Fiva: Nordea suositti ikääntyneitä myymään kaikki sijoituksensa ja ostamaan pankin omia tuotteita - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Fiva: Nordea suositti ikääntyneitä myymään kaikki sijoituksensa ja ostamaan pankin omia tuotteita

Finanssivalvonnan mukaan Nordean sijoitusneuvojat antoivat neuvoja, joiden ensisijainen tavoite näytti olevan pankin omien tuotteiden myynti. Pankki kiistää syytökset.

8.3.2017 14:16 | Päivitetty 8.3.2017 20:42

Finanssivalvonta on tarkastuksessaan löytänyt useita kyseenalaisia toimintatapoja Nordean ja kolmen muun pankin sijoitusneuvonnassa. Tarkastuksen mukaan Nordealla on sisäinen ohje, jonka mukaan sijoitusneuvonta neuvoo ”aina” myymään kaiken sijoitusomaisuuden. Tilalle neuvottiin usein ostamaan kampanjatuotteita ilman kattavaa selvitystä siitä, sopivatko tuotteet asiakkaalle.

Fiva teki vuosina 2015-16 tarkastuksen, jossa selvitettiin, miten yli 70-vuotiaille yksityisasiakkaille oli myyty sijoitusrahastoja ja strukturoituja rahoitusvälineitä.

Fivan johtajan Anneli Tuomisen mukaan tarkastuksesta selvisi, että sijoitusneuvojat neuvoivat sijoittamaan tuotteisiin, jotka eivät sopineet asiakkaalle ja antoivat neuvoja, joiden ensisijainen tavoite näytti olevan pankin omien tuotteiden myynti.

Fiva määräsi tarkastuksen seurauksena neljälle pankille julkisen varoituksen ja seuraamusmaksun, joista suurin, miljoona euroa, lankesi Nordealle. Miljoona euroa on suurin mahdollinen seuraamusmaksu, jonka Fiva voi määrätä.

Nordea oli pankeista ainoa, joka sijoitusneuvonnassaan laiminlöi eturistitilanteet. Pankki siis suositteli asiakkailleen ostamaan konsernin oman yhtiöiden tuotteita.

Fivan tarkastuksessa selvisi, että Nordean sijoitusneuvojien käyttämä järjestelmä antoi lähtökohtaisesti ”aina” suosituksen myydä koko nykyinen sijoitusvarallisuus ja sijoittaa varat muihin sijoitustuotteisiin. Järjestelmän suositus noudatteli pankin sisäistä ohjetta.

Tarkastuksen aikaan pankilla oli strukturoitujen sijoitustuotteiden myyntikampanjoita. Asiakkaat päätyivät merkitsemään näitä tuotteita, vaikka järjestelmä ei suositellut niitä asiakkaille. Ikäasiakkaille myytyjen strukturoitujen sijoitustuotteiden eräpäivä oli 6–7 vuoden päässä.

Selvänä eturistitilanteena Fiva piti sitä, että ”pääosalle” tarkastusmateriaalin Nordean asiakkaista oli suositeltu koko sijoitusvarallisuuden uudelleen sijoittamista samaan konserniin kuuluvan rahastoyhtiön sijoitusrahastoon tai henkivakuutusyhtiön sijoitusvakuutukseen. Asiakkaat eivät kuitenkaan päänsääntöisesti olleet noudattaneet suositusta.

Nordea kiisti puutteet sijoitusneuvonnassa

Fiva katsoo, että Nordean toimintamalli oli systemaattisuuden johdosta ”vakava rikkomus” ja ”erityisen vahingollinen” pankin asiakkaiden kannalta. Fiva arvioi, että ainakin jotkut asiakkaat ovat todennäköisesti tehneet neuvojen seurauksena sijoituksia, jotka ovat heidän etujen vastaisia.

Nordea torjui vastauksessaan havainnot siitä, ettei se olisi tunnistanut mahdollista eturistiriitatilannetta. Pankki myös kiisti toimineensa asiakkaan edun vastaisesti sijoitusneuvontaa antaessa.

Nordean liiketoimintajohtaja Riikka Laine-Tolonen sanoo tiedotteessa Nordean suhtautuvan vakavasti Fivan havaintoihin. Pankin mukaan neuvonta ei ole ollut asiakkaan edun vastaista tai aiheuttanut vahinkoa asiakkaalle.

Nordean mielestä Fiva on käynyt läpi vain pienen joukon asiakkaita ja puutteita löytyi vain muutaman asiakkaan kohdalla. Osa puutteista on Nordean mielestä ”tahattomuutta”. Nordea on kuitenkin tehnyt parannustoimenpiteitä sijoitusneuvonnassaan.

Fivan aineisto käsitti yhteensä 43 Nordean asiakkaan tietoja. Aineisto valittiin satunnaisotannalla pankin eri konttoreista.

OP neuvoi sitten, kun sijoitus oli tehty

Toiseksi suurimman seuraamusmaksun, 400 000 euroa sai Helsingin Seudun Osuuspankki. Fivan mukaan Helsingin OP oli antanut sijoitusneuvoja ilman, että sillä riittäviä tietoja asiakkaiden sijoitustavoitteista. ”Joissakin” tapauksissa sijoitusneuvoja oli antanut neuvon vasta sen jälkeen, kun sijoitus oli tehty.

OP kertoo ryhtyneensä toimenpiteisiin puutteiden johdosta.

Alexandria Pankkiiriliike puolestaan vakuutti asiakkaansa perehtyneen huolellisesti strukturoituihin sijoitustuotteisiin samassa tilaisuudessa, jossa sijoitustuote esiteltiin. Tuotteiden lainaehdot ja esitteet olivat kuitenkin usean sadan sivun pituisia, vain englanninkielisiä ja saatavilla vain verkkosivuilla. Fiva ei pitänyt tätä uskottavana.

Sijoituspalveluyhtiö Investium sen sijaan suositteli ”joissakin” tapauksissa 1–5 vuoden sijoitustuotteita halunneille epälikvidejä sijoitustuotteita.

Alexandrian seuraamusmaksu oli 90 000 euroa ja Investiumin 20 000 euroa.

Oikaisu 8.3.2017 kello 20.41: Otsikkoa muutettu. Toisin kuin jutun otsikossa väitettiin, Nordea ei suosittanut ikääntyneitä myymään koko omaisuuttaan, vaan koko sijoitusvarallisuuden.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?