Oikeuskanslerille kantelu: Tulli ei omatoimisesti oikaissut autoverotuspäätöksiä - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Jäävätkö tuhannet Suomessa ilman autoverojen palautuksia?

Kuvituskuva
Julkaistu: 8.2.2015 5:03, Päivitetty 6.2.2015 15:07

Oikeuskansleri on saanut kantelun Suomen tullin toimista. Siinä syytetään tullia virheellisestä menettelystä, kun se ei ole itse ryhtynyt omatoimisesti palauttamaan väärin maksettuja veroja kansalaisille.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 19. päivä joulukuuta päätöksen vuosia kestäneessä kiistassa, joka koski käytetyille tuontiautoille määrättyjä veroprosentteja.

Päätös oli voitto autoverotuksestaan valittaneille, mutta väärin perittyjen verojen saaminen takaisin verottajalta vaatii omatoimisuutta ja ripeyttä. Tullin mukaan verovelvollisten kun on itse haettava muutosta autoverotukseensa tiettyyn määräaikaan mennessä.

Koska KHO:n päätös tuli vasta 19. joulukuuta, osalle väärin verotettuja jäi viime vuoden lopulla vain alle pari viikkoa aikaa tehdä oikaisu autoverotuksestaan. Muutoksenhakuaika vuonna 2011 tehdyistä verotuspäätöksistä päättyi viimeinen päivä joulukuuta 2014.

Osa vuonna 2011 väärinverotetuista ei ehkä edes huomannut koko asiaa, saati ehtinyt siihen reagoida.

Lappeenrantalaismies onkin lähettänyt Tullin menettelystä kantelun oikeuskanslerille. Miehen mukaan Tulli on menetellyt virheellisesti ja laiminlyönyt autoverolain 68. pykälän velvoitteet, kun se ei ole ryhtynyt itse päätösten oikaisuun.

Hän muistuttaa, että Tulli sai viime vuoden kahtena viimeisenä viikkona vain 4 500 oikaisuvaatimusta, kun autoverotuspäätöksiä tehtiin vuonna 2011 yli 27 000.

– Tämä tarkoittaa karkeasti laskien sitä, että noin 20 000 autoverovelvollista on saanut mahdollisesti väärän päätöksen, eivätkä he ole osanneet tai ymmärtäneet valittaa saamastaan autoverotuspäätöksessä, mies kirjoittaa kantelussaan.

Kantelua lukiessa täytyy kuitenkin muistaa, että Tullin saamien oikaisuvaatimusten lukumäärä ei ole välttämättä yksi yhteen verotuspäätösten kanssa. Yhdellä oikaisuvaatimuksella on voitu hakea esimerkiksi kymmenien verotuspäätöksien oikaisua.

"Olen skeptinen – virkamiehet eivät myönnä virheitä"

Autoverolakimies Petteri Snellin mielestä kantelija on täysin oikeassa Tullin menettelyn virheellisyydestä.

– Laki lähtee siitä, että Tullin täytyy automaattisesti lähteä korjaamaan päätöksiään. Tehkööt vaikka ylitöitä, Snell sanoo ja viittaa pykälään 68.

Hän on kuitenkin skeptinen sen suhteen, että kantelu johtaisi Tullin puolelta mihinkään.

– Eivät virkamiehet myönnä tehneensä virhettä.

Snell uskoo, että asian perustelu tulee tuottamaan vaikeuksia Tullille.

– Todennäköisesti puhutaan lainkohdan tulkinnasta ja juristit saisivat aiheesta kirjoitettua vaikka kolme kirjaa, Snell ennakoi.

Snell muistuttaa, että kyse on myös rahasta. Hän arvioi, että mikäli tulli lähtisi oikaisemaan verotusta viran puolesta, pelkästään vuodelta 2011 maksettavaa tulisi vähintään 20 miljoonaa euroa.

Ei mahdollisuutta kirjekampanjoihin

Tullin autoverotusjohtaja Tapio Rouhiainen ei halua ottaa kantaa itse kanteluun, mutta puhuu asiasta yleisellä tasolla.

– Oli harmillista, että KHO:n päätös tuli juuri joulun alla, hän sanoo ja viittaa hyvin lyhyeen aikaan tehdä oikaisuvaatimus vuoden 2011 verotuspäätöksistä.

