Lakiesitys työeläkeyhtiöiden hallinnon avoimuudesta vihdoin eduskuntaan - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Työeläkeyhtiöiden hallinnon avoimuutta koskeva esitys eduskuntaan

Julkaistu: 14.8.2014 17:10, Päivitetty 14.8.2014 17:10

Valtiovarainministeri Antti Rinne veti työeläkeyhtiöiden johdon velvoitteita lisäävän esityksen pois käsittelystä heinäkuussa.

Lakiesityksessä lisättäisiin muun muassa työeläkeyhtiöiden avainhenkilöiden osakeomistusten ja sidonnaisuuksien, omistajaohjauksen periaatteiden ja johdon palkitsemisen läpinäkyvyyttä.

Alunperin esitys oli määrä antaa eduskunnalle heinäkuussa. Valtiovarainministeri Antti Rinne veti kuitenkin esityksen pois käsittelystä, sillä hän halusi perehtyä siihen tarkemmin.

Avoimuutta ja suitsia palkkioille

Työeläkeyhtiöiden olisi tulevaisuudessa pidettävä julkista sisäpiirirekisteriä yhtiöiden johdon sisäpiiriomistuksista. Työeläkeyhtiön hallituksen olisi myös vahvistettava yhtiölle omistajaohjauksen julkiset periaatteet.

Yhtiön olisi lisäksi pidettävä julkista luetteloa hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan muista hallitusjäsenyyksistä ja luottamustoimista.

Työeläkeyhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan esteellisyyssäännökset olisivat jatkossa jonkin verran tiukemmat kuin osakeyhtiöissä.

Myös työeläkeyhtiön johdon palkitsemisesta säädettäisiin jatkossa lailla. Yhtiön palkitsemisjärjestelmän olisi oltava työeläkevakuutusyhtiön tarkoituksen ja tavoitteiden mukainen sekä vastata yhtiön pitkän aikavälin etua. Palkitsemisjärjestelmä ei myöskään saisi kannustaa liialliseen riskinottoon.

EK:lta pyyhkeitä

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies on arvostellut lakiesitystä sisäpiirin käsitteen ulottamisesta liian pitkälle. Pelkona on, että tiukentuneet säädökset eivät houkuttele työeläkeyhtiöiden hallituksiin tarpeeksi osaajia.

Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. Työeläkeyhtiöillä pitäisi olla ajantasainen sisäpiirirekisteri viimeistään viiden kuukauden kuluttua lain voimaantulosta.

Tuoreimmat osastosta