Synkkä tutkimus suomalaisesta työelämästä: Jo 25 000 nuorta eläkkeellä - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Synkkä tutkimus suomalaisesta työelämästä: Jo 25 000 nuorta eläkkeellä

Mielen­terveyden ongelmat ajavat yhä useampia nuoria eläkkeelle.

18.9.2017 9:41

Ensin hyvät uutiset: työkyvyttömyyseläkettä saavien suomalaisten määrä on laskenut 2000-luvulla yli 260 000:sta noin 210 000 henkilöön. Aiempaa harvempi on siis joutunut jäämään pois työelämästä sairauden aiheuttaman työkyvyn menetyksen vuoksi.

Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkijat löytävät kuitenkin valoisan kehityksen keskeltä synkän pisteen.

Yhä useampi työkyvyttömyyseläkkeelle jäänyt on nuorista ikäluokista.

ETK kiinnittää asiaan huomiota elokuun lopussa julkaisemassaan tutkimuksessa.

Eläkkeellä on 20–34-vuotiaista suomalaisista jo yli 23 000 eli joka viideskymmenes.

Viime vuonna kyseisestä ikäryhmästä työkyvyttömäksi jäi noin 3 200 henkeä, kun vielä vuosituhannen alkupuolella vastaava luku oli kolmanneksen pienempi.

Myös alle 20-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkeläisten määrä on viidentoista vuoden aikana moninkertaistunut. Heitä oli viime vuonna yli 1 600.

Kun suomalainen joutuu jäämään työkyvyttömyyden vuoksi eläkkeelle, syynä on useimmissa tapauksissa joko tuki- tai liikuntaelimen sairaus tai mielenterveyden häiriö.

Nuorten tapauksessa mielenterveyden häiriö korostuu vielä selvästi keskimääräistä enemmän.

ETK:n tilastojen perusteella mielenterveyden ongelmat ovat taustalla neljällä viidestä työkyvyttömyyseläkettä saavalla 20–34-vuotiaalla.

Nuorten työkyvyttömyyden yleistyminen 2000-luvulla johtuu yksinomaan mielenterveyden häiriöiden yleistymisestä.

On huomioitava, että hieman yli puolille nuorista aikuisista työkyvyttömyyseläke on myönnetty määräaikaisena kuntoutustukena.

ETK:n tutkimusten mukaan määräaikaisen kuntoutustuen saajista noin kolmannes palaa kuntoutuksen jälkeen työelämään.

 Nuoret eivät ole työkyvyttömyyseläkkeellä kevyin perustein.

Aihetta tutkineet Työterveyslaitoksen tutkijat kirjoittivat vuonna 2015, että heidän tutkimuksensa perusteella ”nuoret eivät ole työkyvyttömyyseläkkeellä kevyin perustein”:

– Kuntoutustukipäätöksen saaneilla nuorilla oli taustalla pitkä ja vakava sairaushistoria: kaksi kolmasosaa oli ollut psykiatrisessa sairaalahoidossa ja viidesosalla oli taustalla itsemurhayritys.

ETK:n tutkimuksesta käy ilmi, että keskimääräisen työkyvyttömyyseläkkeen taso 2000-luvulla laskenut kuusi prosenttia.

Tätä selittää nimenomaan se, että aiempaa suurempi osa työkyvyttömäksi jääneistä on nuoria. Koska työkyvyttömyyseläkkeen tasoa määrittävät kertynyt eläke ja vakiintunut tulotaso, nuorten eläkkeet ovat selvästi pienempiä kuin muiden.

Viime vuonna alle 35-vuotiaiden työkyvyttömyys­eläkkeensaajien keskimääräinen kokonaiseläke oli 820 euroa, kun se yli 55-vuotiailla oli noin 1 200 euroa.

Siksi työkyvyttömyyseläkeläisten ”köyhtyminen” ei ETK:n ekonomistin Juha Rantalan mukaan ole kaikilta osin huono asia.

Rantala arvioi viime viikolla blogikirjoituksessaan, että muun muassa väestön terveyden parantumisen ansiosta työkyvyttömyyseläkkeellä on aiempaa vähemmän lähellä vanhuuseläkeikää olevia hyvätuloisia henkilöitä.

– Huolestuttavaa on sen sijaan nuorten työkyvyttömyysriskin kasvu ja se, että kehityksen jatkuessa jatkossa entistä suurempi osa työkyvyttömyyseläkkeensaajista on joutunut eläkkeelle jo nuorena, hän sanoo.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?