Rouhiaisen mukaan Tulli on saanut muun muassa palautetta siitä, että miksi se ei ottanut kirjeitse yhteyttä veroa maksaneisiin, vaan tyytyi tiedottamaan medialle ja ilmoittamaan asiasta nettisivuillaan.

– Meillä ei ole mahdollista polkaista käyntiin kirjekampanjaa yli sadalletuhannelle ihmiselle ilman kuukausien valmistelutyötä. Meillä ei ole ajantasaisia osoitetietoja verovelvollisista eikä automaattista postitusjärjestelmää, hän kuvailee.

Tullin arvion mukaan palautuksiin oikeuttavia autoja on yhteensä noin 60 000 ja palautettavaa kokonaisuudessaan vuosilta 2011–2014 noin 70 miljoonaa euroa.

"Pykälä ei sovellu"

Rouhiainen kertoo, että Tullissa kyllä mietittiin, että tulisiko Tullin oikaista päätökset viran puolesta autoverolain pykälän 68 mukaan.

– Autoverolain 68. pykälä tulee kyseeseen silloin, kun tietystä verotuspäätöksestä tai aineistosta on todettavissa, että veroa on kannettu liikaa. Tässä tapauksessa aineistoa olisi ensin käsiteltävä mittavassa tietojärjestelmäprojektissa, jotta tunnistaisimme mahdolliset verotukset. Tämä pykälä ei siten sovellu tähän tapaukseen, hän vakuuttaa.

Lisäksi Rouhiaisen mukaan on arvioitu, että Tulli ei pystyisi aineistosta poimimaan kuin korkeintaan 90 prosenttia verotuksista.

– Tulli ei voisi kuitenkaan antaa lupausta oikaista enintään 90 prosenttia verotuksista viranomaisaloitteisesti. Käytännössä lopuksi jäljelle jäävä aineisto olisi käytävä käsin läpi ja laskettava, jolloin mahdollisesti vasta vuosien päästä viranomainen voisi todeta, että tietyllä verotuspäätöksellä on kannettu liikaa veroa.

Rouhiaisen mukaan normaali menettely asiassa onkin noudattaa autoverolain pykälää 69, joka antaa verovelvollisille mahdollisuuden itse hakea muutosta saamaansa verotuspäätökseen tiettynä määräaikana.

Rouhiainen kertoo, että pykälä 69 oli käytössä muun muassa vuosien 2002 (tapaus Siilin) ja 2006 (KHO:n tapaus Werning) KHO:n päätöksien jälkeen. Sen sijaan vuonna 2009 eduskunnassa säädettiin laki, jonka nojalla Tulli palautti viran puolesta laittomasti perityt autoveron arvonlisäverot (ELV) vuosilta 2006–2009.

Rouhiaisen mukaan elvien palautus oli teknisesti yksinkertaista toteuttaa ja liikaa kannetut verot todennettavissa, koska ne palautettiin kaikille verovelvollisille kokonaisuudessaan.

Oikeuskanslerin harkittava pyytääkö lausuntoa

Esittelijäneuvos Outi Kostama oikeuskanslerinvirastosta kertoo, että hän tulee mahdollisesti esittämään, että oikeuskansleri pyytäisi asiasta lausuntoa valtiovarainministeriöltä, joka ehkä vuorostaan pyytäisi selvityksen Tullilta.

– Tuleeko näin tapahtumaan, on oikeuskanslerin harkinnassa, Kostama sanoo Taloussanomille.

Kostama arvioi, että esitys oikeuskanslerille valmistuu helmikuussa.

Oikeuskanslerinvirastoon on tullut aiempinakin vuosina autoverotukseen liittyviä kanteluita, ja oikeuskansleri on tehnyt autoverotukseen liittyviä ratkaisuja.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen joutui esimerkiksi viime keväänä muistuttamaan Tullin autoverotusta valituksen liian pitkästä käsittelyajasta. Vuonna 2010 apulaisoikeuskansleri taas moitti valtiovarainministeriötä siitä, että se ei ole omasta aloitteestaan tehnyt tuontiautojen verotusta koskevia EU-oikeuden edellyttämiä säädösmuutoksia.

Tuoreimmat osastosta