Tylyt luvut julki: Näin paljon ongelmia löytyi hoivakotien valvonnassa ja kanteluissa

Sote-alaa valvovat viranomaiset julkistivat tietoja hoivakoteihin kohdistuvista valituksista.

Ammattiliitto Tehyn mukaan henkilöstön vähyyteen liittyviä ongelmia on muissakin isoissa vanhuspalvelualan yritysketjuissa kuin Esperissä.

28.1.2019 21:39

Aluehallintovirastot (avit) ja sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira koostivat maanantaina pikaisella aikataululla yhteen tietoa ongelmallisten hoivakotien valtakunnallisesta tilanteesta.

Palveluntarjoajiin kohdistuvat yhteydenotot ja kantelut nousivat esille, kun Valvira määräsi hoiva-alan yritys Esperi Care Esperin toiminnan keskeytettäväksi Kristiinankaupungissa. Ongelmatapauksia on tullut tietoon kymmenistä eri yksiköistä.

Taloussanomien pyytämistä viime vuotta koskevista tilastoista käy ilmi, että ilmoitettuja tai havaittuja ongelmia on kaikkialla Suomessa.

Viime vuonna avien ratkaisemia vanhustenhuollon valvonta-asioita oli 226 kappaletta. Kanteluita tehtiin 143 kappaletta. Tilastoista ei käy ilmi hoivapalveluyritysten nimiä. Lukumääristä voi kuitenkin päätellä, että ongelmat vaivaavat monia palveluntuottajia.

Valvonnassa esille tulleiden tapausten ja kanteluiden lukumäärä on pysynyt vuosien varrella suhteellisen samana, vaikkakin vuosittaisia vaihteluja voi olla paljonkin.

Luvut sisältävät kaikki tapaukset, jotka päättyivät viime vuonna. Osa niistä on ollut vireillä jopa vuosia. Länsi- ja Sisä-Suomen alueella oli tapaus, jotka on ollut vireillä vuodesta 2010.

Luvuissa ovat mukana tapaukset, jotka eivät valvonnan tai kantelun osalta johtaneet mihinkään viranomaisen toimenpiteeseen.

Valvonta paljasti paljon puutteita

Avien valvonnan perusteella 128 tapauksessa johti jonkinlaiseen viranomaisen toimenpiteeseen eli hoitopaikasta löytyi sellaisia epäkohtia tai puutteita, joita viranomaisen oli puututtava.

Määrä oli yli puolet kaikista kirjatuista tapauksista eli selvästi suurempi kuin kanteluissa.

Valvontaa tekevät säännöllisesti avit itse. Ne käyvät hoitopaikoissa myös esimerkiksi silloin, jos Valvira pyytää tai niillä on ilmoituksen perusteella syytä tehdä tarkastus.

Epäkohtia oli sekä yksityisissä että julkisissa hoitopaikoissa.

Viime vuonna löytyi yli sata tapausta, joissa henkilöstöä oli liian vähän tai esimerkiksi työvuorosuunnittelu oli puutteellinen. Vanhuksia hoidettiin liian vähällä väellä kaikkialla Suomessa Helsingistä Vaasaan ja Ilomantsiin.

Epäkohtia oli runsaasti myös palvelun laadussa ja sisällössä. Kuudessa tapauksessa esille nousi epäsiallinen kohtelu tai käytös.

Yksityisten henkilöiden eli asiakkaiden tai omaisten tekemistä kanteluista reilut 50 kappaletta johtivat jonkinlaiseen seuraamukseen. Pääosa kanteluista ei johtanut seuraamuksiin. Toimenpiteistä olivat muun muassa kirjevastaukset, huomion kiinnittäminen. Yksi kantelu johti huomautukseen.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?