Suomen Pankki harkitsisi lisäpääomavaatimuksia suomalaispankeille - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Suomen Pankki harkitsisi lisävaatimuksia pankeille

Suomen Pankki varoittaa uudessa Euro & Talous -lehdessä kotitalouksien kyvystä sopeutua korkojen nousuun tai negatiivisiin yllätyksiin. Keskuspankki on myös huolissaan suomalaispankkien riippuvuudesta ulkomaisesta markkinarahoituksesta.

23.5.2013 11:35 | Päivitetty 23.5.2013 11:37

Suomen Pankin mukaan Suomen pitäisi harkita pankkijärjestelmän kannalta merkittäville pankeille lisäsääntelyä muiden Pohjoismaiden tavoin. Kotitalouksien velkaantuneisuutta keskuspankki haluaa hillitä asuntolainakatolla.

Suomen Pankki muistuttaa, että kotitalouksien velkaantuminen on jatkunut, ja asuntoluotot ovat vaihtuvakorkoisia. Yritys- ja asuntolainojen määrää on lisännyt historiallisen matalaksi painuneet korot.

– Suomessa velkataakan kasvu ja pitkällä aikavälillä keskimääräistä korkeammat asuntojen suhteelliset hinnat lisäävät koko talouden suhdanneherkkyyttä.

Korkokatteen laskustavoi tulla ongelmia

Suomalaispankkien tila on hyvä, mutta korkokatteen lasku voi tuoda ongelmia pienille pankeille. Lisäksi heikko talouskehitys lisää pankkien haavoittuvuutta, koska luottoriskit kasvavat, keskuspankki toteaa.

Suomen Pankki muistuttaa myös suomalaispankkien altistumisesta kansainvälisen rahoitusmarkkinoiden häiriöille. Talletusten lisäksi suomalaispankit hankkivat rahoituksensa kuntien ja valtion tapaan kansainvälisiltä markkinoilta. Lisäksi Suomen rahoitussektori on keskittynyt, mikä lisää haavoittuvuutta ja tartuntariskiä. Myös sääntely aiheuttaa pankeille paineita.

Suomen Pankin mukaan finanssikriisi on osoittanut, että "haitalliset kehityskulut ovat rahoitusjärjestelmissä mahdollisia ja että niiden torjumiseksi tarvitaan viranomaistoimia ja tehokkaita makrovakausvälineitä".

Keskuspankin mukaan Suomessa pitää harkita samankaltaista lisäsääntelyä järjestelmän kannalta merkittäville pankeille kuin muissa Pohjoismaissa. Esimerkiksi Ruotsissa pankeilla pitää olla enemmän omia pääomia kuin suomalaispankeilla.

Asuntokuplaa varten Suomen Pankki haluaa asuntolainakaton, jolla puututtaisiin tarvittaessa liialliseen asuntoluotonantoon. Suomen Pankin mukaan pankkien velkoja pitäisi voida käyttää tulevaisuudessa pankkien pääomittamiseen ongelmatilanteessa. Lisäksi keskuspankki perää toimia yritysrahoituksen monipuolistamiseksi.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?