Raportti: Maahanmuutolla iso merkitys Pohjoismaiden taloudelle – Suomi erottuu joukosta - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Raportti: Maahanmuutolla iso merkitys Pohjoismaiden taloudelle – Suomi erottuu joukosta

Kaikkien Pohjoismaiden talous hyötyy maahanmuutosta, luottoluokitusyhtiö Moody’s arvioi raportissaan.

Maahanmuuttajia vastaanottokeskuksessa Vantaalla syksyllä 2016.

11.5.2018 14:40

Maahanmuutto vauhdittaa talouskasvua tulevina vuosina Pohjoismaissa, vaikka joidenkin maahanmuuttajaryhmien matala työllisyysaste aiheuttaa jonkin verran kuluja julkiselle taloudelle, luottoluokitusyhtiö Moody’s arvioi raportissaan.

Moody’s huomauttaa, että julkiseen talouteen aiheutuvat paineet ovat hallittavissa ja todennäköisesti laimenevat ajan myötä, minkä vuoksi yhtiö odottaa maahanmuuton lisäävän työvoimaa ja tuottavuutta Pohjoismaissa pitkällä aikavälillä ja näin ollen lieventävän väestön ikääntymisen aiheuttamia ongelmia.

Maahanmuuton vaikutukset riippuvat esimerkiksi tarkasteltavasta ajanjaksosta, sillä vaikutukset ovat tyypillisesti pitkäaikaisia, jopa sukupolvia kestäviä. Oma merkityksensä on myös siitä, millaisista maahanmuuttajista on kyse.

Vaikka maahanmuutto on vahva poliittinen teema Pohjoismaissa, Moody’s pitää poliittista riskiä yhä hyvin matalana alueella.

Maahanmuuttajien uskotaan kasvattavan työvoimaa ja sitä kautta talouskasvua, koska iso osa muuttajista on melko nuoria. Maahanmuuton vaikutukset julkisen talouden kuluihin riippuvat siitä, miten hyvin maahanmuuttajat saadaan työllistymään.

Moody’s muistuttaa, että Pohjoismaiden välillä on isojakin eroja. Esimerkiksi Ruotsissa muualla kuin Ruotsissa syntyneiden osuus väestöstä on lähes kolme kertaa suurempi kuin Suomessa.

EU:n ulkopuolelta muuttaneiden joukko on hyvin heterogeeninen: se pitää sisällään korkeasti koulutettuakin väkeä esimerkiksi Yhdysvalloista tai Intiasta, mutta iso osa heistä on historiallisesti ollut esimerkiksi pakolaisia tai perheenyhdistämisen kautta tulleita ihmisiä.

Suomessa maahanmuutto estää väestön rajun supistumisen

Maahanmuutto on väestönkasvun tärkeä ajuri Ruotsille, Tanskalle ja Norjalle tulevina vuosina.

Suomelle maahanmuutto on olennainen tekijä väestön pienenemisen hillitsemisessä. Suomen väestönkasvun odotetaan kääntyvän negatiiviseksi 2030-luvulla, eikä maahanmuutto nykyisen arvion mukaan riitä kääntämään väestöä kasvuun, mutta se kuitenkin hidastaa supistumista.

Moody’s huomauttaa, että Suomessa on sekä matalin syntyvyys että pienin osuus maahanmuuttajia kaikista Pohjoismaista.

Maahanmuutolla on lyhyellä aikavälillä negatiivinen vaikutus tulokehitykseen kansalaista kohti, mikäli maahanmuuttajia ei saada nopeasti integroitua työvoimaan.

Pitkällä aikavälillä maahanmuutto kasvattaa taloutta pääosin tuottavuuden paranemisen kautta, raportissa kerrotaan viitaten IMF:n kehittyneitä talouksia koskeneeseen arvioon.

IMF ei löytänyt merkittävää eroa tuottavuuden parantamisessa korkean osaamisen ja matalan osaamisen maahanmuuttajien välillä. Matalan osaamisen maahanmuuttajat parantavat tuottavuutta, jos heillä on kantaväestöä täydentävää osaamista. Jos he esimerkiksi alkavat tehdä matalan osaamistason töitä, kantaväestöä vapautuu tekemään korkeamman osaamistason ja tuottavuuden töitä.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?