VR:n pilkkominen etenee vähin äänin: puolen miljardin euron varainsiirto, Heliövaara ulos työryhmästä

VR-yhtymän taseita järjestellään jo täyttä häkää uusiksi yhtiön suunnitellun pilkkomisen varalle. Myös rautateiden kilpailun avaamista valmistelevien työryhmien johdosta siivottiin pois toisinajattelijat.

Vielä torstaina ministeriön verkkosivuilta löytyi alkuperäinen työryhmien kokoonpano. Listaa täydennettiin perjantaina.

18.9.2017 6:01

VR piti elokuun loppupuolella ei-julkisen ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa se päätti yhtiön pääomien vapauttamisesta tulevaa käyttöä varten.

Yhtiökokous, eli valtio-omistaja, päätti purkaa yhtiön vararahaston ja siirtää sen 524,8 miljoonaa euroa sidottua pääomaa niin kutsuttuun sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Kyse on sinänsä teknisluonteisesta päätöksestä siirtää tase-erä toiseen. Takana on kuitenkin liikenneministeri Anne Bernerin (kesk) ajama päätös VR:n purkamisesta ja henkilöraideliikenteen avaamisesta kilpailulle.

Vanha valtionyhtiö jaetaan neljään osaan: kalustoyhtiöön, kiinteistöyhtiöön, kunnossapitoyhtiöön sekä varsinaista liiketoimintaan tekevään yhtiöön. Hallitus päätti asiasta elokuussa, alustavasti jo talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa huhtikuussa.

Rahastosta vapautuvilla varoilla VR voi pääomittaa uudet yhtiönsä tarvittaessa. Tekeekö se näin, yhtiö ei kerro.

– Tämä on yhtiön omistajan päätös, eli pyydämme kääntymään VNK:n omistajaohjauksen puoleen, VR:stä ohjeistettiin Taloussanomille.

VR tunnetaan perinteisesti heikon näkyvyyden yhtiönä, eikä rahastointijärjestely tehnyt poikkeusta. VR ei tiedottanut asiasta, vaikka kyse on puolen miljardin euron järjestelystä yhtiön tilinpidossa.

– Yhtiökokouksen asialista ja päätökset eivät ole julkisia. Tässäkin pyydämme siis kääntymään omistajaohjauksen puoleen, yhtiöstä viestitettiin.

Eikö konserni voisi tiedottaa tällaisesta järjestelystä?

– Joo, kysymyksen voi oikeutetusti esittää, mutta siellä on varmaan nähty tämä enemmän tällaisena teknisenä ratkaisuna, valtioneuvoston omistajaohjausyksikön osastopäällikkö Eero Heliövaara sanoo.

Taseen järjestely käy ilmi Patentti- ja rekisterihallituksen julkisesta kuulutuksesta, jollaisia pitää antaa suojamenettelyn piirissä oleville velkojille. Heillä on oikeus vastustaa päätöstä määräajan.

VR:stä kerrotaan sen verran, että hallituksen mukaan vararahaston purkaminen ei vaaranna yhtiön maksukykyä.

– Omistajan mielestä olisi järkevämpää, että mennään modernimpaan suuntaan ja raha muodostuu osittain vapaaksi omaksi pääomaksi, joka mahdollistaa monella tavalla joustavamman käsittelyn, alkaen henkilöliikenteen avaamisesta, mutta muutoinkin, Heliövaara selvittää rahaston alasajoa.

– Se mahdollistaa myös osingonjakoa, ja mikäli mennään suunnitelman mukaan – ja paino sanalla mikäli – se mahdollistaa periaatteessa näiden VR:n ulkopuolelle siirrettävien yhtiöiden toimenpiteet tulevaisuudessa.

–Olen saanut ilmoituksen, että en ole siinä yhdessä työtyhmässä jäsenenä, vaikka alun perin olin, Eero Heliövaara kertoo.

Heliövaaran mukaan kyseessä ei ole vielä ole kannanotto siitä, mitä tehdään, mutta siirto mahdollistaa varojen joustavamman käsittelyn tulevaisuudessa.

Heliövaara puolustanee VR:n järjestelyitä osin virkansa puolesta. Taloussanomien tietojen mukaan hän on taustalla vastustanut voimakkaasti nykymallin mukaista suunnitelmaa raideliikenteen avaamisesta ja VR:n pilkkomisesta.

Valtioneuvoston omistajaohjausyksikkö on ollut Bernerin kanssa eri mieltä siitä, miten ja missä tahdissa kilpailua tulee avata. Omistajaohjausyksikön teettämät omat selvitykset eivät tukeneet kaavaillun uudistuksen kilpailuhyötyjä, kuten liikenne- ja viestintäministeriön.

Rahaston purkamisesta on viime kädessä päättänyt Bernerin puoluetoveri, omistajaohjausministeri Mika Lintilä.

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmiä valmistelemaan uudistusta. Työryhmissä ovat mukana kaikki alan keskeiset tahot, kuten VR, HSL, Liikennevirasto, Finrail ja valtiovarainministeriö.

Prosessista on sittemmin siivottu pois vastahankaan ajattelijoita omistajaohjausyksiköstä, sillä esimerkiksi Heliövaaran varamieheltä Jarmo Väisäseltä on pantu ovi kiinni.

Heliövaara vahvistaa, että myöskään hän, osastopäällikkö, ei osallistu valmisteluprosessiin.

– Olen saanut ilmoituksen, että en ole siinä yhdessä työtyhmässä jäsenenä, vaikka alun perin olin.

Vielä torstaina ministeriön verkkosivuilta löytyi alkuperäinen työryhmien kokoonpano. Kun ministeriön viestinnälle huomautettiin, että nimilista on virheellinen, sitä ”täydennettiin” perjantaina.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?