Terrafame sai luvan uraanintuotannon aloittamiseen - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Suomeen syntyy Euroopan ainoa uraanikaivos – Terrafamen lupa irtosi vuosien väännön jälkeen

Terrafamen eli entinen Talvivaaran kaivos nousee Euroopan ainoaksi uraanintuottajaksi. Uusia työpaikkoja tulee 30.

Terrafamen kaivoksessa riittää uraania noin 60 vuodeksi. Uraaninutotantolupa on voimassa kaivoksen toiminnan ajan tai 50 vuotta.­

6.2.2020 20:57

Suomi otti merkittävän askeleen Euroopan uraaniomavaraisuuden kasvattamisessa, kun valtioneuvosto antoi luvan uraanin talteenoton aloittamiselle Terrafamen kaivoksella Sotkamossa.

– Hieno päivä. Tätä päätöstä on odotettu ja nyt päästään jatkamaan eteenpäin, toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen Terrafamesta sanoi.

Sotkamon entisellä Talvivaaran kaivoksella on totuttu sen toistakymmentä vuotta kestäneen toiminnan aikana niin moniin valituksiin ja mielenosituksiin, että tärkeänä päivänäkin päällä on tietty varaus.

– Olemme valmistautuneet siihen, että tästäkin vielä valitetaan. Siitä kestää ehkä kaksi vuotta, ennen kuin lupa on lainvoimainen, Lukkaroinen muotoilee.

Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen pitää lähes varmana, että uraaniluvasta valitetaan. Se viivyttää hänen arvioidensa mukaan uraanin talteenoton aloittamista parilla vuodella.­

Kaivoksen uraanin talteenotolle on haettu lupaa vuodesta 2010 asti.

Uraanin talteenottolaitos on 90 prosenttisesti valmis. Itse asiassa kymmenien miljoonien laitos valmistui kalkkiviivoille asti valmiiksi jo edellisen toiminnanharjoittajan Talvivaaran aikana. Loppuviimeistelyyn menee Lukkaroisen mukaan vielä noin 10 miljoonaa, mikä pitää sisällään talteenottokemikaalien lataamisen järjestelmään. Uutta työtäkin on luvassa.

– Uraanin talteenotto työllistää 30 henkeä. Mitään rekrytointeja tai investointeja ei kuitenkaan tehdä ennen kuin valitukset on käyty loppuun. Toivottavasti kaikki sujuu nopeasti, Lukkaroinen toivoo.

Sotkamoon nousee Euroopan ainoa ydinvoimalaitosten uraaniraaka-aineen tuottaja. Asia noteerattiin myös IAEA:n ja OECD:n yhteisessä Uraaniryhmässä, joka oli sattumalta samaan aikaan kokoontunut Itävallan Wieniin, kun Suomen hallitus päätti luvasta.

– Kyllä Terrafamen uraanin talteenottohanke herätti täällä mielenkiintoa. Euroopassahan ei ole tällä haavaa omaa uraanintuotantoa, erikoisasiantuntija Esa Pohjolainen Geologian tutkimuskeskus (GTK) sanoi.

Pohjolaisen mukaan uraanin talteenotto Terrafamen tuotantoprosessin yhteydessä on hyvin perusteltua.

– Merkittävä osa uraanista liukenee joka tapauksessa malmista kasaliuotuksen aikana. Nyt se päätyy suurelta osin kaivannaisjätteisiin, mutta talteenotossa se saadaan otettua hyötykäyttöön, Pohjolainen sanoo.

Terrafamen uraani otetaan pois nikkelitehtaan sivuvirrasta. Tähän saakka uraani on päätynyt kaivoksen läjitettävän jätteen joukkoon.­

Ydinvoimaa pidetään ratkaisuna ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, mutta ilmastojohtajuuttaan korostava EU on ajanut oman uraanintuotantonsa alas. Terrafamen kaivoksesta tulee Euroopan ainoa toimiva uraanintuottaja.­

Viimeinen Euroopassa toiminut uraanikaivos Tshekeissä lopetti toimintansa vuonna 2017. Uraania otetaan silti talteen pieniä määriä Tsekeissä kaivosvesien puhdistuksen yhteydessä. Vaikka Terrafamen uraanin tuotanto on maailman mitassa pientä, on se alkaessaan Euroopan ainoa uraanin tuotantolaitos.

Terrafamen tuotantomääräksi arvioidaan enintään 250 tonnia uraania vuodessa. Se vastaa noin puolta Suomen ydinvoimaloiden käyttämästä uraanista. Kaivoksen mineraalivarannoissa uraania arvioidaan olevan todetut ja todennäköiset varannot yhteenlaskien noin 16 000 tonnia uraania eli noin 60 vuoden tuotantoa vastaava määrä.

Käytännössä Terrafame arvioi tuotannon olevan 135–150 tonnia uraania vuodessa.

