Airbnb, Huuto.net, Uber... – 14 000 suomalaista saa osan tienesteistään alustojen kautta - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Airbnb, Huuto.net, Uber... – 14 000 suomalaista saa osan tienesteistään alustojen kautta

Suurin osa digitaalisten alustojen kautta tienanneista sai ansioita nettikirpputoreilta, eivätkä tulot olleet kovin suuria, Tilastokeskus kertoo. 14 000 suomalaista saa kuitenkin vähintään neljänneksen ansioistaan alustojen avulla.

Majoituspalvelu Airbnb:n kautta lisätuloja oli saanut 0,2 prosenttia koko väestöstä eli noin 9000 henkeä.­

17.4.2018 16:13

Noin 0,3 prosenttia 15–74-vuotiaista suomalaisista sai viime vuonna vähintään neljäsosan ansioistaan digitaalisten alustojen kautta, kertoo Tilastokeskus.

Kyse on noin 14 000 suomalaisesta.

Digitaalisella alustalla tarkoitetaan erilaisia verkkoalustoja, joiden kautta henkilö voi myydä työpanostaan tai muutoin hankkia ansioita. Alustojen käyttöä kartoitettiin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa.

Työskentelijöiden määrää selvitettiin seuraavalla kysymyksellä: ”Oletko viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana tehnyt töitä tai hankkinut muuten ansioita seuraavien alustojen kautta: 1. Airbnb, 2. Uber, 3. Tori.fi/Huuto.net, 4. Solved, 5. Jokin muu, 6. Ei mitään näistä.”

Lisäksi kysyttiin, kuinka suuren osan ansioista alustojen kautta saadut tulot muodostivat.

Tutkimuksessa ilmeni, että vähintään neljänneksen tuloistaan digialustojen kautta ansainneista oli miehiä noin 60 prosenttia. Alle 36-vuotiaita oli noin puolet.

Noin puolet oli saanut tuloja Tori.fi:stä, Huuto.netistä tai muusta käytetyn tavaran tai ajoneuvojen myyntialustasta.

Yleistä oli myös tulojen hankkiminen työnvälitykseen tai jakamistalouteen erikoistuneen alustan kuten Upworkin kautta. Vastauksissa nousivat esille myös erilaiset sijoitus- ja veikkaussivustot sekä ”omat nettisivut”.

Digitaalisten alustojen käyttäminen oli yleisintä yksinyrittäjien keskuudessa. Suomalaisista yksinyrittäjistä kaikkiaan 1,4 prosenttia oli hankkinut vähintään neljänneksen ansioistaan digialustojen kautta, kun taas palkansaajista vain 0,2 prosenttia.

Digitaalista alustaa on vielä vaikea määritellä

Tilastokeskuksen mukaan tutkimus osoitti, että vastaajilla ei ollut täysin yhtenäistä käsitystä siitä, mitä digitaalinen alusta tarkoittaa.

Kun tutkimuksessa ”Jokin muu” -vastausvaihtoehdon valinneita pyydettiin tarkentamaan, mistä alustasta oli kyse, eniten listattiin nettikirpputoreja, Facebookia sekä auto- ja asuntomyyntisivustoja.

Lisäksi kerrottiin muun muassa laskutuspalveluiden käytöstä. Joidenkin vastausten suora yhteys alustatyöhön jäi epäselväksi, Tilastokeskus kertoo.

Kun mukaan lasketaan kaikki vastaajat, jotka kertovat hankkineensa vähänkään tuloja alustojen kautta, osuus nousee seitsemään prosenttiin suomalaisista eli noin 290 000 ihmiseen.

Suurin osa heistä sai ansioita nettikirpputoreilta, eivätkä tulot olleet kovin suuria.

Majoituspalvelu Airbnb:n kautta lisätuloja oli saanut 0,2 prosenttia koko väestöstä eli noin 9 000 henkeä.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä kerättiin nyt ensimmäistä kertaa tietoa digitaalisten alustojen kautta työskentelevistä ihmisistä.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?