Verotiedot viime vuodelta tulevat julki – eivät anna koko kuvaa tuloista - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Verotiedot viime vuodelta tulevat julki – eivät anna koko kuvaa tuloista

Verotiedot vuodelta 2018 tulevat julki maanantaiaamuna.

Verotiedot vuodelta 2018 tulevat julki maanantaiaamuna.

Julkaistu: 4.11. 4:30

Maanantaina julkistettavat verotiedot antavat kattavan kuvan maksetuista veroista, mutta eivät aina todellisista tuloista.

Maanantaina kello 8.00 tulevat julki tiedot viime vuoden verotuksesta. Julkiset tiedot antavat jonkinlaisen kuvan ihmisten tuloista, mutta eivät aina koko kuvaa.

Ihmisillä voi olla paitsi ansiotuloja myös pääomatuloja eli esimerkiksi omaisuuden luovutuksesta saatuja voittoja, osinkotuloja tai vuokratuloja. Ansiotulot taas voivat olla muutakin kuin palkkaa, sillä ansiotuloiksi lasketaan myös esimerkiksi eläkkeet ja sairaus- ja äitiyspäivärahat.

Veronmaksajien keskusliitto muistuttaa, että tiedot kertovat kyllä kattavasti maksetut verot, mutta eivät todellisia tuloja. Verotettava tulo on julkinen tieto, mutta veronalainen tulo ei.

Ansiotulot kertovat melko hyvin palkan suuruuden varsinkin suurituloisilla, mutta verotettava ansiotulo ei ole sama asia kuin bruttopalkka.

Varsinkaan verotettavista pääomatuloista ei pysty päättelemään suoraan pääomatulojen kokonaismäärää.

– Julkisten verotietojen perusteella ei pysty sanomaan, kuka on saanut eniten pääomatuloja. Vain verotettava pääomatulo on julkinen tieto. Se ei vielä kerro paljoakaan henkilön saamista tuloista, koska osa pääomatuloista puuttuu kokonaan julkaistavista tiedoista, Veronmaksajien johtava verojuristi Päivi Kaari kertoo Veronmaksajien verkkosivuilla.

Kaari muistuttaa, että julkisissa verotiedoissa ei koskaan näy saatujen osinkojen koko määrä.

– Jos osinko on pääomatuloa, siitä on veronalaista 25 tai 85 prosenttia. Jos osinko on ansiotuloa, siitä on veronalaista 75 prosenttia. Tällä systeemillä on tarkoitus alentaa yhtiön voittoon kohdistuvaa kahdenkertaista verotusta.

Verotiedoissa ei siis näy ollenkaan verovapaa osa osingoista.

Myöskään oman asunnon myynnistä saatu voitto ei näy verotiedoissa, jos asunto on myyty kahden vuoden omistamisen ja asumisen jälkeen.

Perheyhtiön omistajalla on mahdollisuus valita, paljonko hän nostaa yhtiön voitosta itselleen vai nostaako ollenkaan. Jos omistaja työskentelee yrityksessään, hän voi valita, nostaako varoja osinkona vai palkkana.

Yrittäjä voi myös jättää nostamatta varoja, jolloin yrittäjän tulot ovat nolla. Tulotiedot eivät siis kerro varakkuudesta.

Jos joku on tehnyt ison yrityskaupan ja saanut siitä voittoa, myyntivoitto näkyy pääomatuloissa. Voiton todellinen määrä voi kuitenkin jäädä hämärän peittoon. Jos yritystä on omistanut vähintään kymmenen vuotta, veronalainen luovutusvoitto on enintään 60 prosenttia myyntihinnasta.

– Jos osakkeita myy miljoonalla, veroa siis maksetaan enintään 600 000 eurosta, Kaari sanoo.

Pääomatuloista maksettiin viime vuonna 30 prosentin vero, jos verotettavat pääomatulot olivat alle 30 000 euroa. Sen ylittävillä vero oli 34 prosenttia.

Kuolinpesän osakkaalla saattaa olla selvästi suuremmat tulot kuin tietojen perusteella näyttää, sillä kuolinpesää verotetaan erillisenä perinnönjakoon asti.

Suomen verotiedoissa näkyvät vain Suomeen maksetut verot. Joidenkin verotus voi näyttää tuloihin verrattuna liian alhaiselta, jos veroja on maksettu Suomen lisäksi ulkomailla. Veroista näkyvät vain Suomeen maksetut, mutta tulot näkyvät verotiedoissa kokonaan, jos tulot ovat veronalaisia myös Suomessa.

Jos tuloja verotetaan vain ulkomailla, niitä ei näy Suomen verotiedoissa.