Kysely: Tämä piirre pomojen käytöksessä ottaa nuoria aivoon – ”Sietokyky huomattavasti matalampaa”

Milleniaalit vaativat esimiehiltään enemmän kuin vanhemmat sukupolvet, kyselystä selviää.

Vastaajat olivat sitä mieltä, että motivaatiota parantaa se, että esimies jakaa tietoa yrityksen suunnasta ja johtoryhmän asettamista tavoitteista.

Korkeastikoulutetut, alle kolmekymppiset ”milleniaalit” ovat aiempia sukupolvia vaativampia esimiehilleen, aTalent Recruitingin teettämä kysely paljastaa.

Hyvässä johtajuudessa tärkeintä milleniaaleille on se, että esimiehellä on hyvät vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot. Hyvä kommunikaatio on läpinäkyvää, avointa ja se toimii molempiin suuntiin. Hyvä johtaja ei vain anna palautetta vaan myös pyytää sitä itselleen.

– Hierarkkinen johtaminen ja mikromanageeraus saavat uransa alkupuolella olevien korkeakoulutettujen niskavillat pystyyn. Samaa mieltä tuntuvat olevan myös vanhemmat ikäluokat, mutta nuoremmilla sietokyky tuntuu olevan huomattavasti matalampaa. Luottamuksen osoittamista ja aktiivista palautteenantoa taas arvostetaan erityisesti ja katsotaan sen lisäävän työmotivaatiota, aTalent Recruitingin toimitusjohtaja Niklas Huotari sanoo.

Vastaajat olivat sitä mieltä, että motivaatiota parantaa se, että esimies jakaa tietoa yrityksen suunnasta ja johtoryhmän asettamista tavoitteista.

Nuoret ammattilaiset toivovat esimiehiltään kannustavaa otetta ja sitä, että hän saa alaisistaan parhaat puolet esiin. Liian helpolla ei kuitenkaan pidä päästää, vaan esimiehen pitäisi myös kannustaa alaisiaan haastamaan itsensä ja ottamaan enemmän vastuuta.

Palautteen pitäisi olla avointa ja rehellistä, eikä sellaista, jota pitää tulkita rivien välistä.

– Esimieheltä tulee saada tukea, rakentavaa palautetta ja kehittymisehdotuksia sekä sopivasti kehuja omista vahvuuksista ja onnistumisista, yksi vastaajista sanoo.

Hyvä johtaja perehdyttää alaisensa ja huolehtii siitä, että heillä on tarvittavat työkalut. Esimiehen on oltava tukena ja turvana, mutta ei niin, että hän tekee alaisensa työt tai valvoo jatkuvasti. Työntekijät pitäisi vastaajien mielestä nähdä yksilöinä, joilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Siksi heitä olisi tuettava henkilökohtaisten tarpeiden mukaan.

Kun työn ja vapaa-ajan raja uhkaa hämärtyä, esimiehen pitää kantaa vastuu alaistensa jaksamisesta.

Hyvä esimies jakaa vastuuta ja antaa alaisille vapauden tehdä työnsä parhaaksi katsomallaan tavalla niin, että tavoitteet täyttyvät. Hyvä esimies ei kerro, miten työt pitää tehdä, vaan luottaa alaistensa ammattitaitoon.

Vastuu ja vapaus ei kuitenkaan tarkoita vastaajille sitä, että alainen jätettäisiin yksin ongelmien kanssa. Esimieheen pitää voida luottaa myös siinä, ettei henkilökohtaisia keskusteluja käytetä työntekijää vastaan. Molemminpuolinen luottamus on vastaajille tärkeää.

Hyvä esimies on empaattinen ja on aidosti kiinnostunut siitä, miten työntekijöillä menee. Häntä on helppo lähestyä, ja hän on läsnä arjessa riippumatta organisaation koosta.

Jos esimies ei ole fyysisesti samassa tilassa, häneen pitää voida olla helposti yhteydessä tarvittaessa, vastaajat sanovat.

ATalent Recruiting teki laajan kyselytutkimuksen nuorille ammattilaisille maalis–huhtikuussa 2018. Kyselyn rekrytointia koskevat tulokset julkistettiin viime elokuussa.

Nyt julkistetut tulokset pohjautuvat avoimeen kysymykseen: Millaista on hyvä johtajuus ja esimiestyö? Kaikki avoimet kysymykset olivat vapaaehtoisia. Kysymykseen vastasi 1 263 eli runsaat 60 prosenttia kaikista kyselyyn vastanneita.

Vastaajista noin 90 prosenttia opiskelee tai on opiskellut korkeakoulussa, ja heistä 68 prosenttia yliopistossa.

ATalent Recruiting on Aalto-yliopiston opiskelija- ja alumnijärjestöjen omistama rekrytointiyritys.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?