Uutuuskirja: Suomen kuva korruptoitumattomana on vääristynyt – koko mittari on mennyt bisneksestä vinoksi

Vuodesta toiseen Suomi komeilee korruptiovapaiden maiden kolmen kärjessä. Korruptioindeksin tulos voi kuitenkin toimia itseään vastaan, uutuuskirja väittää.

Jarno Liski, Erkki Laukkanen ja kirjan toimittanut Salla Nazarenko julkaisutilaisuudessa Helsingissä tiistaina.

5.3.2019 20:57

Joku ehkä muistaa hallintarekisterin, josta Suomessa kohistiin muutama vuosi sitten. Kyse oli järjestelystä, jossa osakeomistuksen saattoi kätkeä siten, että todellisen edunsaajan nimi hävisi.

Hallintarekisteriä vastusti laaja, lainvalvojista verohallintoon ja kansalaisjärjestöihin ulottunut joukko. Anonyymin omistajuuden epäiltiin paitsi heikentävän läpinäkyvyyttä myös altistavan Suomea korruptiolle.

Ironista kyllä, hallintarekisteriä perusteltiin muun muassa sillä, ettei Suomessa esiinny korruptiota. Logiikan mukaan siis rekisterin käyttöönotto ei alistaisi Suomea korruptiolle, koska suomalaisesti selvästikin olivat lahjomatonta kansaa.

Käsitys korruption vähyydestä johdettiin havaitun korruption indeksistä eli CPI:stä. Sen perusteella Suomi todella näyttää korruptiovapaalta maalta. Kansainvälisessä vertailussa ainoastaan Uusi-Seelanti ja Tanska sijoittuvat Suomen edelle.

CPI on kuitenkin kaikkea muuta kuin täydellinen indikaattori kuvaamaan korruptiota. Se ei esimerkiksi ota lainkaan huomioon korruption rakenteellisia piirteitä, vaan keskittyy mittaamaan karkeasti suoraa lahjontaa. Tästä syystä se on myös omiaan ruokkimaan myyttiä lahjomattomista suomalaisista. Näin toteavat tuoreen Korruptio Suomessa (Into) -kirjan tekijät Salla Nazarenko, Erkki Laukkanen, Tommi Niinimäki, Jarno Liski, Venla Mäntysalo ja Janne Saarikivi.

Harhaanjohtava mittaustulos

Ei korruptio toki täysin vierasta Suomelle ole. Viime vuosina on nähty, kuinka syytteitä on ropissut kuntapäättäjille, poliitikoille ja poliisijohdolle sekä yleishyödyllisille toimijoille.

Erkki Laukkanen on yksi kirjan kirjoittajista.

CPI:n Suomea koskeva mittaustulos on joka tapauksessa pysynyt vuosikaudet samana: noin 90 pistettä sadasta. Tämän on katsottu osoittavan, että kaikki on koko lailla hyvin. Ekonomisti Erkki Laukkanen selittää kirjassa, miksi korruptioindeksi saattaa kuitenkin johtaa harhaan.

CPI:n keskeisin ongelma on Laukkasen mukaan siinä, että se mittaa pitkälti julkisella sektorilla esiintyvää, lahjontaan perustuvaa korruptiota. Valta-aseman väärinkäyttöä liike-elämässä tai politiikassa se ei huomioi lainkaan. Näin ollen tuloksena on vääjäämättä yksipuolinen kuva korruptiosta.

Yksipuolisuutta lisää sekin, että CPI:n tietolähteinä käytetään lähinnä pankki- ja yritysmaailmasta tulevia ihmisiä. He vastaavat mielipidekyselyihin, joita hyödynnetään indikaattorin pohjamateriaalina. Laukkanen katsoo, ettei tällaisen asiantuntijajoukon korruptiokäsitys kohtaa todellisuutta.

– Heidän käsityksensä on yksipuolinen ja bisneksen vinouttama, hän kirjoittaa.

CPI:n kyvyttömyys havaita muuta kuin suorana lahjontana esiintyvää korruptiota tulee esille kirjan esimerkissä. Laukkanen tarkastelee siinä, miten indikaattorin Suomea koskevat tulokset korreloivat poliisin tietoon tulleen korruption kanssa.

Korrelaatiota havaitaan lopulta vain vähäisinä pysyneiden lahjusrikosepäilyjen kanssa. Virkarikosepäilyjen kanssa tulos taas ei korreloi lainkaan, vaikka niiden määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Yhtä lailla korrelaatio on heikko yrityssalaisuusrikoksia ja luottamusaseman väärinkäyttöä koskevien epäilyjen kanssa. Näiden määrässä nähtiin selvä piikki erityisesti vuonna 2013.

Vahingollinen korruptiokäsitys

Pahimmillaan CPI jarruttaa korruption vastaista toimintaa Suomessa, todetaan kirjassa. Edellä kuvattu hallintarekisteriin liittynyt keskustelu on yksi esimerkki tästä, mutta muitakin löytyy.

Muun muassa korruptiosta ilmoittaneiden ihmisten suojaa ei ole vahvistettu Suomessa, koska on katsottu, ettei tähän CPI:n mittaustulosten perusteella ole tarvetta. Siinä missä yhdeksän EU-maata on säätänyt ilmoittajan suojasta lainsäädännössään, Suomessa ilmoittajan oikeudellinen asema on edelleen epäselvä.

Korruption vastaisen toiminnan puutteista kielii myös se, että viime aikoina julki tulleesta korruptiosta huomattava osa on ollut toimittajien paljastamaa. Tämä viittaa joko siihen, että korruption tutkinta on aliresursoitua, tai siihen, ettei viranomaisten suuntaan ole toimivia ilmoituskanavia.

Yhteiskunnan ykkösvihollinen

Korruption haitallisuus ei suinkaan aina ole ollut itsestäänselvyys. Esimerkiksi Maailmanpankki uskoi pitkään, että kyse on vain vähäisestä ongelmasta tai ei ongelmasta lainkaan.

Tämän näkemyksen taustalla vaikutti niin sanottu tehokkaan korruption teoria. Sen mukaan lahjonta oli jopa näppärä tapa korjata markkinavääristymiä, joita valtiollinen sääntely aiheutti.

Sittemmin tällainen näkemys on laajalti kumottu ja osoitettu virheelliseksi. Painavana perusteluna korruption vastaiselle toiminnalle toimiikin Maailmanpankin nykyinen kanta asiaan: korruptio on yhteiskunnan vihollinen numero yksi. Se kaivaa maata demokratian alta, aiheuttaa talouden jähmettymistä ja lisää sosiaalista eriarvoisuutta.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?