Politiikoilta tyly tuomio Carunan hinnankorotuspuheille: ”Kohtuutonta”, ”puhdasta rahastusta”

Julkaistu:

IS kysyi puolueiden johtoon kuuluvilta arviot sähkönjakeluyhtiö Carunasta.
Kovista sähkönsiirtomaksuista arvosteltu sähkönjakeluyhtiö Caruna kertoi, että tulossa on mahdollisesti jakeluhintojen korotuksia. Caruna-konsernin tilinpäätöstiedotteen mukaan jakeluyhtiöissä on meneillään ”poikkeuksellinen vaihe”. Tämä aiheuttaa yhtiön mukaan paineita jakeluhintojen korotuksiin.

Carunan omistavat suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt Elo (7,5 %) ja Keva (12,5 %) sekä kansainväliset infrastruktuurisijoittajat OMERS Infrastructure (40 %) ja First State Investments (40 %).
Taloussanomat kysyi kaikilta puolueilta asiasta seuraavat kysymykset:

1. Mitä ajattelette siitä, että Caruna edelleen väläyttää korotuksia sähkön siirtohintoihin?

2. Miten tämä kehitys voitaisiin pysäyttää?

3. Mitä aiotte tehdä sähkön (siirto)hinnan nousun takia? (Pitäisikö nyt tehdä esimerkiksi jotain lainsäädännöllisiä muutoksia?)

4. Mitä ajattelette nyt sähkönsiirron yksityistämisestä?

Näin puolueet vastasivat

Näin puolueet vastasivat Ilta-Sanomille vastausten tulojärjestyksessä.

Vihreä Liitto, puheenjohtaja Pekka Haavisto

1. – Eduskunnan Tapaninpäivän myrskyjen 2011 jälkeen säätämä uusi sähkömarkkinalaki vuonna 2013 säädettiin parantamaan sähkön huoltovarmuutta ja estämään pitkiä sähkökatkoksia, jotka aiheuttivat vuonna 2011 arviolta 100 miljoonan euron luokkaa olevat menetykset asiakkaille. Uusi laki lisäsi kustannuksia kaikissa 77 sähkönjakeluyhtiössä. Huoltovarmuusinvestoinnit ovat tarpeen, mutta kustannukset pitäisi jaksottaa paljon pidemmälle ajanjaksolle. Yksittäisen vuoden korotukset eivät missään tapauksessa saisi ylittää viittä prosenttia.

2. – Sähkömarkkinalakia tulisi muuttaa siten, että huoltovarmuusinvestointien kustannukset jakautuvat nykyistä paljon pidemmälle ajanjaksolle, eikä yksittäisen vuoden hinnankorotukset saisi ylittää viittä prosenttia. Olisi myös lisättävä kilpailua jakeluyhtiöiden asennus- ja korjaustöissä kustannuskehityksen pitämisessä aisoissa.


3. – Sähkömarkkinalakiin tarvitaan muutokset vuotuisesta korotuskatosta ja kilpailutuksen vahvistamisesta asennus- ja korjaustöissä sähkönjakeluyhtiöiden alueilla.

4. – Vuonna 2013 tehdyt päätökset huoltovarmuusvaatimuksista ovat kustannuksiltaan olleet suuria, ja verkkojen investointikustannuksia olisi pitänyt jaksottaa pidemmälle aikavälillä. Nyt vuotuiset korotukset ovat monen verkkoyhtiön alueella olleet kohtuuttomia. Korotuspaineita näyttää olleen omistajasta riippumatta kaikkien jakeluyhtiöiden alueilla. On tärkeää, että kantaverkko säilyy yhteiskunnan omistuksessa Fingridin kautta.

Perussuomalaiset, puheenjohtaja Jussi Halla-aho

1. – Se on puhdasta rahastusta, johon ei löydy liiketaloudellisia perusteita

2. – Sähkö on jokapäiväinen välttämättömyyshyödyke, jota ilman suomalaiset kodit eivät tule toimeen. Siirtomaksut voidaan kohtuullistaa, kun luovutaan eduskunnan määräämästä kaapelointipakosta ja asetetaan hintakatto, joka olisi enintään 20 % kulutuksesta laskettuna. Kaapelointi ei ole välttämätöntä vaan sähkön toimitusvarmuus turvataan sähkölinjojen alustan ja reuna-alueen raivauksilla.


