Käsitys nuorten heikosta työmoraalista rapisee – y-sukupolvi kaipaa eniten vakaata palkkatyötä

Akavan teettämän kyselyn mukaan jopa 63 prosenttia 20–35-vuotiaista korkeakoulutetuista pitää vakaata toimeentuloa erittäin tärkeänä elämän osa-alueena.

12.7.2016 15:56

Korkeakoulutetut nuoret haluavat tulevaisuuden työelämältä vakautta ja turvaa, kertoo Akavan TNS Gallupilla teettämä kyselytutkimus.

Tutkimuksen mukaan 20–35-vuotiaat arvostavat eniten vakaata toimeentuloa ja suurin osa, 69 prosenttia vastanneista, työskentelisi mieluiten palkansaajana.

Jopa 63 prosenttia kyselyyn vastanneista nuorista piti vakaata toimeentuloa erittäin tärkeänä ja 35 prosenttia melko tärkeänä.

Tutkija Joonas Miettinen sanoo, että korkeakoulutetut nuoret arvostavat yhtä lailla turvaa ja vakautta kuin vanhemmatkin sukupolvet.

– Taloudellisesti epävakaita aikoja on eletty jo pitkään. Tilastokeskuksen aineistotkin ovat osoittaneet, että epävarmuuden kokemus tuppaa silloin yleistymään, Miettinen kertoo.

Hänen mukaansa taas työsuhteen vakaus tärkeänä osa-alueena nousee erityisesti esiin niiden kohdalla, jotka ovat tulleet työelämään 90-luvun lamavuosina.

– Heillä se korostuu vielä merkittävämmin muihin ikäryhmiin verrattuna, mutta nuoristakin puolet piti vakaita työsuhteita erittäin tärkeänä, Miettinen sanoo.

Melko tärkeänä vakaata työsuhdetta piti 39 prosenttia nuorista. Tärkeänä pidettiin myös osaamisen kehittämistä ja työn joustavuutta.

Nuorten työmoraali on kohdillaan

Tampereen yliopiston työelämän tutkija Pasi Pyöriä on yhdessä kollegoineen selvittänyt nuorten suhtautumista työhön Tilastokeskuksen kokoamista työolotutkimusten valossa.

Hän on selvittänyt yhdessä tutkija Satu Ojalan kanssa, onko 2000-luvulla työuransa aloittaneen niin kutsutun y-sukupolven työhön kohdistuvissa asenteissa jotain erityistä vanhempiin sukupolviin verrattuna.

Myös tämän tutkimuksen mukaan esitetyt epäilyt siitä, etteivät nuoret arvostaisi perinteistä palkkatyötä kuten vanhempansa, ovat tuulesta temmattuja.

Tutkijat tarkastelivat 15–29-vuotiaiden nuorten palkansaajien työorientaatiota sekä perheen ja vapaa-ajan arvostusta viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana.

– Tulostemme mukaan epäilys siitä, että nuoret arvostaisivat ansiotyötä aikaisempaa vähemmän, on aiheeton. Tarkastelemallamme ajanjaksolla työn arvostus on pysynyt vakaana myös nuorilla, joskin nuoret ovat säännönmukaisesti arvostaneet työ- tä hieman vähemmän kuin varttuneemmat, tutkijat toteavat viime talvena julkaistussa tutkimuksessaan.

Työn kansainvälisyys ei ole tärkeää

Akavan tutkimus paljastaa lisäksi, että nuoret eivät pidä työn kansainvälisyyttä erityisen tärkeänä, mutta kokevat ulkomaille muuton todennäköisempänä vaihtoehtona kuin vanhemmat.

Tutkimuksen mukaan puolet yliopistotutkinnon ja kolmannes ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 20–35-vuotiaista pitää ulkomaille muuttoa vaihtoehtona. Yli 35-vuotiaista korkeakoulutetuista ulkomaille muuttoa pitää vaihtoehtona 26 prosenttia.

Vastaajilta kysyttiin myös, mikä olisi mieluisin tapa työllistyä tulevaisuudessa. Tutkimuksen mukaan 69 prosenttia nuorista haluaisi työllistyä palkansaajana. 13 prosenttia yhdistelisi mieluiten työllistymisen eri tapoja ja 8 prosenttia toimisi yrittäjänä.

Työllistymisen tavalla ei ollut merkitystä kahdeksalle prosentille nuorista vastaajista.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?