Hyvätuloinen eläkeläismies osteli jatkuvasti kelloja ja tekniikkaa – vaimo sai tarpeekseen ja haki edunvalvontaa - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Hyvätuloinen eläkeläismies osteli jatkuvasti kelloja ja tekniikkaa – vaimo sai tarpeekseen ja haki edunvalvontaa

Muun muassa kelloharrastuksen aiheuttamat kulut olivat vaimolle liikaa. Kuvituskuva.

Muun muassa kelloharrastuksen aiheuttamat kulut olivat vaimolle liikaa. Kuvituskuva.

Julkaistu: 6.12.2019 8:30

Mies oli velkaantunut lyhyessä ajassa tyyriiden harrastustensa parissa.

Vaimo yritti saada kelloihin, droneihin ja sähköpyöriin rahojaan käyttävän ja velkaantuneen puolisonsa edunvalvonnan alaiseksi. Hyvätuloisen eläkeläisen velat kasvoivat lyhyessä ajassa 23 000 euroon.

Tekniikasta kiinnostuneen miehen velat syntyivät sitä mukaa kun hän teki osamaksusopimuksia, hankki luottokortteja, nosti lainoja ja tilasi verkkokaupoista monenlaista kivaa. Hän pitää itseään kellofriikkinä.

Mies on noin 70-vuotias ja vaimo muutaman vuoden vanhempi. Vaimo halusi itse hoitaa edunvalvojan tehtävät ja Hämeen maistraatti haki ratkaisua Päijät-Hämeen käräjäoikeudesta. Mies vastusti järjestelyä.

Lääkärinlausunto, jonka mukaan puoliso ei kykene huolehtimaan omaisuudestaan, ei riittänyt käräjäoikeudelle perusteluksi edunvalvontaan määräämiseksi eikä Itä-Suomen hovioikeus muuttanut ratkaisua.

Eläkeläispariskunta on hyvätuloinen ja ollut merkittävissä julkisissa tehtävissä. Miehen käteen saama eläke on kuukaudessa noin 2 200 euroa.

Perheessä ei ole tarvinnut penniä venyttää. Puolisot eivät ole edes tienneet toistensa rahankäytöstä, sillä kummallakin on ollut oma pankkitilinsä.

Puolisen vuotta sitten vaimo haki maistraatista ratkaisua ja toivoi, että hänet määrättäisiin miehensä edunvalvojaksi omaisuus- ja raha-asioissa. Hän halusi rajoittaa miehensä oikeustoimia.

Aviomies vastusti hanketta, mutta totesi, että jos edunvalvoja määrätään, niin hän hyväksyy vain yleisen edunvalvojan.

Holhoustoimilain mukaan oikeusistuin voi määrätä täysi-ikäiselle edunvalvojan, jos esimerkiksi sairautensa vuoksi ei selviä taloudellisista asioistaan.

Lääkärinlausunnosta selvisi, että mies oli 1970-luvulta lähtien saanut lääkehoitoa masennukseensa. Pari vuotta sitten tehdyissä magneettitutkimuksissa todettiin mahdolliseen alkavaan muistisairauteen viittaavia muutoksia.

Melko tuoreen lääkärinlausunnon mukaan mies ymmärtää täysin edunvalvonnan merkityksen.

Lausunnossa todetaan myös, ettei yhtä selkeää sairautta voida pitää riittävänä edunvalvonnan määräämiseksi.

Aviomiehen yleinen terveydentila oli kuitenkin laskenut tasolle, jolla hän ei kykene enää huolehtimaan omaisuudestaan ja tarvitsee taloudellisten asioittensa hoitoon edunvalvojan. Lausuntoa täydennettiin myöhemmin ja siinä todetaan, että ensisijaisesti tulisi rajoittaa laina- ja luottokorttihakemuksia ja osamaksukauppaa ja toissijaisesti verkkokauppaa.

Vaikka lainasumma ja ostokset olivat kasvaneet, aviomies oli hoitanut asiansa melko mallikkaasti.

Oikeudessa mies kertoikin hoitaneensa asiansa hyvin sairauksista huolimatta. Verkkopankin käyttö raha-asioissa ei tuottanut ongelmia.

Kerran hän koki joutuneensa nettikaupoissa huijatuksi, mutta silloinkaan ei koitunut taloudellista vahinkoa. Velkansa hän on hoitanut, vaikkei muistanutkaan oikeudessa, mistä velat olivat johtuneet, mutta arveli niiden olleen sähkömopon ostosta ja perheen laskujen maksamisesta.

Perheen ruokaostokset hoitaa vaimo eikä hän halua, että mies puuttuu niihin.

Tekniikkaa ja nettiostosten tekemistä mies pitää tärkeinä elämässään. Oikeudessa selvisi, että ilman niitä hän ei voisi tehdä mitään ostoksia omilla varoillaan, koska hän ei käytä autoa ja liikkuminen on muuten vaikeaa.

Käräjäoikeus hylkäsi hakemuksen miehen määräämisestä edunvalvontaan. Oikeuden mukaan miehellä ei ole mitään sellaista yksittäistä sairautta, jonka vuoksi hän ei pystyisi hoitamaan omia raha-asioitaan, vaan kyse on sairauksien summasta ja sen seurauksena omaisuuden hoitamisen taso on alentunut. Oikeus muistuttaa, että lääkärinlausuntojen perusteella hänellä ei ole muistisairautta, ainoastaan mahdollisia viitteitä alkavasta muistisairaudesta.

Käräjäoikeuden tekemät havainnot oikeuskäsittelyssä todistavat, että mies ymmärtää raha-asiansa ja huolehtii niistä. Miehen saamaa yhtä maksumuistutusta oikeus piti yksittäisenä unohduksena. Lisäksi oikeus muistutti, että hänellä ei ole ollut ulosoton kautta perittävää velkaa, mikä on osoitus velkojen hoitamisesta. Selvitetyksi ei ole tullut, ett sairaus olisi syynä velkaantumiseen, oikeus summasi.

Oikeus päätyi lopputulemaan, jonka mukaan aviomies selviää itse raha-asioittensa hoitamisesta eikä tarvitse apua ja omaisuuden hoito on järjestetty tavalla, jonka hän on itse päättänyt.

Edunvalvojan määräämiselle ei ole riittävää tarvetta eikä oikeus nähnyt mitään tarvetta toimintakelpoisuuden rajoittamisellekaan, ja se olisi aviomiehen itsemääräämisoikeuteen puuttumista.

Vaimo ei ollut käräjäoikeuden syyskuiseen ratkaisuun tyytyväinen. Hän haki jatkokäsittelylupaa Itä-Suomen hovioikeudesta, joka ei sitä myöntänyt. Hovioikeus antoi ratkaisun viime keskiviikkona.

Päätöksestä voi valittaa korkeimpaan oikeuteen, jos se myöntää valitusluvan.

Tuoreimmat osastosta