Eläkealoite ei edennyt Sdp:n puoluekokouksessa – Kiljunen tulkitsi toisin - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Eläkealoite ei edennyt Sdp:n puoluekokouksessa – Kiljunen tulkitsi toisin

Kimmo Kiljunen keskusteli viikonloppuna Lahdessa järjestetyssä puoluekokouksessa muun muassa Antti Rinteen kanssa (oik.).

Kimmo Kiljunen keskusteli viikonloppuna Lahdessa järjestetyssä puoluekokouksessa muun muassa Antti Rinteen kanssa (oik.).

Julkaistu: 5.2.2017 16:56

Kansalaisaloitetta luotsannut Kimmo Kiljunen katsoo, että puoluekokouksen hyväksymä esitys pakottaa luopumaan taitetusta indeksistä.

Entisen kansanedustajan Kimmo Kiljusen eläkealoite ei suoraan edennyt Sdp:n puoluekokouksessa.

Puoluekokouksessa hyväksyttiin valiokunnan esitys, jonka mukaan sdp laatii toimenpideohjelman eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi ja kiinnittää erityistä huomiota ikääntyneiden naisten sekä pieniä työeläkkeitä saavien asemaan.

Kiljunen on tyytyväinen puoluekokouksen päätökseen, sillä hänen tulkintansa mukaan pieniä työeläkkeitä saavien asemaan ei voi vaikuttaa kuin taitettuun indeksiin koskemalla.

Nykyisen niin sanotun taitetun indeksin mukaan työeläkkeet nousevat pääosin inflaation mukaan, sillä kuluttajahintojen osuus on 80 prosenttia ja palkkojen 20 prosenttia indeksin nousutahdista.

– Puoluekokous minun ymmärtääkseni linjasi, että taitetulla indeksillä ei voi jatkaa, jos toimenpideohjelma otetaan vakavasti pieniä työeläkkeitä saavien osalta, Kiljunen sanoo.

Kiljusen ja lukuisten muiden ex-kansanedustajien allekirjoittamassa puoluekokousaloitteessa haluttiin palauttaa työeläkeindeksi palkkapainotteisemmaksi.

Aloitteessa ei otettu kantaa indeksin prosenttilukujen muutokseen, vaan haluttiin Sdp:n ottavan tavoitteekseen "palkka- tai palkkapainotteisemman indeksin palauttamisen työeläkkeisiin".

Hänen mukaansa puoluekokouksen päätös voi viedä palkkaindeksin suuntaan, tuoda euromääräisiä korotuksia tai uusia lain ja tuoda tasokorotukset.

Ohjelmassa tarkastellaan myös kansaneläkkeen tasokorotus, veromuutokset sekä eläkeläisten erilaisten tukien ja maksujen vaikutukset.

Myös eduskunta käsittelee

Eläkekeskustelu jatkuu, sillä eduskunta käsittelee Kiljusen kansalaisaloitetta lähetekeskustelussa torstaina. Aloitteen mukaan työeläke sidottaisiin kokonaan palkkojen kehitykseen.

Kiljunen sanoo olevansa todella pettynyt, jos Sdp kannattaa eduskunnassa taitettua indeksiä eikä esitä näkemystä järjestelmästä, joka puuttuu taitettuun indeksiin.

Eläketurvakeskuksen laskelman mukaan eläkevarat loppuisivat 2060-luvulla, jos kansalaisaloite toteutettaisiin ehdotetulla tavalla.