Vaikka Euroopassa uraanin tuotanto on nyt alamaissa, maailmanlaajuisesti sen kysynnän odotetaan kasvavan. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan erityisesti Kiinassa ja Aasiassa ydinvoimaa rakennetaan lisää sitä mukaa, kun fossiilisista polttoaineista luovutaan.

Uraanin talteenoton lupahakemus laitettiin alulle jo vuonna 2010 edellisen toiminnanharjoittajan eli Talvivaaran kaivoksen aikana. Tuolloin vihreät vastustivat asiaa ja ympäristöministeri Ville Niinistö (vihr) halusi estää uraanin talteenottoluvan myöntämisen ja hän vaati myös kaivoksen sulkemista. Nyt kaivos on vaihtanut aikaisemmin metalliteollisuudelle tuottamansa nikkelijalosteen akkuteollisuuden kipeästi kaipaamaksi nikkeli-kobolttisulfidiksi. Päästöttömän ydinvoiman tuotantoketjuun pääseminen on Terrafamen toimitusjohtajan mukaan luonteva osa yrityksen toimintaa.

– Jollakinhan sähköautojen päästötön sähkökin pitää tuottaa ja siihen ydinvoima on yksi ratkaisu, Lukkaroinen sanoo.

Uraanin talteenotto on myös kaivoslain hengen mukaista, sillä laki velvoittaa hyödyntämään malmien metallit mahdollisimman tarkasti. Uraanin talteenotto on silti ollut yksi Talvivaaran kaivoksen vastustajien keskeisiä teemoja, vaikka käytännössä se on tarkoittanut uraanin poistamista Terrafamen prosessiliuoksesta.

Ydinpolttoaineiden tuotannon turvallisuudesta vastaavan Säteilyturvakeskuksen mukaan uraanin talteenottolaitoksesta ei aiheudu säteilystä aiheutuvaa uhkaa ympäristölle.

STUK arvioi, että laitoksen normaalista käytöstä, mahdollisista käyttöhäiriöistä ja onnettomuuksista aiheutuvien säteilyannosten arvioidaan olevan enintään noin prosentin suomalaisten keskimääräisestä vuotuisesta luonnon säteilyaltistuksesta.

Terrafamen tuottama uraani on vasta raaka-aine ydinvoimalapolttoaineen valmistamisen pitkässä ketjussa. Seuraavassa vaiheessa uraanirikaste eli uraanioksidi kovertoidaan uraaniheksafluoridiksi.

Sen jälkeen se siirtyy isotooppirikastukseen, jossa halkeamiskelpoisen U-235 isotoopin määrää nostetaan luonnonuraanin 0,7 prosentin tasolta uraanipolttoaineen vaatimalle 3-5 prosentin väkevyystasolle. Tämän jälkeen uraani pitää vielä pelletoida ja pakata ydinvoimalaan ladattavaksi polttoainesauvaksi.

Uraaniraaka-aineen valmistus on tarkasti valvottua. Kun uraanirikasteen tuotanto Sotkamossa aikanaan alkaa, kansainvälinen atomienergiajärjestö pitää tarkkaa kirjaa jokaisesta tuotetusta kilosta.

Suomessa uraania on aikaisemmin tuotettu kokeiluluontoisesti kahdessa kaivoksessa Askolassa itäisellä Uudellamaalla ja Enossa Pohjois-Karjalassa.

Metsäteollisuuden perustama Atomienergia Oy perusti 1950-60- lukujen taitteessa uraanikaivoksen Enoon Pohjois-Karjalan. Se tuotti uraania Ruotsiin, mutta tuotanto loppui kannattamattomana jo muutaman vuoden jälkeen.­

Askolassa asialla oli Imatran Voima, mutta huomattavasti pidemmälle pääsi viiden puunjalostusyhtiön eli Kajaani Oy:n Kemi Oy:n, Oulu Oy:n ja Rauma-Repola Oy:n ja Veitsiluoto Oy:n perustama Suomen Atomienergia Oy, joka avasi Suomen ja koko Skandinavian ensimmäinen uraanikaivoksen Enon Paukkajanvaaraan 1958.

Kaivostoiminta jäi tuolloin kokeiluasteelle. Kaivos toimi vain kolme vuotta ja sen takana ollut kaivosyhtiö lopetti toimintansa 1973 hieman ennen kuin ydinsähkön aika Suomessa alkoi.

Suomen toistaiseksi ainoaksi jäänyt uraanikaivos Enon Paukkajanvaarassa toimi vuosina 1958-61.­

Suomen ensimmäinen ydinvoimala Loviisassa kytkettiin verkkoon 1977. Se sai ydinpolttoaineensa Neuvostoliitosta ja sittemmin Venäjältä. Teollisuuden voiman TVO:n voimalat Eurajoella ostavat uraaninpolttoaineensa läntisiltä markkinoilta.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?