Jan Hurrin kommentti: Eurotalouden heikkous vahvistaa populismia eikä toisinpäin

EU:n talouspolitiikka on ongelma, populismi on oire, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

25.5.2019 20:00

Populismin ja erilaisten protestipuolueiden nousu ei ole yksien vaalien ilmiö, joten sunnuntaina päättyvät Euroopan unionin EU:n parlamenttivaalit tuskin ratkaisevat Euroopan kohtaloa.

Näiden vaalien tuloksesta tuskin selviää, kumpi voittaa ja kumpi häviää, jos kumpikaan, populismi vai ”Eurooppa”.

On täysin mahdollista ja vaaliennusteiden mukaan todennäköistäkin, että parlamentin lukuisat eri populisti- ja protestipuolueet kasvattavat hieman yhteen laskettua paikkalukuaan mutta jäävät silti vähemmistöön.

Samoin vaaliennusteiden mukaan on yhtä todennäköistä, että parlamentin perinteisesti suurimmat valtapuolueet menettävät edustajapaikkoja mutta säilyttävät hieman uudelleen järjestäytyen silti yhteisen enemmistöasemansa.

Jos vaalit sujuvat edes suurin piirtein tällaisten odotusten mukaan, on tulosta yhtä helppo juhlia niin perinne- kuin protestipuolueidenkin voitoksi. Samoin tulosta on yhtä helppo ilkkua niin perinne- kuin protestipuolueidenkin tappioksi.

Todennäköisesti moni kommentaattori tulkitsee tällaista tulosta merkiksi populismi-ilmiön vähittäisestä väsähtämisestä ja pahimpien populismiuhkien väistymisestä. Ja merkiksi siitä, että perinteiset keskitien puolueet nauttivat edelleen varsin laajaa äänestävän yleisön luottamusta.

Yksi varsin suoraviivainen käytännön seuraus tällaisesta vaalituloksesta olisi EU:n toimintojen jatkuminen suurin piirtein entiseen malliin.

Perinnepuolueet pystyisivät enemmistöasemansa voimalla edelleen ohjaamaan parlamentin lainsäädäntötyötä ja muuta toimintaa niin kuin tähänkin asti. Sen sijaan protestipuolueet eivät pystyisi vähemmistöstä estämään tai edes merkittävästi viivyttämään EU:n lainsäädäntöprosesseja.

Tämä tuskin kuitenkaan tarkoittaisi perinnepuolueiden lopullista voittoa ja protestipuolueiden lopullista tappiota. Nämä parlamenttivaalit ovat välierä eivätkä loppuottelu.

Talousvirheet ruokkineet populismia

Populismin nousu on todellinen ja lisäksi monin tavoin riskipitoinen yhteiskunnan ilmiö. Ja populismin nousu on täyttä totta tämänkertaisten parlamenttivaalien tuloksesta ja parlamentin paikkajaosta riippumatta.

Yhtä totta kuin populismin nousu on sekin, että populismi ei ole tälläkään kerralla syntynyt ja noussut tyhjästä eikä turhan päiten vaan sillä on syynsä.

Populismin ja protestiliikkeiden nousun keskeisiä juurisyitä lienevät osaansa tyytymättömien kokemat toimeentulo- ja talousongelmat, kuten työttömyys, ja taloudellisen epävarmuuden ja eriarvoisuuden tuntemukset.

Talousvaikeuksia ja tyytymättömyyttä toki syntyy ja sammuu talouden suhdannevaihteluiden mukana, mutta niitä syntyy tai sammuu myös talouspoliittisten valintojen vaikutuksista.

Viime vuosina erityisesti euroalueella mutta myös muissa EU-maissa talouspolitiikan valinnat ovat enemmän synnyttäneet kuin sammuttaneet tyytymättömyyttä.

Erityisesti euroalueen talousvaikeudet ja varta vasten alueella harjoitetun talouspolitiikan haittavaikutukset kiteytyvät siihen, että alueen talouskasvu on vuosien ajan ollut selvästi heikompaa ja työttömyyden kaltaiset vitsaukset selvästi raskaampia kuin verrokkitalouksissa.

Kymmenen viime vuoden mittaan eri euromaissa kärsityt talouden kasvumenetykset ja ennen kaikkea suurtyöttömyys ovat merkinneet miljoonien perheiden elintason laskua ja tulevaisuuden epävarmuutta.