3. – Tarvitaan lainsäädäntötoimia, joilla rajoitetaan monopoliasemassa olevan yhtiön ryöstörahastusmahdollisuus.

4. – Sähkösiirtoverkot olisi oltava valtion omistuksessa. Vastustimme aikanaan Caruna kauppaa.

Vasemmistoliitto, puheenjohtaja Li Andersson

1. – Tämä on asiakkaiden kannalta erittäin ikävää, mutta ei yllättävää. Sähkönjakeluverkko on niin sanottu luonnollinen monopoli, ja kilpailun puuttuessa yksityinen monopoli voi halutessaan nostaa hintoja. Vasemmistoliitto oli ainoa puolue, joka edellisessä hallituksessa vastusti Fortumin sähköverkkojen myyntiä Carunalle, koska tiesimme, mihin se johtaa.

2. – Parasta olisi, jos sähkönjakeluverkot olisivat julkisessa omistuksessa, jolloin siirtohinnoissa voitaisiin huomioida myös kansalaisten etu, hintojen kohtuus ja sähköverkon julkishyödykeluonne.


3. – Välittömänä toimenpiteenä hinnankorotuksille tulisi asettaa tiukempi katto. Pidemmällä aikavälillä tulisi pohtia, kuinka jakeluverkot saataisiin takaisin julkiseen omistukseen.

4. – Edellinen hallitus päätti Fortumin verkon myynnistä 11. joulukuuta 2013. Vastustimme tuolloin yksin myyntipäätöstä ja jätimme eriävän mielipiteen, joka kuuluu näin:

”Sähkönsiirto on julkista monopolitoimintaa, jonka pitäisi olla nykyistä enemmän julkisessa omistuksessa ja valvonnassa. Vasemmisto ei hyväksy valtion enemmistöomisteisen Fortumin sähköverkkojen myyntiä. Sähköverkkojen julkisomistusta pitää suomessa laajentaa eikä supistaa, hyvänä esimerkkinä valtion hankkima enemmistöosuus kantaverkkoyhtiö Fingridistä.

– Vasemmisto ei hyväksy monopolitoiminnan siirtämistä ulkomaisille omistajille tuottamaan riskitöntä voittoa kansalaisten kustannuksella. Sähköverkkoihin sijoittaminen tuo jakeluvarmuuden lisäksi valtiolle varmaa tuottoa, joten sähköverkkojen pitäminen julkisomistuksessa on myös kansantaloudellisesti järkevää.” Olemme edelleen samaa mieltä.

Liike Nyt, perustaja Harry ”Hjallis” Harkimo

1. – Se on kohtuutonta.

2. – Siirtohintoihin tulisi asettaa katto tai Caruna tulisi lunastaa valtiolle.


3. – Siirtohintoihin tulisi asettaa katto tai Caruna tulisi lunastaa valtiolle.

4. – Caruna tulisi lunastaa valtiolle.

Kristillisdemokraatit, puheenjohtaja Sari Essayah

1. – Carunan siirtohintojen korotukset ovat olleet kohtuuttoman suuria ja uudet korotukset vaikuttavat ylimitoitetuilta.

2. – Sähkön siirtohintojen kohtuullisuusvalvontaa on tehostettava ja tarkastelujaksoa tulee lyhentää nykyisestä. Hinnoittelun etukäteisvalvontaa voitaisiin käyttää erityisesti silloin, kun sähköverkkoyhtiö aikoo tehdä suuren hinnankorotuksen esim. yli 10 %.


3. – Sähkö on nykypäivänä välttämätön perushyödyke ja sen hinta pitää olla kohtuullisella tasolla. Sähkön verotusta ei pidä kiristää ja siirtohinnoittelun kohtuullisuusvalvontaa lisätä. Olemme avoimia tarkastelemaan myös lainsäädäntöä esim. kattohinnoittelun asettamiseksi.

4. – Sähkösiirtoyhtiön myyminen ulkomaalaisille pääomasijoittajille oli alun perin todella huono ajatus. Tästä pitää ottaa opiksi ja säilyttää jatkossa keskeinen infra julkisessa tai vähintäänkin kotimaisessa omistuksessa.

Suomen Keskusta, varapuheenjohtaja Katri Kulmuni

1. – Tästä on tavallisten sähkönkäyttäjien näkökulmasta kohtuus kaukana. Joutuu kysymään, eikö ahneudella ole mitään rajaa? Keskusta ei tätä hyväksy.

