Näin paljon enemmän palkkaa voit saada persoonallisuutesi takia

Persoonallisuus voi tuoda palkkaan lisää satoja euroa kuukaudessa, kertoo Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimus. Parhaiten pärjää, jos on kunnianhimoinen ja määrätietoinen.

22.12.2015 15:39

Oletko määrätietoinen, itsevarma, dominoiva ja kunnianhimoinen? Jos olet, voit persoonallisuutesi takia ansaita kuukaudessa satoja euroa muita enemmän.

Persoonallisuuden vaikutus palkkaan käy ilmi Palkansaajien tutkimuslaitoksen tuoreesta tutkimuksesta. Tutkijat Terhi Maczulskij ja Jutta Viinikainen selvittivät persoonallisuuden vaikutusta ansioihin 20 vuoden ajanjaksolla. Aineistona käytettiin suomalaisia kaksosia.

Tutkimuksessa selvisi, että selvästi muita enemmän palkkaa saavat ihmiset, jotka ovat suoristuskeskeisiä. Tällaiset ihmiset pääsevät myös muita parempiin pääomatuloihin.

Suorituskeskeiset ihmiset määriteltiin tutkimuksessa määrätietoisiksi, itsevarmoiksi, dominoiviksi ja kunnianhimoisiksi.

– Jos ajatellaan palkkaa ja pääomatuloja, kannattaa olla ennen kaikkea kunnianhimoinen ja määrätietoinen, summaa Terhi Maczulskij Taloussanomille.

Suorituskeskeisen palkka voi olla 20 prosenttia parempi

Maczulskij teki Taloussanomille esimerkkilaskelman suorituskeskeisen persoonallisuuden vaikutuksesta palkkatasoon.

Todella suorituskeskeinen ihminen voi ansaita vuodessa lähes 9 prosenttia enemmän kuin henkilö, joka on suorituskyvyltään keskiverto. Kun taas erittäin suorituskeskeistä ihmistä verrataan ei lainkaan suorituskeskeiseen, ero palkassa voi olla lähes 20 prosenttia.

Suomalaisen keskiansioilla laskettuna todella suorituskykyinen ihmisen hyöty on ensimmäisessä tapauksessa 318 euroa kuukaudessa, jälkimmäisessä noin 708 euroa. Laskelmat on tehty Tilastokeskuksen palkkatutkimuksen perusteella. Sen mukaan yksityisellä sektorilla säännöllisen työajan keskiansio oli 3538 euroa viime vuonna.

Tutkija: Nykytyöelämä suosii suorituskeskeisiä

Maczulskijin mukaan suorituskeskeisten ihmisten palkkataso selittyy pitkälti työpanoksella.

– He vain tahtovat olla muita tuottavampia töissä. Myös työnantaja näkee heidät ahkerina. Näin he saavat muita helpommin ylennyksiä.

Tutkija arvioi, että nykyinen työelämä parantaa suorituskeskeisten ihmisten asemaa.

– Kilpailu työpaikoilla suosii asetelmaa, jossa nopeat syövät hitaat. Työssä oppii nopeasti siihen, että pitää olla ärhäkkä, Maczulskij kuvailee.

Tutkijan mukaan tiettyyn rajaan asti ihmisen persoonallisuus voi töissä muuttua. Näin voi käydä jos esimerkiksi saa ylennyksen: itsetunto paranee ja alkaakin paiskia töitä aiempaa rivakammin.

Muilla tutkituilla piirteillä, kuten sosiaalisuudella, miellyttävyydellä ja rehellisyydellä, ei todettu olevan vaikutusta ansiotasoon. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että esimerkiksi liiallinen sosiaalisuus voi heikentää palkkaa, jos se johtaa tehottomuuteen.

Maczulskijin mukaan tutkimuksen tulokset osoittavat, että personallisuuden piirteiden sijaan palkkaeroja voivat selittää geneettiset tekijät tai perhetausta. Kaksosia vertailemalla nämä tekijät oli mahdollista sulkea pois.

Tutkimus todistaa, että persoonallisuudella on tiedettyä pienempi merkitys työelämässä, Maczulskij arvioi. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että persoonalliset ominaisuudet voivat olla työelämässä yhtä tärkeitä kuin kognitiiviset kyvyt, kuten älykkyys ja koulutus.

Itsensä on pantava peliin

Persoonallisuuden rooli työelämässä korostuu, koska erilaisia rutiinitehtäviä on aiempaa vähemmän. Jo kliseeksi ovat muodostuneet työpaikkailmoitukset, joissa haetaan "hyvää tyyppiä".

– Personallisuus näkyy asiakaspalvelussa. Myös ryhmätöissä vaaditaan itsensä panemista peliin, selittää tutkija Jutta Viinikainen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta Taloussanomille.

Viinikainen kuitenkin muistuttaa, että persoonallisuudella voi olla eri työtehtävissä hyvinkin erilainen rooli. Sosiaalinen ihminen pärjää autokauppiaana, mutta tutkijalle sosiaalisuus voi olla haitta.

– Kehottaisin jokaista miettimään, miten omaa persoonallisuutta voi parhaiten hyödyntää työssä, Maczulskij sanoo.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?