Toimeentulotuen ongelmat jatkuvat – käsittelyajat venyvät, sähköinen asiointi takkuaa, palveluissa ruuhkaa - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Toimeentulotuen ongelmat jatkuvat – käsittelyajat venyvät, sähköinen asiointi takkuaa, palveluissa ruuhkaa

Oikeusasiamies saa kiivaaseen tahtiin kanteluja perustoimeentulotuesta.

Julkaistu: 30.8.2018 7:26

Eduskunnan oikeusasiamies on saanut tänä vuonna jo 241 kantelua.

Perustoimeentulotuesta kannellaan edelleen kiivaasti oikeusasiamiehelle, vaikka tukipäätösten siirrosta Kelaan on jo puolitoista vuotta.

– Tänä vuonna tietojärjestelmän mukaan tullut 241 kantelua Kelan toimeentulotuesta, eli keskimäärin 30 kuukaudessa, apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen kertoo Taloussanomille.

Kanteluissa esiin nostetut puutteet koskevat pääosin tukihakemusten käsittelyn hitautta.

– Oikeusasiamiehen kansliaan toimitetuissa kanteluissa arvosteltiin alkuvuonna ensisijaisesti toimeentulotukihakemusten käsittelyn viivästymistä.

Saapuneet kantelut koskivat käsittelyaikojen venymistä ja sähköisen asioinnin ongelmia, Kelan toimipaikkojen asiakaspalvelun ja puhelinpalvelun ruuhkautumista.

– Noin puolet vuoden 2017 aikana annetuista kanteluratkaisuista johti apulaisoikeusasiamiehen toimiin. Kelalle annettiin alkuvuonna 36 huomautusta toimeentulotukihakemusten käsittelyn viivästymisistä.

Samalla Kelaa pyydettiin ilmoittamaan, mihin korjaaviin toimenpiteisiin se ryhtyy saattaakseen hakemusten käsittelyn ja päätöksenteon lainmukaiseksi, Pölönen kertoo.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian esittelijä Riikka Jackson keräsi tiedot viime vuoden valitusruuhkasta.

Kanteluja tuli vireille viime marraskuun puoliväliin mennessä 705 kappaletta. Kanteluja ratkaistiin samassa ajassa 627. Vuonna 2016 toimeentulokanteluita ratkaistiin 114 kappaletta, Jackson kertoo.

Oikeusasiamies: Asiakaspalvelussa yhä jatkuvasti ongelmia

Ruuhkan helpottumisen jälkeen apulaisoikeusasiamies tyytyi ratkaisuissaan kiinnittämään Kelan huomiota lainmukaiseen menettelyyn toimeentulotukihakemusten käsittelyssä. Näin tapahtui 217 päätöksessä.

Näissäkin tapauksissa lakisääteinen käsittelyaika oli kuitenkin ylitetty.

Apulaisoikeusasiamies piti myönteisenä sitä, että Kela oli ryhtynyt laajamittaisiin toimii virheiden korjaamiseksi. Myös väkeä oli palkattu lisää ja myös rekrytoinut lisää toimihenkilöitä.

Toimet eivät kuitenkaan vielä kevään aikana olleet riittäviä, vaan toimeentulotukihakemusten käsittelyssä ja asiakaspalvelussa oli edelleen jatkuvasti ongelmia.

Apulaisoikeusasiamies päätyi ratkaisussaan EOAK/1301/2017 esittämään Kelalle, että se suorittaa hyvitystä niille asiakkaille, joille oli aiheutunut taloudellista vahinkoa, haittaa ja vaivannäköä Kelan lainvastaisesta menettelystä.

Kela ilmoitti maksavansa hyvitysmaksua niille myönteisen toimeentulotukipäätöksen saaneille asiakkaille, joiden hakemuksen ratkaiseminen oli viivästynyt lainmukaisesta seitsemän arkipäivän määräajasta.

Asumistuet alhaalla

– Vuonna 2017 Kelalta perustoimeentulotukea sai 277 316 kotitaloutta eli tuen saajia oli 402 564. Vuonna 2016 toimeentulotukea myönnettiin 260 928 kotitaloudelle ja 398 406 henkilölle, Sosten eli Suomen sosiaali ja terveys ry:n erityisasiantuntija Anna Järvinen kertoo Taloussanomille.

Perustoimeentulotuen saajien määrä siis kasvoi.

– Myös perustoimeentulotuen etuusmenot kasvoivat 95 miljoonaa euroa. Perustoimeentulotuen Kela-siirron tavoitteena oli etuuden alikäytön vähentäminen, ja etuuden saajien määrän lisääntyminen on myönteistä tästä näkökulmasta. Aiempaa useampi tukeen oikeutettu on hakenut sitä, hän kertoo.

Toimeentulotukea saaneiden määrän lisääntymiseen vaikuttaa Järvisen mukaan myös se, että ensisijaisten etuuksien, kuten työmarkkinatuen ja asumistuen indeksileikkaukset ovat lisänneet toimeentulotuen tarvetta.

– Tämä ei ole toivottava kehityssuunta, kun ensisijaisten etuuksien tason heikkeneminen siirtää ihmisiä väliaikaiseksi tarkoitetun viimesijaisen etuuden piiriin, hän sanoo.

Juttua on editoitu 30.8. klo 17.32. Lisätty tekstistä puuttunut ratkaisun numero EOAK/1301/2017. On poistettu väliotsikko Korvauksia tulossa. Kyse oli yksittäisestä ratkaisusta.