2. – Keskusta esittää sähköveron alueellista porrastamista siirtohintojen nousun hillitsemiseksi ja tasaamiseksi oikeudenmukaisella tavalla. Toimitusvarmasta sähköverkosta hyötyy koko Suomi. Sitä ei voi maksattaa vain maaseudun pienituloisten kukkarosta nousevilla siirtohinnoilla.


Ministeri Kimmo Tiilikainen tilasi viime vuonna LUTin professori Jarmo Partaselta selvityksen kuinka voimme siirtohintojen nousua hillitä. Siellä esitettiin muun muassa, että siirtohinnan korotuspaineen voisi jakaa pidemmälle aikavälille valvontajaksoissa.

Valokuitukaapelit tulisi maakaapeloida samaan kaivanteeseen kuin sähkökaapelit, jolloin kaivuukustannukset alenevat. Älyverkon mahdollistamat joustopalvelut, kuten akkuvarastot, voitaisiin saada täyttämään toimitusvarmuusvelvoitetta. Eli siis normaalisti kulutusjoustokäytössä oleva akkuvarasto, toimisi tietyn siirtoverkon pätkän varmuusvarastona vaikkapa 12 tunnin ajan.

3. Ks. kysymyksen 2 vastaus.

4. – Se oli edelliseltä kokoomuksen, vasemmistopuolueiden ja vihreiden hallitukselta vakava virhe, jonka hintaa tavalliset suomalaiset nyt maksavat.

Seitsemän tähden liike, puheenjohtaja Paavo Väyrynen

1. – Tämä ei ole hyväksyttävää. Yritys pyrkii liian suuriin voittoihin. Caruna ja muut sähkö- ja tietoliikenneverkkoja ylläpitävät yritykset pitää palauttaa kotimaiseen omistukseen.

2. – Ks. edellinen vastaus.


3. – Ks. edellinen vastaus. Lisäksi sähkövero pitäisi alueellisesti porrastaa, kuten Ruotsissa on tehty. Tämä tasoittaisi sähkönsiirron kustannuseroista johtuvia eroja sähkölaskuissa.

4. – On ollut virhe. Verkot pitää palauttaa kotimaiseen ja mieluummin julkiseen omistukseen.

Ruotsalainen kansanpuolue, puoluesihteeri Fredrik Guseff

1. – Energiavirastolla on tärkeä tehtävä seurata ettei siirtohinnoissa peritään ylihintaa.

2. – On tärkeää seurata ettei ylihinnoittelua tapahdu. Esitys kohtuullistaa hintojen nousua jaksottamalla verkon rakentamiskustannusten asiakasvaikutukset nykyistä pidemmälle aikavälille voisi yksi vaihtoehto.


3. – Ks. kysymys 2

4. – Keskeistä on nyt seurata ettei ylihinnoittelua tapahdu.

Sosiaalidemokraatit, puoluesihteeri Antton Rönnholm

1. – Tilanne on kuluttajille ongelmallinen, sillä sähkön hinta on noussut monin paikoin kohtuuttomasti jo ennen uusia korotuksia. Tämä kertoo osaltaan siitä, että sähköverkkojen kaltaisten luonnollisten monopolien hinnoittelun sääntelyä on seurattava jatkuvasti.

2. – Nykyisen sähkömarkkinalain mukaan sähkön siirtohintojen on oltava kohtuullisia ja yhtiöiden on tehtävä lain vaatimat investoinnit, jotta luotettava sähkön saanti turvataan. Nyt ei olla tasapainossa tavoitteiden suhteen, kun siirtohinnat jatkavat nousemistaan. Yksi ongelma on, että nykylaki saattaa johtaa jopa tarpeettomiin investointeihin, kun niiden kustannuksia voidaan siirtää sähkölaskuun. Ensi vaalikaudella täytyy tarkastella sähkömarkkinalain laskentaperusteita, jotta hinnat pysyvät todella kohtuullisina.


3. – Sähkönsiirtomaksujen sääntelyn ohella SDP tukisi esimerkiksi korotetulla kotitalousvähennyksellä energiaremontteja, jotta riippuvuus siirtosähköstä ja kotien päästöt vähenevät. On myös vältettävä veronkorotuksia, jotka kohdistuvat päästöttömään energiaan.

