Valtaosa TE-toimistojen asiantuntijoista lakkauttaisi aktiivimallin – tuore selvitys paljastaa karut näkemykset

Julkaistu:

Asiantuntijoiden mukaan aktiivimalli on järjestelmänä epäreilu niin työttömiä työnhakijoita kuin TE-toimistojen työntekijöitäkin kohtaan.
Kiistellystä aktiivimallista julkaistiin tuore selvitys. Selvitystä varten on tehty kysely aktiivimallin toimivuudesta, johon vastasivat työvoimatoimiston asiantuntijat.

Tutkimustulokset eivät ole omiaan parantamaan aktiivimallin surkean puoleista mainetta.

Selvityksen mukaan aktiivimallin käyttöönotto pienensi työttömyysturvaa reilulta kolmannekselta vuoden 2018 alussa työttömyysetuuksia saaneista. Erityisen usein työttömyysetuutta pienennettiin vanhimmilta työttömiltä ja työttömyysturvaa työttömyyspäivärahan lisäpäiviltä saavilta.

Asiantuntijoille teetetyssä kyselyssä selvisi, että he eivät näe aktiivimallia nykyisessä muodossaan kovin tarkoituksenmukaisena tapana edistää työllisyyttä. Selvityksen mukaan vastausten ”läpikantavana teemana” on asiantuntijoiden tyytymättömyys aktiivimallia kohtaan.

TE-toimistojen asiantuntijoille ja esimiehille kohdennettuun kyselyyn vastasi 755 henkilöä. Kysely lähetettiin sekä esimiehille että eri palvelulinjoilla ja yksiköissä työskenteleville asiantuntijoille. Vastanneiden osuus oli koko aineistossa 26,5 prosenttia.

Vastaajista yli 62 prosenttia kannatti aktiivimallin lakkauttamista.

Vastauksissa nousi esiin muutama keskeinen huoli.

Ensinnäkin, aktiivimalli ei ole tasapuolinen kaikkia asiakkaita kohtaan. Oikeastaan sen nähdään jopa syventävän eriarvoisuutta eri asiakas- ja väestöryhmien välillä.

Mallista näyttäisi olleen haittaa etenkin iäkkäimmille työnhakijoille, kaupunkialueiden ulkopuolella asuville, osatyökykyisille sekä ansiopäivärahan lisäpäivillä oleville.

Asiantuntijoiden mukaan esimerkiksi sairaat, työkyvyttömät ja ikääntyneet pitäisikin jättää aktiivimallin ulkopuolelle. Syrjäisemmillä seuduilla asuvat työnhakijat ovat myös selvästi muita heikommassa asemassa, kun aktiivimallia pannaan toimeen.

Myös yksilölliset tekijät, kuten työkyvyn rajoitteet, sosiaaliset ongelmat ja alueelliset erot palveluissa tulisi asiantuntijoiden mukaan huomioida paremmin. Lisäksi vastauksissa kritisoitiin sitä, että työttömyysturvaa alennetaan samalla tavoin niin aktiivisesti työtä hakevilta ja TE-toimiston näkökulmasta ”tunnollisilta työnhakijoilta” kuin täysin passiivisilta ja yhteistyöhaluttomilta työttömiltä.

Aktiivimallin toimivuudessa näyttäisi olevan myös eroja sukupuolten välillä. Naiset täyttivät aktiivisuusehdon selvästi miehiä useammin ja naisten päivärahaa alennettiin siksi selvästi harvemmin.

Toiseksi keskeiseksi ongelmaksi asiantuntijat kokivat aktiivimallin toimeenpanoon liittyvän vastuun- ja työnjaon, joka on vastaajien mukaan tällä hetkellä epäreilua ja kohtuutonta.

Aktiivimallista annettu kielteinen palaute kohdistuu tällä hetkellä TE-toimistoihin, ei työttömyyskassoihin tai Kelaan.

Asiantuntijat ovat kokeneet epäluottamuksen lisääntyneet heitä kohtaan viranomaisina: asiakaslähtöisen palvelemisen sijaan asiakas kokee heidän kontrolloivan työnhakijan aktiivisuutta.

