KHO ja Viestintävirasto erimielisiä teleyhtiöiden markkina-asemasta - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Operaattoreille enimmäishinnat? KHO: ei välttämättä

Kuvituskuva
Julkaistu: 27.10.2014 14:21, Päivitetty 27.10.2014 13:58

Korkein hallinto-oikeus on kumonnut Viestintäviraston päätöksiä teleyhtiöiden asemasta. Sen mukaan viraston perusteet eivät riittäneet osoittamaan, että Elisalla, TeliaSoneralla ja Anvialla olisi ollut huomattava markkina-asema.

Viestintävirasto arvioi vuoden 2012 joulukuussa, että Elisalla oli kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla huomattava markkinavoima. Siksi se määräsi, että yhtiön pitää muun muassa noudattaa hinnoittelussaan enimmäishintaa, joka sen oli määrä asettaa myöhemmin.

KHO oli tänään julkistetussa vuosikirjapäätöksessään eri mieltä. Sen mukaan viraston perustelut olivat keskeisin osin yleisiä ja yksilöimättömiä. Niiden pohjalta ei voinut ehdottomasti vaatia operaattoreilta enimmäishintaa.

Toisessa Elisaa koskevassa päätöksessään KHO arvioi, että Viestintävirasto oli oikein määritellyt Elisan aseman laajakaistapalvelujen tukkumarkkinoilla.

Viraston mukaan Elisalla ei enää ollut huomattavan markkinavoiman (HMV) asemaa pääkaupunkiseudulla. Siksi virasto oli KHO:n mielestä voinut jättää vaatimatta syrjimätöntä hinnoittelua alle 8 Mbit/s -yhteysnopeuksille.

KHO päätyi hylkäämään Elisan kilpailijan tekemän valituksen.

TeliaSoneran ja Anvianasemat tutkittava uudelleenViestintävirasto tutki vajaa pari vuotta sitten myös TeliaSonera Finlandin asemaa ja arvioi, että yhtiöllä oli tietyillä alueilla huomattava markkinavoima kiinteän verkon tukkumarkkinoilla.

TeliaSoneran pitäisi viestintäviraston mielestä tämän vuoksi muun muassa julkaista toimitusehdot ja hinnasto sekä noudattaa metallijohdin- ja valokuituyhteyksien hinnoittelussa viraston asettamaa enimmäishintaa.

KHO oli toista mieltä. Sen mukaan viestintäviraston perusteet eivät riittäneet siihen, että viraston olisi pitänyt vaatia enimmäishinnan noudattamista. Oikeus kumosikin päätöksen ja palautti sen takaisin virastolle, jotta se voi arvioida asiaa uudelleen mahdollisten kilpailutilanteen muutosten perusteella.

KHO kumosi myös Pohjanmaalla toimivan teleyhtiö Anvian markkina-asemaa koskevan päätöksen ja enimmäishintavelvollisuutta koskevan päätöksen vastaavin perustein.

Myös tämän asian käsittelyn KHO palautti Viestintävirastolle tilanteen uudelleenarviointia varten.

Anvia on entinen Vaasan läänin puhelin. Elisasta tuli loppukesällä sen merkittävä omistaja, kun yhtiö teki ostotarjouksen Anvian osakkeista. Lokakuun alkupuoliskolla se omisti neljänneksen Anvian ulkona olevista osakkeista.

Tuoreimmat osastosta