8 keinoa, joilla hallitus yrittää vähentää huono-osaisuutta Suomessa – ”Vuokria saadaan alas” - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

8 keinoa, joilla hallitus yrittää vähentää huono-osaisuutta Suomessa – ”Vuokria saadaan alas”

Hallituksen asettama työryhmä esitti keskiviikkona keinoja eriarvoistumisen vähentämiseksi Suomessa.

Työryhmän mukaan eriarvoistumisen kitkemiseen on useita keinoja.

22.3.2018 6:32

Sosiaali- ja terveyspolitiikan professorin Juho Saaren johtaman työryhmän mukaan eriarvoistumisen kitkemiseen on useita keinoja. Työryhmä luovutti keskiviikkona raporttinsa pääministeri Juha Sipilälle (kesk.).

IS kokosi kahdeksan työryhmän ehdotusta.

1. Uudistetaan lapsi- ja nuorisotyötä

Yksi tunnettu eriarvoistumisen riskiä lisäävä tekijä on nuoren putoaminen pelkästään perusasteen koulutuksen varaan.

Raportin mukaan nykyiset palvelut vastaavat pääsääntöisesti hyvin suurimman osan tarpeisiin, mutta nykyisessä systeemissä palvelujen erikoistuminen ja eriytyminen ovat ongelma niissä tilanteissa, jossa nuorta uhkaa syrjäytyminen.

Työryhmän mukaan lapsi- ja nuorisopalveluissa tarvitaan toimintakulttuurin muutos. Jokaista lasta ja nuorta varten on oltava tarvittaessa oma työntekijä, jonka tukena on muun muassa perhetyön, psykologin, sosiaalityön ja lastensuojelun osaamista.

2. 5-vuotiaille maksuton päivähoito

Työryhmän mukaan peruskoulun aloittavien lasten valmiuksissa nähdään nykyisellään jo merkittäviä eroja esimerkiksi sanavaraston laajuudessa.

Koko ikäluokan 5-vuotiaasta kattava, oppivelvollisuutta edeltävä, nykyisenlainen varhaiskasvatus on parhaita investointeja yhteyskunnan eheyteen ja tasa-arvoon, raportissa sanotaan. Tähän siirryttäisiin ehdotuksessa porrastetusti vuoteen 2022 mennessä.

Raportti ehdottaa, että jo tällä vaalikaudella poistetaan sellaisia säädöksiä, jotka eivät kannusta tai mahdollista lapsen viemistä päivähoitoon.

Viisivuotiaat voisivat ehdotuksen mukaan saada ilmaisen päivähoidon.

3. Vähennetään asumisen eriarvoistumista

Tämä näkyy kasvukeskuksissa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puutteena ja haja-asutusalueilla asuntojen arvomuutosten aiheuttamina taloudellisina ongelmina, raportissa todetaan.

– Kun kohtuuhintaisten asuntojen tarjontaa lisätään, vuokria saadaan alas. Tämä tapahtuu ARA-rahoituksen avulla, työryhmää luotsannut professori Juho Saari sanoi.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus toimeenpanee valtion asuntopolitiikkaa ja muun muassa myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia.

Kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa pitäisi lisätä.

4. Poistetaan kannustinloukkuja

Työryhmä ehdottaa, että perusturvan minimitason etuudet yhdistetään perusturvalaiksi vaiheittain. Työryhmän mukaan selkeämpi tulonsiirtojärjestelmä vähentää kannustinloukkuja ja väliinputoamista. Lisäksi se vähentäisi hallintokustannuksia.

– Ensi vaiheessa tulisi uudistaa toimeentulolakia siten, että asiakkaalle kohtuuttomat tilanteet vähenevät ja lakiin saadaan nykyistä paremmat kannustimet työn tekemiseen, raportissa todetaan.

Raportissa huomautetaan, että perusturvalaki ei ole sama asia kuin perustulo.

Toimeentulotuen ja ansiotulojen yhteensovittamista tulee muuttaa siten, että asiakkaalle jää työtuloista enemmän käyttöön kuin nykyään. Työryhmä uskoo, että menot vähenevät, kun työn tekeminen lisääntyy.

5. Suitsitaan ylivelkaantumista

Työryhmän mukaan tähän päästään, kun uudistetaan ylivelkaantumisen vastainen politiikka talous- ja velkaneuvonnan organisointia selkiyttämällä, kuluttajaluottoja sääntelemällä, kohtuuhintaisia luototusvaihtoehtoja kehittämällä ja velkaneuvontaa tehostamalla.

Yksi näistä ehdotetuista toimenpiteistä on korkokaton laajentaminen koskemaan myös yli 2000 euron suuruisia luottoja.

Ylivelkaantumista tulisi suitsia.

6. Edistetään kotoutumista

Työryhmän mielestä maahanmuuttajien varhaista kotoutumista voidaan edistää poistamalla lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia esteitä työn ja opiskelun aloittamiselta jo vastaanottokeskuksissa.

Myös kansalaisena asiointia ja palveluihin pääsyä helpotetaan myöntämällä varhaisessa vaiheessa vahvan sähköisen tunnistautumisen mahdollistava henkilötunnus sähköistä asiointia varten.

7. Puolitetaan asunnottomuus

Työryhmän esittämistä keinoista yksi on asunnottomuuden puolittaminen Suomessa alle 4 000 henkilöön. Tämä tehdään työryhmän mukaan vuonna 2019 käynnistyvän ympäristöministeriön koordinoiman hankkeen avulla. Sen ensisijaisena kohderyhmänä ovat sukulaisten ja tuttavien luona tilapäisesti asuvat sekä laitoksissa tarpeettomasti asuvat ihmiset.

Pääosa tarvittavista asunnoista osoitetaan ARA:n uudistuotannosta tai sen olemassa olevasta vuokra-asuntokannasta.

8. Kehitetään huumeidenkäyttäjien palveluita

Raportissa esitetään, että suonensisäisten huumeidenkäyttäjien palveluita kehitetään nykyistä yhdenvertaisemmaksi ja palveluiden saatavuutta parannetaan. Tämän ja laadun varmistamiseksi selvitetään rahoituksen ja ohjauksen kansallinen rakenne.

Raportissa todetaan, että Suomessa korvaushoidon kattavuus on Pohjoismaiden matalin, 16–19 prosenttia, kun se muissa Pohjoismaissa on vähintään 70 prosenttia.

Mitä mieltä olet näistä hallituksen asettaman työryhmän ideoista? Kerro mielipiteesi alla kommenteissa!

Huumeidenkäyttäjiä halutaan hoitaa entistä paremmin.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?