Hoiva-asukin omaisuus lihoiksi? Näillä konsteilla puolueet ratkoisivat käsistä karkaavia hoivakuluja

Vanhusten omaisuutta lihoiksi palvelutalomaksuihin? Miten hoivakulujen kasvupaineita hallitaan? Katso puolueiden vastaukset!

13.4.2019 19:25

Alkuvuonna paisunut hoivaskandaali paljasti yritysten voitonnälän ja hoitajavajeen kolkkoja seurauksia. Palveluasumisen kalleus on puhuttanut jo pitempään, sillä se ajaa vanhuksia toimeentulovaikeuksiin.

Perjantaina Taloussanomat uutisoi valtiovarainministeriön painelaskelmasta, joka kertoo pitkäaikaishoidon kulujen isosta kasvusta tulevaisuudessa.

Eduskuntapuolueiden johtajilta kysyttiin vaalien alla kolme kysymystä hoivasektorista:

1. Tulisiko myös ikääntyneen omaisuutta realisoida hoivamaksuihin?

2. Miten pitkäaikaishoidon menojen kasvu hallitaan?

3. Yksi käytännön ratkaisu?

Keskusta, Juha Rehula

Juha Rehula, Keskusta

1. Julkisen palvelu­tuotannon pitää pystyä turvaamaan jokaiselle suomalaiselle vanhukselle hyvä hoito ilman tarvetta oman omaisuuden realisointiin.

2. On äärimmäisen tärkeää, että saamme sote-uudistuksen tehtyä ripeästi. On myös nähtävissä, että ikääntyvässä Suomessa tulevien hallitusten on tehtävä muutoksia budjetin painopisteissä.

3. Sote-uudistuksen tulee luoda nykyistä huomattavasti paremmat kannusteet ottaa käyttöön vanhusten arkea ja hoitajien työtä parantavaa teknologiaa.

Sosialidemokraatit, Sirpa Paatero

Sirpa Paatero, Sdp

1. Kiinteän omaisuuden realisointia ei tarvita. Suomalaisen omaisuus on yleensä oma asunto, auto ja kesämökki. Periaatteen pitäisi olla sama palveluasumisessa kuin laitoshoidon maksuissa (tuloihin sidotus maksut), enemmän käyttövaraa palveluasumisessa.

2. Toimiva perusterveydenhuolto ja lääkäriin pääsyn nopeuttaminen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntoutuksen avulla. Palveluihin tarvitaan myös lisää rahaa. Keskeisintä on lisätä työllisyyttä.

3. Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitäminen, kuten liikunnanohjaajan palvelut koti- ja laitoshoidossa sekä tasapainokoulut.

Kokoomus, Kalle Jokinen

Kalle Jokinen, Kokoomus

1. Järjestel­määmme ei voi rakentaa ihmisten varallisuuden varaan. Vanhuksemme ovat rakentaneet tätä maata ja tehneet töitä. Heille karttuneesta varallisuudesta on lähtökohtaisesti verot jo kerran maksettu.

2. Tarvitsemme lisää työtä suomalaisille. Kaikki vanhusten palvelujen muodot kuten kotihoito, omaishoito, palveluasuminen ja ympärivuorokautinen hoiva tarvitsevat enemmän voimavaroja Suomen ikääntyessä.

3. Työssä käyville tuettu hoivavapaa mahdollistamaan tilapäisen läheisen tai omaisen hoivan.

Vasemmistoliitto, Li Andersson

Li Andersson, Vasemmistoliitto

1. Nykyiset käytännöt, joissa asunnon myyntiä ei vaadita, ovat varsin hyvät. Jos asuntoja realisoitaisiin, se voisi korottaa palveluiden hintaa erityisesti yksityisessä hoivassa. Käteen jäävää käyttövaraa olisi varaa korottaa.

2. Palvelut tulee rahoittaa lähtökohtaisesti verorahalla samalla kun ikääntyneet itse osallistuvat palvelujensa kustannuksiin. Kustannusten nousupaineeseen pitää varautua verotuksessa. Ikääntyvien määrä ei suurten ikäluokkien jälkeen tule kasvamaan rajatta.

3. Vaivojen ja sairauksien ennaltaehkäisy ja uusi teknologia, vaikka jälkimmäisen osalta maagisia kustannussäästöjä lienee turha odottaa ainakaan kovin nopeasti.

Rkp, Anna-Maja Henriksson

Anna-Maja Henriksson,Rkp

1. Kunnalliset palvelut kuuluvat kaikille, ja asiakasmaksut tulee porrastaa maksukyvyn mukaan.

2. Osa kasvavista kustannuksista hoidetaan korkeammalla työllisyydellä ja paremmin hoidetuilla sosiaalipalveluilla. Tarvitsemme uusia ratkaisuja, jotka ovat sekä kustannustehokkaita että ihmisläheisiä.