Suuri osa työpaikkansa säilyttäneistäkin tai uuden työpaikan saaneista on joutunut tyytymään epävarmoihin työsuhteisiin ja varsin vaatimattomaan tai olemattomaan ansiokehitykseen.

Ja kun oman talouden tulevaisuus ja usein nykyisyyskin ovat epävarmoja tai pahimmillaan umpikujassa, heikkenee luottamus helposti muuhunkin kuin talouteen ja omaan tulevaisuuteen.

Kun tyytymättömyys kasautuu aikansa, pettää luottamus valtaa pitäviin, kuten perinteisiin valtapuolueisiin, ja niiden harjoittamaan politiikkaan.

Tämä kärjistää valtaa pitävän ”eliitin” ja osaansa tyytymättömän ”kansan” välistä ristiriitaa ja vastakkainasettelua – ja vahvistaa populisti- ja protestipuolueiden nousua.

Tyytymättömyys ei katoa ylenkatseella

Osa eurooppalaisten populistipuolueiden iskulauseista ja linjauksista on tavalla tai toisella kyseenalaisia ja kiistanalaisia. Siksi valtaapitävien ja näitä kannattavien on helppo ylenkatsoa, moittia ja usein paheksuakin kaikkea, mikä vähänkin vaikuttaa populismilta.

Ja siksi valtaapitävien ja näitä kannattavien on ollut mahdoton vastustaa kiusausta muuttaa ”populismi” ja ”populisti” lähes kirosanan veroisiksi loukkauksiksi, joilla voi halventaa kaikkia ”väärää” mieltä olevia.

Yksi tällaisen vaistomaisen torjuntareaktion haitallinen ja ajan oloon mahdollisesti jopa vaarallinen sivuvaikutus on valtaapitävien näkökenttään syntyvä sokea piste, joka estää heitä näkemästä metsää puilta: erottamasta populismin syitä seurauksista.

Sokea piste ja itsekritiikin puute synnyttävät riskin, että populismin nousun syyt jäävät puimatta ja kaikki huomio kiinnittyy varsinaisten ongelmien asemasta niistä seuranneisiin oireisiin.

Tällainen kehityskulku voi olla ymmärrettävä mutta se on silti onneton.

Sokeasta pisteestä ja poliittisesti pienimmän vastuksen valinnoista seuraa, että talouspoliittiset linjaukset pysynevät ennallaan – ja viime vuosien virheet toistuvat – niin kauan kuin talouslinjauksista päättävät perinteiset valtapuolueet eivätkä populistit tai muut haastajat.

Näin käynee silläkin uhalla, että samalla populismia ja protestiliikkeitä synnyttäneet ja voimistaneet juurisyyt säilyvät ennallaan tai jopa vahvistuvat eivätkä suinkaan katoa.

Tasapuolinen talouskasvu olisi parasta lääkettä

Tehokkain ja varmin tapa populismin ja protestiliikkeiden tukahduttamiseen on näiden ilmiöiden juurisyiden kitkeminen. Se onnistuu parhaiten entistä vahvemman talouskasvun ja entistä tasapuolisemman tulonjaon avulla, ei entistä mallia jatkamalla.

EU:ssa tällainen suunnan muutos edellyttäisi keskeisten taloussääntöjen ja mahdollisesti jopa EU:n perusrakenteiden, kuten talous- ja rahaliiton, suuria muutoksia.

Se on joka tapauksessa käynyt selväksi, että nykyisillä talouden rakenteilla ja talouspolitiikan säännöillä ja linjauksilla ei synny sen vertaa kasvua eikä kyllin tasapuolista elintason jakoa, että kiukkuisen kansan tyytymättömyys väistyisi tyytyväisyyden tieltä.

Perinteisten valtapuolueiden vaalivoitto EU:n parlamenttivaaleissa antaa niille vielä tilaisuuden valita, kuka EU:ssa lopulta puuttuu populismin syihin ja minkälaisin toimin.

Mutta jos ne jatkavat entiseen malliin, ja jos samalla myös populismi jatkaa voimistumistaan, koittavat ennen pitkää nekin vaalit, joissa valta vaihtuu. Sitä on kenenkään mahdoton tietää ennalta, kuinka radikaaleja muutoksia sen jälkeen syntyy – ja seuraako niistä enemmän ratkaisuja vai uusia ongelmia.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?