Kommentti: Ei se jättipalkka, vaan se iso varallisuus – joka neljännessä kodissa on varoja alle 10 700 euroa

Tuloerojen kasvua viime vuonna selittää suurituloisten lisääntyneet omaisuustulot. Varallisuuserojen kasvu onkin nyt isompi asia kuin tuloerot, Taloussanomien uutistuottaja Katja Okkonen kirjoittaa.

18.12.2018 16:25

Tuloerot kasvoivat Suomessa hieman viime vuonna, Tilastokeskus kertoi tänään. Tilastosta on tehty taas monia eri tulkintoja, antaahan se oivaa polttoainetta monenlaisille poliittisille päämäärille.

Totta on, että tuloerot kasvoivat roimasti 1990-luvun jälkipuoliskolla, mutta eivät merkittävästi enää sen jälkeen. Viime vuonna tuloerot olivat lähes samanlaiset kuin vuonna 2010.

Tuloeroja kuvaava gini-kerroin sai viime vuonna arvon 27,7, joka oli 0,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisvuonna. Vuodesta 1995 kerroin on kasvanut 5,5 prosenttiyksikköä.

Suurituloisimman kymmenyksen reaalitulot kasvoivat viime vuonna 4,4 prosenttia edellisvuodesta, kun koko väestön reaalitulojen kasvu oli 2,2 prosenttia. Reaalitulot tarkoittavat verojen jälkeen käytettävissä olevia rahatuloja. Niihin kuuluvat palkka- ja yrittäjätulot, omaisuustulot ja tulonsiirrot.

Tilastosta käy ilmi, että suurituloisimman kymmenyksen tulojen kasvua selittää etenkin omaisuustulojen lisääntyminen. Toisin sanoen suurituloisimmat ovat esimerkiksi saaneet omistamistaan osakkeista osinkotuloja tai myyneet omistamiaan osakkeita voitolla ja kasvattaneet tulojaan sitä kautta. Korkealla huidelleet pörssikurssit ovat antaneet tähän hyvän tilaisuuden.

Tästä päästäänkin olennaiseen asiaan: varallisuuseroihin. Edellä mainitut omaisuustulot kun ovat peräisin varallisuudesta.

Tilastokeskuksen erikoistutkija Veli-Matti Törmälehto kirjoitti elokuussa Tieto ja trendit -artikkelissa, että toisin kuin tuloerot, varallisuuserot ovat kasvaneet tällä vuosituhannella ja ne ovat suuremmat kuin tuloerot.

Varallisuudella tarkoitetaan nettovarallisuutta, joka saadaan vähentämällä varallisuudesta velat. Varallisuutta ovat esimerkiksi oman asunnon arvo ja rahoitusvarat eli esimerkiksi talletukset, rahasto-osuudet ja osakkeet.

Varallisuus kasaantuu Suomessa niin, että nettovarallisuudella mitattuna varakkain kymmenesosa omistaa lähes puolet kaikista nettovaroista Suomessa, Tilastokeskuksen tuorein varallisuustilasto vuodelta 2016 kertoo.

Varallisuudella ja tuloilla on toki myös yhteys: suurituloisin kymmenys omistaa kolmasosan suomalaisten nettovarallisuudesta.

Tilastokeskuksen Törmälehto huomauttaa, että kansainvälisessä vertailussa varallisuuden kasautuminen on Suomessa kuitenkin vähäisempää kuin OECD-maissa keskimäärin.

Omaisuustulot, eli esimerkiksi osinkotulot, vuokratulot ja myyntivoitot, kytkeytyvät Törmälehdon mukaan vahvasti tuloerojen muutoksiin. 1990-luvun lopun reipas tuloerojen kasvu selittyi pitkälti sillä, että Nokia-huuman ja muun it-buumin vuosina omaisuustulot kasvoivat reippaasti.

Finanssikriisin iskettyä omaisuustulot putosivat ja tuloerot pienenivät.

Kotitalouksien nettovarallisuuden mediaani eli keskimmäinen luku oli 107 200 euroa vuonna 2016. Peräti joka neljännellä kotitaloudella varallisuutta oli kuitenkin alle 10 700 euroa.

Varallisuuserot voivat edelleen kasvaa, sillä moni suureen ikäluokkaan kuulunut jättää huomattavan perinnön jälkipolvilleen. Suuret perinnöt keskittyvät kuitenkin pitkälti niille, joiden vanhemmat ovat asuneet omistusasunnoissa kasvukeskuksissa.

Suomalaisten varallisuus kun on kiinni asunnoissa, ja asuntojen arvot ovat kasvaneet lähinnä kasvukeskuksissa. Syrjäseuduilla tilanne on aivan toinen.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?