3. Uutta teknologiaa, yhdessä kehitetyn kotihoidon kanssa.

Vihreät, Lasse Miettinen

Lasse Miettinen,Vihreät

1. Oman varallisuuden käyttämiseen palvelumaksuihin liittyy herkkiä kysymyksiä. Ei syytä äkillisiin muutoksiin, mutta pidemmällä aikavälillä katsottava asiaa. Jos vähävaraisten palvelut vaarantumassa, olisiko kohtuullista pyytää paljon varallisuutta kerryttäneitä osallistumaan enemmän? Ikäihmisen ei tällä hetkellä kannata vuokrata asuntoaan, koska vuokratulot lasketaan mukaan.

2. Kestävyysvajeesta ei selvitä leikkauksilla eikä veronkorotuksilla eikä kustannusten vyöryttämisellä ihmisten vastuulle, vaan isoilla uudistuksilla, joilla parannetaan palveluja niin, että ihmiset elävät terveempinä pidempään.

3. Ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Esimerkiksi yksinäisyys terveysriski ja sitä tulisi vähentää esimerkiksi erilaisilla asumispalveluilla, kuten eri ikäryhmiä yhdistävällä asumisella.

Siniset, Sampo Terho

Sampo Terho, Siniset

1. Tehostetun palveluasumisen hinnoittelussa vallitsevat viidakon lait. Näin ei voi jatkua. Omaisuuden realisoinnin sijaan kannatamme koulumaailmasta tutun voiton tavoittelun kieltoa tai rajoittamista vanhusten hoivassa. Ahkeruudella hankittu omaisuus jääköön vanhukselle ja perillisille.

2. On tavoiteltava 75 prosentin työllisyysastetta ja laitettava harmaa talous ja veronvälttely kuriin. Palvelujen karsiminen ei tule kysymykseen, sillä niiden laatu ja saatavuus ei tälläkään hetkellä ole kaikkialla riittävä. Palvelumaksuja tarkasteltava asiakasmaksulainsäädännön uudistuksessa.

3. Moni lapsi haluaisi varmasti tukea ikääntyviä vanhempiaan enemmän. Olemme esittäneet vaihtoehdoksi verohelpotusta perheille, jotka ottavat iäkkään vanhempansa luokseen asumaan.

Kristillisdemokraatit, Sari Essayah

Sari Essayah, kd

1. Puolue ei ole esittänyt omaisuuden realisointia. Toisaalta kotihoidossa sekä tulot että omaisuus on kuluista selvitäkseen käytettävä, mutta palveluasumisessa näin ei ole. Kunnat tai palvelun­tuottajat voivat päättää palvelu­asumisen maksuista, jotka voivat olla huomattavasti henkilön tuloja suuremmat. Tätä ei tule hyväksyä.

2. Työllisyysaste pitää saada nostettua, mikä on keskeistä palveluiden ylläpitämiselle. Palveluita tulee järkeistää ja panostaa ennaltaehkäisyyn. Omaishoidon tukipalveluihin panostaminen ja kotiin tarjottavien sosiaalipalveluiden tukeminen keskeistä.

3. Omaishoitoon kannattaa panostaa, sillä heidän jaksamisensa on inhimillisesti oikein, mutta auttaa myös kustannusten kasvun hillinnässä palveluasumisen puolella.

Palvelukotien maksut myös HS:n vaalikoneessa

Myös Helsingin Sanomien vaalikoneessa on kysytty, tulisiko vanhuksen omaisuutta, ei vain tuloja, jatkossa käyttää hoivamaksuihin. Puheenjohtajista eri mieltä olivat kaikki muut paitsi Antti Rinne (sd), Jussi Halla-aho (ps) ja Essayah, jotka olivat jossain määrin samaa mieltä. Täysin eri mieltä olivat tähtiliikettä vetävä Paavo Väyrynen ja Liike Nytin Harry Harkimo.

Rinteen mukaan ”hoitomaksut tulee suhteuttaa omaan maksukykyyn”, puoluetoveri Paatero ei kannattanut sitä. Halla-aho puolestaan katsoi, että jos omaisuutta on ”merkittävästi, näin voidaan toimia”, mutta ei kohtuuttomia tilanteita synnyttäen.

Perussuomalaiset eivät ehtineet antaa vastauksia kyselyyn.

Essayah perusteli vaalikonevastausta sillä, että omaisuutta voi joutua käyttämään hoivapalveluihin kotona. Omaisuuden mukaan ottoa harkitsisi varauksin vihreiden Miettinen, toisaalta puoluejohtaja Pekka Haavisto torjui ajatuksen.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?