4. – On selvää, että luonnollisten monopolien yksityistäminen ei ole koskaan kovin hyvä vaihtoehto. SDP katsoo, että markkinoita on käytettävä, kun niistä saadaan ilmeistä hyötyä irti. Nyt on kuitenkin katsottava sitä, mitä voidaan tehdä. SDP varmistaisi, että kansainvälisten sijoittajien hallinnoimat yritykset maksaisivat voitoistaan verot Suomeen. Esimerkiksi Caruna on tullut tunnetuksi verovälttelystään korkojärjestelyillä. Kansalaisjärjestö Finnwatchin arvion mukaan Suomi menetti vuonna 2017 yksin Carunan verosuunnittelun vuoksi yli 12 miljoonaa euroa. SDP olisi viime vuonna poistanut Carunan käyttämän porsaanreiän, jonka hallitus tietoisesti jätti lakiin siitäkin huolimatta, että valtiovarainministeriö oli tammikuisessa lakiluonnoksessaan ehdottanut sen poistoa. Carunaa ja muita suuryrityksiä edustavien etujärjestöjen raju lobbaus käänsi hallituksen pään. Tässä olisi ajateltava kaikkien veronmaksajien etua.

Kokoomus, sisäministeri Kai Mykkänen

1. – Pääosa tämän alan hinnankorotuksista johtuu ns myrskylainsäädännöstä, joka vaatii verkkoyhtiöiltä mittavia investointeja, mikä sitten näkyy myös kuluttajien hinnoissa. Toisaalta nämä investoinnit näkyvät myös sähkön toimitusvarmuudessa kuluttajalle. Jos maakaapelointi jätettäisi tekemättä, tulisi sähkökatkoksia useammin myrskyjen yhteydessä.

2. – Jarmo Partanen teki selvityksen keinoista, millä kustannuksia voisi hillitä samalla kun toimintavarmuutta parannetaan. Toimenpide-ehdotukset ovat alustavassa selvittelyssä työ- ja Elinkeinoministeriössä. Mahdolliset säädösmuutokset tulevat seuraavalla hallituskaudella. Nämä tuskin poistaisivat hintapainetta kokonaan.


3. – Ministeriössä selvitetään asiaa. Päätökset jäävät seuraavalle hallitukselle. Kaikki keinot, jotka selvittelyjen pohjalta realistisesti madaltaisivat siirtohintoja ilman, että pitää tinkiä sähkön toimitusvarmuustavoitteesta on ehdottomasti vietävä eteenpäin heti hallituskauden alussa.

4. – Lähtökohtaisesti luonnollisia monopoleja ei tulisi yksityistää.

Sininen tulevaisuus, puheenjohtaja Sampo Terho

1. – Kuvottavaa. On hävytöntä, että tällaisen välttämättömyystarvikkeen hinta jatkuvasti nousee. Toisaalta tämä oli arvattavissa jo silloin, kun hallituksessa aikanaan olleet puolueet myivät suomalaiset sähköverkot ulkomaille.

2. – Kansallisesti merkittävää infraa ei pidä myydä ulkomaalaisille pääomasijoittajille.


3. – Ensin on katsottava, mitä Caruna lopulta aikoo ja toteutuuko hinnankorotukset. Meillä on jo nyt lainsäädäntöä sähköverkkoyhtiöiden hinnankorotuksista ja määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. On varmistettava, että tämä lainsäädäntö on ajan tasalla ja sitä tarvittaessa toimeenpannaan myös Carunan kaltaisissa tapauksissa.

4. – Pekka Haaviston aikanaan valmistelema päätös verkkojen myynnistä oli surkea päätös ja osoitus siitä, ettei vihreä energiapolitiikka ole kansalaisen kannalta kohtuullista tai edes järjellistä.

Kommentit

  Näytä lisää
  Kommentointi on päättynyt
  Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Mökkikaupat viedään yhä useammin käräjille – ”Lahovaurioita etsitään kissojen ja koirien kanssa”

  2. 2

   Bisnesenkeli Kim Väisänen ällistyi elinkelvottomasta firmasta: ”Rahaa oli poltettu 500 000 euroa ja liikevaihto 100 euroa”

  3. 3

   Uutuuskirja: Sarasvuo hiiltyi Nokian ”arrogantille keskijohdolle” – lähetti alatyylisen viestin

  4. 4

   Jan Hurri: Tuliko Notre Damen katedraalista vyönkiristysten uhri?

