Maanomistaja siirsi ojansa naapurin tien päälle ja leveydestä katosi metri – laittomuus maksoi 70 000 euroa - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Maanomistaja siirsi ojansa naapurin tien päälle ja leveydestä katosi metri – laittomuus maksoi 70 000 euroa

Uusi tie on kaventunut kun oja on siirretty uuteen paikkaan.

Uusi tie on kaventunut kun oja on siirretty uuteen paikkaan.

Julkaistu: 15.12.2019 14:10

Maanomistaja siirsi oman peltonsa laidassa olleen ojan naapurinsa puolelle, tärveli naapurikiinteistölle juuri tehdyn tien ja sai aikaiseksi sitkeän riidan.

Ojan siirtäjä voitti jutun Tuusulan käräjäoikeudessa, mutta Helsingin hovioikeus totesi miehen tehneen laittomuuksia ja kumosi käräjäoikeuden ratkaisun.

Muutaman vuoden takaisen tietoimituksen pöytäkirjoissa on selkokielellä sanottu, että oja on kokonaan maanomistajan puolella ja tiealue alkaa ojan reunalta. Kaivuu siirsi ojan keskelle kiinteistöjen rajaa.

Riidan hävinnyt maanomistaja joutuu ojan sijasta kaivamaan nyt kukkaroaan – loppulaskuksi tuli kahden oikeusistuimen käsittelyn jälkeen lähes 70 000 euroa.

Kiistelty tie ja 350-metrinen ojanpätkä ovat Pornaisissa. Maanmittaustoimituksessa kahdeksan vuotta sitten perustettiin viisi metriä leveä tieoikeus alueen kantakiinteistön rajalle.

Tieoikeus perustettiin, jotta kantakiinteistöstä erotetulle parin hehtaarin maakappaleelle olisi tieyhteys, kun sille aikanaan rakennetaan.

Maa-alueen osti viitisen vuotta sitten pariskunta, joka rakensi tien. Tiellä ei ole muita käyttäjiä.

Tammikuussa 2014 otettu kuva kertoo millaiselta tie ja sen vieressä oleva oja näyttivät.

Tammikuussa 2014 otettu kuva kertoo millaiselta tie ja sen vieressä oleva oja näyttivät.

Kantakiinteistön pellon reunassa oleva oja on kaivettu alun perin 1930-luvulla. Viisi metriä leveä tiealue rajoittuu ojaan. Asia tuodaan selkeästi esille tietoimituksen papereissa.

Maanomistaja kaivatti ojan ilman lupaa, suurensi sitä, siirsi ojan ja tie kapeni.

Naapurin mielestä tie kapeni korkeintaan 10–30 senttiä, pariskunnan mielestä jopa metrin. Tien profiili muuttui ja raskailla ajoneuvoilla liikkuminen vaikeutui. Liikennettä oli tiedossa pitkäksi aikaa, koska rakennustyöt olivat alkamassa.

Pariskunta nosti naapuriaan vastaan vahingonkorvauskanteen ja vaati 20 000 euron korvauksia ja 23 000 euron oikeudenkäyntikuluja, koska työ oli tehty omavaltaisesti. Naapurilla ei ollut teolleen oikeutta, eikä hän tietä edes tarvinnut.

Naapuri kiisti vaatimukset ja vaati Tuusulan käräjäoikeudessa 17 300 euroa oikeuskulujaan. Hän kertoi peranneen vanhan ojansa, muttei turmellut tietä ja väitti saaneensa luvan pariskunnalta.

Oikeudessa kuultiin lähes kymmentä todistajaa. Kertomukset ojan paikasta olivat osittain ristiriitaisia. Pariskunnan esittämien kuvien perusteella oikeus totesi ojan siirtyneen keskelle rajaa ja totesi, että maanomistaja oli sen siirrättänyt.

Lokakuussa 2015 otetussa kuvassa tielinja on kaventunut ja tien viereen on ilmestynyt leveä ja syvä oja.

Lokakuussa 2015 otetussa kuvassa tielinja on kaventunut ja tien viereen on ilmestynyt leveä ja syvä oja.

Kahden todistajan kertomukseen perustuen oikeus totesi, että ojan paikka on vuosikymmenten saatossa muuttunut, mutta sitä on pyritty sijoittamaan keskelle rajaa, jossa käräjäoikeudenkin mukaan ojan paikka tavanomaisen käytännön mukaan on.

Maanomistajalla oli lupa muuttaa oja paikalle, jolle se luonnollisesti kuuluu eikä teko oikeuden mielestä loukannut kenenkään oikeuksia. Tie oli kaventunut, mutta pariskunta ei voinut edellyttää, että heidän kiinteistönsä hyväksi perustetun rasitealueeseen kuuluvan pengermän ja ojan tulisi sijaita naapurikiinteistöllä, oikeus totesi.

Oikeus piti ojan perkaamista perusteltuna. Koska oja oli ennen perkaamista väärässä paikassa, oli luonnollista, että tien rakenne muuttui. Jos oja olisi ollut oikeassa paikassa olisi rasitetiekin ollut kapeampi, oikeus arvioi ja maanomistajalla oli tekoon hyväksyttävä syy.

Käräjäoikeus hylkäsi kanteen ja määräsi pariskunnan maksamaan maanomistajan oikeuskulut. Omien kulujen kanssa maksettavaa olisi tullut noin 40 000 euroa.

Pariskunta ei hyväksynyt ratkaisua ja vaati Helsingin hovioikeudessa sen kumoamista. Ojan siirto olisi vaatinut heidän suostumuksensa. He olivat rakentaneet tien perustetun tieoikeuden mukaan.

Naapuri piti käräjäoikeuden ratkaisua oikeana. Hänen mielestään tie oli rakennettu osittain ojan päälle ja hänellä oli oikeus kunnostaa sekä siirtää oja ilman suostumusta.

Hovioikeus näki asian aivan toisin kuin käräjäoikeus ja kumosi viime viikolla ratkaisun.

Hovioikeus nosti esille maanmittauspöytäkirjan. Sen mukaan tieoikeus oli perustettu naapurikiinteistön rajalle saakka eikä ojaa huomioitu tiealueeseen, koska rajan ja sille rakennettavan tien vieressä oli jo oja.

Pariskunnan esittämät valokuvat ennen kaivuuta osoittivat, ettei oja ollut kasvanut umpeen eikä tietä ollut rakennettu ojan päälle. Oikeuden mukaan tuli todistetuksi, että oja oli ennen siirtämistä maanomistajan puolella, mutta nyt se oli keskellä kiinteistöjen rajaa. Samalla tie kapeni.

Kaivuuoperaatio olisi edellyttänyt pariskunnalta suostumusta ja kun sitä ei ollut annettu, ei maanomistajalla ollut lupaa tempaukselleen.

Hovioikeuden mukaan kaivuu vahingoitti pariskunnan omaisuutta. Naapurin on maksettava 10000 euron korvaus. Pariskunta voitti kanteensa hovioikeudessa kokonaan ja vapautui kaikista käräjäoikeuden määräämistä kustannuksista.

Ojasta tuli iso lasku naapurille, kun hän joutuu maksamaan kummankin osapuolen oikeudenkäyntikulut, jotka ovat runsaat 57 000 euroa.

Ratkaisusta voi valittaa korkeimpaan oikeuteen, jos se myöntää valitusluvan.

Tuoreimmat osastosta