Myös työmäärä on kasvanut. Suunnitelmallisen työn sijaan TE-toimiston asiantuntijoilla menee paljon aikaa asiakkaiden neuvontaan. Asiakkaat kaipaavat runsaasti ohjeistusta esimerkiksi siitä, millainen toiminta täyttää aktiivimallin ehdon.

Näkemykset aktiivimallin tarkoituksenmukaisuudesta työllisyyden edistämisen keinona vaihtelivat myös TE-toimistoittain eri alueilla. Tarkoituksenmukaisimmaksi malli nähtiin Lapin, Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan toimistoissa ja vähiten tarkoituksenmukaiseksi Etelä-Savon, Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Karjalan toimistoissa

Entä aktiivimallista hyötyneet työnhakijat? Tämäkin ryhmä nousi esiin vastauksissa, mutta heidän osuutensa oli vastausten pohjalta kuitenkin suhteellisen pieni, jopa poikkeuksellinen. Mallin nähdään hyödyttäneen hyvin pientä osaa: harvempaa kuin joka kymmenettä työttömistä.

Muitakin positiivisia huomioita nousi esiin vastauksista, joskin vaihtelevasti: aktiivimalli näyttää mahdollisesti aktivoineen toimistoja omien palvelujensa kehittämisessä. TE-toimistot vaikuttavat reagoineen kasvaneeseen palvelujen kysyntään kasvattamalla lyhyiden koulutusjaksojen tarjontaa.

Työllistymistä edistäviin palveluihin osallistui myös aikaisempaa useampi aktiivimallin käyttöönoton jälkeen. Lisäksi työttömyyden aikainen työskentely ja ansiosidonnaiselta työttömyysturvalta poistuminen yleistyivät. Muutokseen vaikuttavat tosin myös muut uudistukset sekä yleinen työllisyystilanteen paraneminen.

Myös työttömyysturvan kestossa on tapahtunut muutoksia – vuonna 2017 ansiosidonnaisen työttömyysturvan enimmäiskesto lyheni sadalla päivällä. Tutkimusten mukaan työttömyysturvan kestolla on merkittävä vaikutus työllistymiseen ja työttömyyden pituuteen

Viime vuonna käyttöön otetun aktiivimallin tavoitteena on kannustaa työttömiä joko lyhyisiin, 18 tunnin työrupeamiin, viiden päivän koulutukseen tai työllistymistä edistävään palveluun.

Mikäli työtön työnhakija ei osoita edistävänsä omaa työttömyystilannettaan, rokotetaan siitä alentamalla työttömän päivärahaa. Työttömyysturvaa leikataan 4,65 prosenttia seuraavien 65 maksupäivän ajaksi, jos hän ei kolmen kuukauden tarkastelujakson aikana työskennellyt tai osallistunut työllistymistä edistäviin palveluihin.

Leikkausuhalla tavoitellaan sitä, että työttömät hakeutuisivat lyhytkestoiseen ja osa-aikaiseen työhön, minkä odotetaan ehkäisevän työttömyyden pitkittymistä.

Malli on herättänyt närää sekä uudistusta valmistelleessa työryhmässä että työttömissä työnhakijoissa.

Nyt aktiivimallin toimivuudesta on saatu ensimmäinen laaja selvitys, ja tekeillä on myös jatkoselvityksiä. Tulevassa loppuraportissa tutkitaan aktiivimallin mahdollisia vaikutuksia viiveisiin työttömyysetuuksien maksuissa.

Lisäksi selvityksestä on vielä julkaisematta kuluneen kevään aikana tehty kysely, joka koostuu neljän paikallisen TE-toimiston esimiesten ja asiantuntijoiden kanssa tehdyistä haastatteluista.

Kommentit

  Näytä lisää
  Kommentointi on päättynyt
  Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Suomalaisgini valittiin maailman parhaaksi, Valvira kielsi tuotteen markkinoinnin – virkamies esittää maarajoitusta Suomelle

  2. 2

   Ford aikoo irtisanoa 7 000 työntekijää – joka kymmenes saa lähteä

  3. 3

   Lukija: Kotimyyjä kauppasi eläkeläiselle hormin ”perusteellisen korjauksen” – parin tunnin urakka maksoi 3 500 euroa

  4. 4

   Kommentti: Saksa voisi opettaa jotain korvaamatonta Suomen hallitus­neuvottelijoille

