Aktiivimalli tulee – mitä se käytännössä tarkoittaa? 10 kysymystä ja vastausta

Keitä työttömyystukien uusi aktiivimalli koskettaa, entä miten tuen leikkaukselta voi välttyä? Kokosimme vastauksia tärkeimpiin kysymyksiin.

28.12.2017 7:35

Aktiivimalliksi kutsuttu työttömyystukien uusi sanktiointijärjestelmä tulee voimaan vuoden ensimmäisenä päivänä eli ensi viikon maanantaina.

Malli koskettaa suurta joukkoa suomalaisia, mutta on herättänyt monimutkaisuutensa vuoksi paljon kysymyksiä. Kokosimme vastaukset tärkeimpiin.

Mitä aktiivimalli tarkoittaa?

Jos työtön ei ”osoita aktiivisuuttaan” lain edellyttämällä tavalla, hänen työttömyystukensa suuruutta leikataan määräaikaisesti. Näin hallitus pyrkii kannustamaan työttömiä pyrkimään lyhyisiinkin pätkätöihin.

Keihin kaikkiin aktiivimalli vaikuttaa?

Aktiivimalli koskee lähtökohtaisesti jokaista työttömyystukia saavaa suomalaista.

Työttömyystukia ovat ansiosidonnainen päiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki. Yhteensä näitä tukia maksettiin pelkästään marraskuussa yli 350 000 hengelle, joten uudistuksen kohderyhmä on laaja.

Onko poikkeuksia?

Aktiivimalli ei koske sellaisia henkilöitä, jotka saavat etuutta työkyvyttömyyden tai vamman perusteella, odottavat työkyvyttömyyseläkepäätöstä tai työskentelevät omais- tai perhehoitajana.

Kuinka suuri työttömyystuen leikkaus on?

Jos työtön ei täytä aktiivisuusvelvoitetta, hänen työttömyystukeaan leikataan 4,65 prosenttia kolmen kuukauden ajaksi.

Pelkkää työmarkkinatukea rangaistus pudottaa noin 697 eurosta 664 euroon eli bruttona runsaat 30 euroa.

Ansiosidonnaista saavilla leikkauksen euromääräinen suuruus riippuu ansiosidonnaisen määrästä. Keskimääräisestä 1 420 euron bruttoetuudesta se vie noin 66 euroa.

 Miten leikkaukselta voi välttyä?

Aktiivisuusedellytys täyttyy, jos työtön tekee 65 arkipäivän eli kolmen kuukauden aikana vähintään 18 tuntia palkkatyötä tai osallistuu viitenä päivänä te-toimiston ”työllistymistä edistäviin palveluihin”.

Leikkauksen voi välttää myös ansaitsemalla yritystoiminnassa vähintään 241 euroa kolmen kuukauden aikana.

Miten työtuntien tulee jakautua tarkastelujaksolle?

Vaaditut 18 työtuntia voivat jakautua kolmen kuukauden jaksolle miten tahansa: työtön voi tehdä samalla viikolla kolme kuuden tunnin työpäivää tai hän voi tehdä eri viikkoina vaikkapa yhteensä 18 tunnin mittaista pätkää.

Johtaako pätkätöiden teko tukien pienenemiseen?

Työttömyysturvassa on 300 euron suojaosa, eli työtön saa tienata 300 euroa ilman, että työttömyystuki pienenee. Esimerkiksi 18 tunnin työskentely ei siksi useimmissa tapauksissa pienennä tukea.

Mitkä te-toimistojen palvelut käyvät aktiivisuuden osoitukseksi?

Hyväksyttyjä työllistymistä edistäviä palveluja ovat omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus, työnhakuvalmennus ja uravalmennus, työkokeilu ja koulutuskokeilu sekä kuntouttava työtoiminta.

Aktiivisuusvelvoitteen voi täyttää myös joillakin muilla te-toimistojen järjestämillä palveluilla, joita ovat esimerkiksi alueelliset kokeilut.

 Voiko pätkätöitä ja te-toimiston palveluita yhdistellä?

Ei voi. Työttömän on joko tehtävä 18 tuntia palkkatyötä tai osallistuttava viitenä päivänä palveluihin. Minkäänlaisilla yhdistelmillä tuen leikkausta ei voi välttää.

Milloin aktiivisuuden seuranta alkaa?

Ensimmäinen kolmen kuukauden seurantajakso alkaa 1.1.2018. Se tarkoittaa sitä, että ensimmäiset määräaikaiset leikkaukset työttömyysetuuksiin voidaan tehdä huhtikuun alussa.

Kaikilla vuodenvaihteen jälkeen työttömäksi jäävillä kolmen kuukauden seurantajakso käynnistyy siitä hetkestä, kun he alkavat saada työttömyysetuutta.

Artikkelin lähteinä on käytetty Kelaa, Työttömyyskassojen yhteisjärjestöä sekä työ- ja elinkeinoministeriötä.

Esimerkiksi työvoimakoulutus hyväksytään työllistymistä edistäväksi palveluksi.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?