Opiskelija, näin saat parhaan hyödyn työttömyyskassasta – katso lista vuosimaksuista - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Opiskelija, näin saat parhaan hyödyn työttömyyskassasta – katso lista vuosimaksuista

Kuvituskuva
Julkaistu: 15.9.2016 18:18, Päivitetty 15.9.2016 18:35

Liittoon ja työttömyyskassaan kannattaa liittyä jo opintojen alkuvaiheessa. Kassat kannattaa myös kilpailuttaa, jottei maksa turhaan liikaa jäsenmaksusta.

Opiskelijalle tai työelämässä aloittelevalle paras aika liittyä työttömyyskassaan on nyt. Kassoissa on kuitenkin eroja, ja kilpailuttamalla ne voi säästää parhaimmillaan noin sata euroa vuodessa.

Kun jäseneksi liittyy heti opintojen alussa, ehtii useilla lyhytaikaisilla työsuhteilla kerryttää ansiosidonnaiseen päivärahaan tarvittavaa työssäoloehtoa.

Vaikka valmistumisen jälkeen ei löydä heti töitä tai jos välivuonna jää lyhytaikaisista työsuhteista työttömäksi, elintaso ei jää silti vaatimattoman peruspäivärahan eli noin 700 euron varaan. Ansiosidonnainen päiväraha onkin keskimäärin noin kaksi kertaa peruspäivärahaa suurempi.

Kauppatieteen maisterilla on valinnanvaraa

Nykyään yhä useampaan kassaan voi liittyä monenlaisella tutkinto- tai osaamistaustalla, vaikka joukossa on edelleen myös tiukasti tietylle ammattikunnalle rajattuja kassoja.

Osassa kassoissa jäsenmaksu on kiinteä ja hyvin matala kaikissa tuloluokissa, toisissa jäsenmaksu taas kasvaa tulojen myötä. Jutun lopussa olevaan taulukkoon on koottu tietoja, paljonko maksut ovat vuodessa eri kassoissa ja eri tuloluokissa.

Esimerkiksi Lääkärien työttömyyskassassa jäsenmaksu on tuloista riippumatta 23 euroa vuodessa. Kassan valinta on lääkärille tietysti helppo, mutta esimerkiksi kauppatieteen maisteri voi pohtia liittymistä joko IAET-kassaan, MMA-kassaan, Yleiseen työttömyyskassaan eli YTK:hon tai JATTK-kassaan.

IAET:ssa jäsenmaksu on 105 euroa vuodessa, MMA:ssa 120 euroa vuodessa ja YTK:ssa 118 euroa vuodessa. Julkisella alalla työskenteleville suunnattu, mutta sääntöjensä puolesta kenet tahansa palkkatyöläisen jäseneksi hyväksyvä JATTK perii vain vaatimattomat 60 euroa vuodessa jäsenyydestä.

JATKK onkin selkeästi kaikista 27 palkansaajien työttömyyskassoista useimmille edullisin vaihtoehto.

Toisaalta sama kauppatieteen maisteri saattaa tehdä toimituksellista työtä ja on aiemmin liittynyt Journalistiliittoon ja samalla journalistien työttömyyskassaan eli Finkaan. Tässä tapauksessa hän maksaa Finkaan 174 euroa vuodessa. Jäsenmaksun suuruus vaikkapa JATTK:hon verrattuna on siis jo tuntuva – säästöä kertyy kilpailuttamalla yli sata euroa vuodessa.

Vertailu kannattaa muutenkin. Jos on esimerkiksi huolestunut jatkuvasti nousevista jäsenmaksuista, ennen kaikkea työttömyyden noustessa, kannattaa valita sellainen kassa, jolla on pahojen päivien varalle tarkoitettu tasoitusrahasto kunnossa, kertoo työttömyyskassoja valvovan Finanssivalvonnan toimistopäällikkö Marko Aarnio.

– Jos tasoitusrahasto on ollut paljon yli minimin, voi olla, että kassa ei joudu nostamaan jäsenmaksuaan, vaikka etuusmenot nousisivat. Jäsenmäärältään suurempien työttömyyskassojen on taas helpompaa saada jäsentä kohti lasketut hallintokulut alemmiksi kuin pienempien kassojen.

Kassan ja liiton voi valita erikseen

Vaikka liitoilla on omat kassansa, ei liittoon vastoin yleistä väärinkäsitystä tarvitse kuulua, jotta voi kuulua kassaan. Liiton ja kassan voi myös valita erikseen. Näin esimerkin kauppatieteen maisteri voisi säilyttää Journalistiliiton edut mutta maksaa alhaisempaa työttömyyskassan jäsenmaksua JATTK:ssa.

Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestön Akavan asiantuntija Veikka Kuusisto luonnollisesti suosittelee opiskelijoille liittymistä paitsi työttömyyskassaan myös ammattiliittoon opintojen alussa.

– Näin liiton jäsenyydestä saa kaiken hyödyn irti aikaisessa vaiheessa. Liiton kautta saa urapalvelua ja pystyy työttömyyden varalle hakemaan asiantuntijaosaamista ja sparraamaan urapalvelun kanssa siitä, miten jotain tiettyä työpaikkaa haetaan.

Kuusiston mukaan moni liittyy pelkkään työttömyyskassaan, koska näin pääsee halvemmalla.

– Kun miettii hintaeroja, pitäisi havainnoida, mistä hinta kertyy. Liitosta saa urapalveluita, työsuhdeturvaa, työsuhdeneuvontaa ja vakuutusetuja. Työllistymisen kannalta pelkkä ansiosidonnainen työttömyysraha ei itsessään auta kovinkaan paljon, Kuusisto toteaa.

Näin paljon työttömyyskassat keräävät jäsenmaksuja

Lähde: Finanssivalvonta

Tuoreimmat osastosta