  5. 5

   Yrittäjä-Willem panee kivijalkakaupan kiinni, jos verottajan suunnitelma toteutuu – ”Ei olisi enää kannattavaa”

  6. 6

   Uusi postilaki: Kirje voi viipyä jopa viikon eikä joka lähetykselle ole mitään aikarajaa

  7. 7

   K-kauppias keksi oivallisen konstin vähentää ruokahävikkiä: ”Meillä on perusajatus, jonka mukaan ruokaa ei heitetä roskiin”

  8. 8

   HS: Mustia muovipakkauksia ei voi kierrättää – mittava ongelma lihatiskillä

  9. 9

   Tilisiirrot seisahtuvat pääsiäiseksi – rahojen tulo tilille voi kestää viisi päivää

  10. 10

   Lasse Laine vannoi, ettei koskaan palaisi Saloon – Nokian romahdus ja putki­remontti aloittivat yllättävän menestys­tarinan

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Mökkikaupat viedään yhä useammin käräjille – ”Lahovaurioita etsitään kissojen ja koirien kanssa”

  2. 2

   Bisnesenkeli Kim Väisänen ällistyi elinkelvottomasta firmasta: ”Rahaa oli poltettu 500 000 euroa ja liikevaihto 100 euroa”

  3. 3

   Uutuuskirja: Sarasvuo hiiltyi Nokian ”arrogantille keskijohdolle” – lähetti alatyylisen viestin

  4. 4

   Jan Hurri: Tuliko Notre Damen katedraalista vyönkiristysten uhri?

  5. 5

   Lasse Laine vannoi, ettei koskaan palaisi Saloon – Nokian romahdus ja putki­remontti aloittivat yllättävän menestys­tarinan

  6. 6

   Veronpalautukset kilahtavat tileille aiemmin kuin ennen – puoliso voi vaikuttaa maksupäivään

  7. 7

   Veroilmoituksen uudistuksessa monta pulmaa – ”Jos jättää ilmoituksen viime tippaan, voi olla ongelmissa”

  8. 8

   Yrittäjä-Willem panee kivijalkakaupan kiinni, jos verottajan suunnitelma toteutuu – ”Ei olisi enää kannattavaa”

  9. 9

   Bisneksen aakkoset sököstä, ruplilla rahoiksi – kartanonherra Arto Hakala on poikkeuksellinen yrittäjä

  10. 10

   Reino-tossujen uusi omistaja kertoo, miksi siirtää tuotannon ulkomaille: ”Hyviä kumppaneita löytyy myös Euroopan ulkopuolelta”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Yrittäjä-Willem panee kivijalkakaupan kiinni, jos verottajan suunnitelma toteutuu – ”Ei olisi enää kannattavaa”

  2. 2

   Veroilmoituksen uudistuksessa monta pulmaa – ”Jos jättää ilmoituksen viime tippaan, voi olla ongelmissa”

  3. 3

   Mökkikaupat viedään yhä useammin käräjille – ”Lahovaurioita etsitään kissojen ja koirien kanssa”

  4. 4

   Bisnesenkeli Kim Väisänen ällistyi elinkelvottomasta firmasta: ”Rahaa oli poltettu 500 000 euroa ja liikevaihto 100 euroa”

  5. 5

   Uutuuskirja: Sarasvuo hiiltyi Nokian ”arrogantille keskijohdolle” – lähetti alatyylisen viestin

  6. 6

   Kylpyhuoneremontista repesi raju riita – taloyhtiön osakas jätti vastikkeet maksamatta 2 vuodeksi

  7. 7

   Reino ja Aino -tossuille on löytynyt uusi omistaja – tuotanto ei jää Lieksaan

  8. 8

   Norwegianilta 22-sivuinen sääntökirja ulkonäöstä: Lentoemännille pakkomeikki – ”Uskomattoman vanhanaikaista”

  9. 9

   Reino-tossujen uusi omistaja kertoo, miksi siirtää tuotannon ulkomaille: ”Hyviä kumppaneita löytyy myös Euroopan ulkopuolelta”

  10. 10

   Veronpalautukset kilahtavat tileille aiemmin kuin ennen – puoliso voi vaikuttaa maksupäivään

  11. Näytä lisää