  5. 5

   ”Yksinasuvia ei pidä erityisesti tukea, mutta ei rangaistakaan” – asiantuntija pitää leskeneläkettä syrjivänä

  6. 6

   Helsingin telakan kauppa sinetöity –  uusi venäläisomistaja uskoo pakoteasian ratkenneen

  7. 7

   Swissport aloittaa Finnairin rahtikäsittelijänä Helsingissä

  8. 8

   Kysely: Tämä piirre pomojen käytöksessä ottaa nuoria aivoon – ”Sietokyky huomattavasti matalampaa”

  9. 9

   Viinaturismi kääntyi taas kasvuun – Virosta tuotiin miljoona litraa enemmän kuin vuotta aiemmin

  10. 10

   Yrittäjä osoittaa selvän syyn Suomea vaivaavaan hitsaajapulaan: ”Kävin pajassa, jossa en olisi päivääkään töissä”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Suomalaisgini valittiin maailman parhaaksi, Valvira kielsi tuotteen markkinoinnin – virkamies esittää maarajoitusta Suomelle

  2. 2

   Kysely: Tämä piirre pomojen käytöksessä ottaa nuoria aivoon – ”Sietokyky huomattavasti matalampaa”

  3. 3

   ”Yksinasuvia ei pidä erityisesti tukea, mutta ei rangaistakaan” – asiantuntija pitää leskeneläkettä syrjivänä

  4. 4

   Lukija: Kotimyyjä kauppasi eläkeläiselle hormin ”perusteellisen korjauksen” – parin tunnin urakka maksoi 3 500 euroa

  5. 5

   Yrittäjä osoittaa selvän syyn Suomea vaivaavaan hitsaajapulaan: ”Kävin pajassa, jossa en olisi päivääkään töissä”

  6. 6

   Ford aikoo irtisanoa 7 000 työntekijää – joka kymmenes saa lähteä

  7. 7

   Kommentti: Saksa voisi opettaa jotain korvaamatonta Suomen hallitus­neuvottelijoille

  8. 8

   Viinaturismi kääntyi taas kasvuun – Virosta tuotiin miljoona litraa enemmän kuin vuotta aiemmin

  9. 9

   HS: Huippukokki Helena Puolakka paljastaa ravintoloissa näkemänsä kauhut – päivän päätteeksi pomo vei hakkaamansa työntekijät ensiapuun

  10. 10

   FT: Yhdysvaltain tiedustelu­palvelut ovat varoittaneet yrityksiä Kiinaan liittyvistä riskeistä

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Kokenut kassa: Uusi lähimaksuraja laukaisi asiakkaissa omituisen piirteen – lisää riskejä ja hidastaa asiointia

  2. 2

   Yksi tekstiviesti sinetöi Reino-tossujen kohtalon – ”Tosi surkea homma, että tämän teit”

  3. 3

   Haluaisitko eläkkeelle etuajassa? Vaihtoehtoja on neljä – ja niillä jopa kymmenientuhansien eurojen erot

  4. 4

   Näin SAK:n ”verotsunami” osuisi suomalaisiin: ”Kostomentaliteetti tästä paistaa”

  5. 5

   Yrittäjä osoittaa selvän syyn Suomea vaivaavaan hitsaajapulaan: ”Kävin pajassa, jossa en olisi päivääkään töissä”

  6. 6

   Lehdenjakaja nosti 56 lainaa ja osti 37 000 euron auton – silloin velkojien mitta täyttyi

  7. 7

   Simo oli yli 40 vuotta työelämässä ja jäi osaeläkkeelle – määrättiin uudestaan työnhakijaksi: ”Tilanne on hiukka pöljä”

  8. 8

   Suomalaisgini valittiin maailman parhaaksi, Valvira kielsi tuotteen markkinoinnin – virkamies esittää maarajoitusta Suomelle

  9. 9

   Perheyrittäjältä täysmyllytys SAK:n verolinjauksille: ”Eivät ne voi olla noin tyhmiä!”

  10. 10

   Kolari myöhästytti hakijat pääsykokeesta Oulussa – tuhansilla euroilla valmistautunut Hoger seisoi tunteja ruuhkassa, kunnes tajusi, että ”peli on hävitty”

  11. Näytä lisää