Työriitaan ei ratkaisua: Postilakko jatkuu, tukilakot käyntiin – näin ne alkavat näkyä - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Työriitaan ei ratkaisua: Postilakko jatkuu, tukilakot käyntiin – näin ne alkavat näkyä

Neuvotteluja jatketaan tänään.

Neuvotteluja jatketaan tänään.

Julkaistu: 18.11. 4:45, Päivitetty 18.11. 7:02

Neuvotteluja jatketaan tänään puoliltapäivin.

Postilakkoon ei saatu sopua viikonlopun aikana, joten Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, Merimies-Unioni ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ovat aloittamassa omat tukitoimensa. Palvelualojen ammattiliitto PAM aikoo julkistaa tukitoimensa tämän päivän aikana.

Ilmailualan Unioni IAU käynnisti tukitoimensa jo viime viikolla, ja lentoposti on viivästynyt pahasti, sillä IAU:n jäsenet eivät osallistu postin käsittelyyn lentoasemilla.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n lakko on aiheuttanut Postin mukaan pakettien kuljetukseen päivien viiveitä, mutta kirjeiden ja lehtien kohdalla viive voi olla jopa viikkoja. Lakko ei kuitenkaan koske sanomalehtien varhaisjakelua. Kotimaan kuljetukset hoituvat Postin arvion mukaan samaan tapaan kuin aiemmin.

– Pakettitoimituksissa mennään edelleen muutaman päivän ja kirjeissä muutaman viikon viiveellä. Miten tämä käytännössä näkyy kuluttajalle jää nähtäväksi maanantaille, Postin poikkeustilanteiden johtaja Jarmo Ainasoja totesi viime viikon lopulla.

Hänen mukaansa Posti pystyy ainakin osittain välttämään AKT:n tukitoimien vaikutuksia kumppaniverkostonsa avulla.

– Aina on henkilöitä, jotka haluaa tehdä töitä ja osaltaan osallistuu kuljettamiseen edelleen. Meillä on kohtalaisen kattava kumppaniverkosto. Paljon riippuu siitä kuinka paljon he ovat mukana. Tätäkin voi kuitenkin paremmin arvioida vasta maanantaina.

Ulkomailta satamien kautta tuleviin lähetyksiin on kuitenkin odotettavissa ongelmia.

Postin työehtosopimuksia koskevia neuvotteluja jatketaan tänään puoliltapäivin.

Suunniteltuja tukitoimia, jos postilakkoon ei saada sopua

Maanantai

  • AKT aloitti kello 0.00 oman PAU:n lakkoa tukevan myötätuntotaistelunsa. AKT:n jäsenet pidättäytyvät työstä Posti Kuljetuksessa sekä Postin tavaroiden ja lähetyksien käsittelystä muilla työpaikoilla. Vaikutukset ovat laajat, sillä AKT:n mukaan Postin tavaroiden ja lähetysten käsittelystä pidättäytyminen koskee kuorma-autoalan, linja-autohenkilökunnan, terminaalitoimintaa koskevan, linja-autoasemia, huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijöitä, ahtausalaa ja Avaintan nosturinkuljettajia koskevien työehtosopimusten piirissä työtä tekeviä AKT:n jäseniä.

  • Kello 6.00 alkaen kotimaanliikenteessä oleville yhteysaluksille, lautta-aluksille sekä losseille sekä ulkomaanliikenteessä oleville lasti- ja ropax -aluksille sekä matkustaja-autolautoille ei oteta enää Postin kuljetuksia, vaan ne jätetään satamiin.

Tiistai

  • AKT:n jäsenet ovat kello 0.00 alkaen ylityö- ja työvuorojen vaihtokiellossa, joka koskee kuorma-autoalan, linja-autohenkilökunnan, terminaalitoimintaa koskevan, huoltokorjaamoja, linja-autoasemia, kaupan automiehiä, elintarvikealan automiehiä ja säiliöauto- ja öljytuotealaa (vain säiliöautonkuljettajat) koskevien työehtosopimusten piirissä työtä tekeviä AKT:n jäseniä.

  • JHL:n tukilakko alkaa tavaraliikenteen ratapihoilla kello 6.00 ja päättyy samana päivänä kello 22.00. Lakko koskee kaikkia VR-yhtymän rautatielogistiikan toimintoja. Käytännössä lakko pysäyttää tavaraliikenteen käsittelyn Suomen ratapihoilla.

  • RAU aloittaa saarron, joka pysäyttää rautateiden tavaraliikenteen turvaamisen ja ohjauksen kello 21.00. Saarto päättyy seuraavana päivänä klo 21.00. Rautateiden henkilöliikenne liikkuu normaalisti työtaistelun aikana.

Keskiviikko

  • AKT laajentaa tukitoimiaan kello 0.00 alkaen. Ylityö- ja työvuorojen vaihtokielto koskee myös säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja, ahtausalaa, huolinta-alan varastoterminaali ja satamatyöntekijöitä, matkustamohenkilöstöä, matkatoimistoalaa, Airprota ja Avaintan nosturinkuljettajia koskevien työehtosopimusten piirissä työtä tekeviä AKT:n jäseniä.

  • Tavaraliikenteen kaluston huolto on lakossa kello 7.00–23.00. Lakossa ovat mukana JHL:n jäsenet, jotka ovat töissä VR Kunnossapidossa. Lakon aikana JHL:n jäsenet eivät osallistu rautatielogistiikan ratapihavaihtotöihin ja tukitoimintojen tehtäviin eivätkä VR Kunnossapidon kaluston kunnossapidon- ja kaluston tuotannon työtehtäviin. Lakon ulkopuolelle rajataan henkeen, terveyteen, ympäristön vaarantumiseen tai yleiseen turvallisuuteen vaikuttavat työtehtävät sekä kalustokunnossapidon tehtävistä Allegron kunnossapito ja Ilmalan ja Oulun varikoiden liikenteenhoidon tehtävät.

Torstai

  • Ulkomaanliikenteessä olevien ropax -alusten ja matkustaja-autolauttojen autokansilla tapahtuva lastinkuljetus lopetetaan kello 6.00 alkaen siten, että autokansille ei enää oteta rekkoja, säiliöautoja eikä irtoperiä tai muita vastaavia. Sen sijaan autokansilla voidaan kuljettaa henkilö- ja linja-autoja. Merimies-Unionin jäänmurtajilla ja jäänmurtotehtävissä työskentelevät jäsenet eivät seuraa alusten mukana merelle. He kuitenkin suorittavat aluksen satamassa olon aikana heille muutoin normaalisti kuuluvat työtehtävät.

Maanantai 25.11.

  • Ulkomaanliikenteessä olevat lasti-, ropax- ja matkustaja-alukset, jotka ovat Suomen lipun alla ja jotka saapuvat Suomen satamiin kello 6.00 jälkeen, jäävät satamiin eivätkä Suomen Merimies-Unionin jäsenet enää seuraa alusten mukana merelle. He suorittavat aluksen satamassa olon aikana heille muutoin normaalisti kuuluvat työtehtävät.