempi kilpailu osaavasta työvoimasta tietyillä koulutusaloilla ja -asteilla.

Suhteelliset palkkaerot ovat myös riippuvaisia iästä. Vielä 18–24-vuotiaiden ikäluokassa palkkaero on pienin, vain 2 prosenttia kuntapuolen hyväksi. Ikäluokasta 35 ylöspäin palkkaero on noin 4 prosenttia yksityisen hyväksi.

Yksityisellä sektorilla kokemus ja ikä kartuttavatkin palkkaa kunta-alaa voimakkaammin.

Tutkimuksessa havaituista palkkaeroista eliminoitiin se osa, joka voidaan tilastollisesti selittää työntekijään tai palvelusuhteeseen liittyvillä tekijöillä. Palkkaeroa tutkittiin säännöllisen kuukausiansion ja kertaerät sisältävän kokonaisansion mukaan.

Ammattiluokkien laajuus vaihtelee luokan mukaan. Osa luokista sisältää useampia ammattinimikkeitä, mutta kyseessä on tutkimuksen tarkin taso.

Ammattiluokkien otantakoot ovat reilun 118 000 ja 953 ammattilaisten välillä.

  • Jos grafiikka ei näy, katso se tästä.