Osakesäästötileillä kääntöpuoli – katso, miten ne rokottavat eri etuuksia - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Osakesäästötileillä kääntöpuoli – katso, miten ne rokottavat eri etuuksia

Osakesäästötili vaikuttaa koko joukkoon erilaisia etuuksia.

Osakesäästötili vaikuttaa koko joukkoon erilaisia etuuksia.

Julkaistu: 16.1. 13:25

Tämän vuoden alusta käyttöön tulleilla osakesäästötileillä on piirre, joka vähentää niiden houkuttavuutta pienituloisilla säästäjillä.

Suuri joukko suomalaisia on innostunut osakesäästötileistä, joita markkinoidaan kanavana tavallisten kansalaisten säästö- ja sijoitustuottoihin. Niitä verotetaan vasta sitten, kun tililtä nostetaan rahaa.

Kela muistuttaa kuitenkin osakesäästötilien vaikutuksesta etuuksiin. Osakesäästötilin osakkeet, tilillä olevat varat ja osinkotuotot otetaan huomioon etuuksien myöntämisessä aivan kuten muukin osakesijoittaminen.

Osakesäästötili on tili, jolle voi tallettaa rahaa sijoitettavaksi kotimaisiin tai ulkomaisiin osakkeisiin. Enimmäissumma on 50 000 euroa yhtenä tai useampana talletuksena.

Sijoituksen määrää voivat kartuttaa osakkeiden arvonnousun lisäksi osingot, jotka voi sijoittaa edelleen osakkeisiin.

Kelan mukaan osingot katsotaan tuloksi useimmissa etuuksissa silloin kun ne maksetaan osakesäästötilille, vaikka asiakas ei nostaisi osinkoja tililtä. Osinkoja käsitellään siis samoin kuin arvo-osuustilin kautta tapahtuvassa sijoittamisessa.

Kela mukaan osakesäästötilille maksettavat osinkotulot useissa etuuksissa: Ne lasketaan tuloiksi eläkkeensaajan asumistuessa, kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen hoitolisässä, leskeneläkkeen täydennysmäärässä, perustoimeentulotuessa, työmarkkinatuessa ja yleisessä asumistuessa.

1. Eläkkeensaajan asumistuessa ja toimeentulotuessa omaisuutena otetaan huomioon osakkeet ja osakesäästötilillä olevat muut varat. Asiakkaan pitää ilmoittaa Kelaan etuuteen vaikuttavista tuloista ja varallisuudesta.

Eläkkeensaajan asumistuessa hakijan ja avio- tai avopuolison henkilökohtaiset korko- ja osinkotulot otetaan huomioon, jos ne yhteensä ylittävät 60 euroa vuodessa. Omaisuutena otetaan huomioon osakkeet ja osakesäästötilillä olevat muut varat.

2. Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen hoitolisään vaikuttavat hakijan ja avio- tai avopuolison korko- ja osinkotulot, jos ylittävät vähintään kymmenen euroa vuodessa. Perheen tuloissa otetaan huomioon myös niiden lasten tulot, joista haetaan kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea.

3. Leskeneläkkeen täydennysmäärää laskettaessa vuosituloina huomioidaan lesken saamat korko- ja osinkotulot, jos ne yhteensä ylittävät 60 e/v.

4. Perustoimeentulotuessa korko- ja osinkotulot vaikuttavat myös etuuteen. Lisäksi osakkeet ja osakesäästötilillä jo olevat muut varat lasketaan käytettävissä olevaksi varallisuudeksi, koska ne ovat helposti muutettavissa rahaksi.

5. Työmarkkinatuessa on tarveharkinta, jossa hakijan korko- ja osinkotulot huomioidaan tulona. Tarveharkinnassa voidaan ottaa huomioon myös sellaiset tulot, jotka on saatu muuna kuin työttömyysaikana. Toistuvat tulot jaetaan yleensä vuoden ajalle. Jos tulot ylittävät 311 euroa kuussa, ne pienentävät työmarkkinatukea.

6. Yleisessä asumistuessa korko- ja osinkotulot ovat etuuteen vaikuttavaa tuloa, jos ruokakunnan jäsenen korko- ja osinkotulot yhteensä ylittävät 10,87 euroa kuussa.

7. Opintotukeen osakesäästötili vaikuttaa, jos rahaa nostetaan tililtä. Osakesäästötili vaikuttaa opintotukeen vain, jos tili on voitolla ja sieltä nostetaan rahaa. Opiskelija voi vaikuttaa voittojen nostamisen ajankohdalla siihen, minkä vuoden verotukseen sijoitustuotot tulevat.

Tuoreimmat osastosta