Liuskekaasu sekoittaa energiamarkkinoita

Raskaan teollisuuden kasvumoottori. Yhdysvaltain valttikortti. Päästövähentäjä. Ympäristön saastuttaja. Energiamarkkinoiden sekoittaja. Näillä tavoilla ja monilla muilla voidaan näkökulmasta riippuen kuvata paljon huomiota saanutta liuskekaasua ja -öljyä.

19.4.2013 15:45 | Päivitetty 19.4.2013 15:29

Kiistellyllä energiamuodolla on syviä vaikutuksia niin maailmantalouteen, ilmastonmuutokseen kuin suomalaiseen teollisuuteen.

Yhdysvallat alkaa tuoda nesteytettyä maakaasua (LNG) Eurooppaan pian, ehkä 2015 tai 2016. Näin arvioi Nordean öljy- ja hyödykeanalyytikko Thina Saltvedt Taloussanomille. Jo nyt Euroopan maakaasun saatavuus on parantunut Yhdysvaltojen liuskekaasutuotannon kasvun seurauksena.

Maakaasun nesteytyksen avulla kaasua voi kuljettaa meriteitse.

– Samaan aikaan näemme Euroopan LNG-kaasumarkkinoiden tuonti- ja vientikapasiteetissa uuden aallon. investoinnit kasvattavat saatavuutta ja voivat helpottaa kaasun saattavuutta ja jopa alentaa hintaa Euroopassa, Saltvedt sanoo.

Nyt Suomeen tuotava maakaasu tulee putkesta Venäjältä, mutta kaasuyhtiö Gasum selvittää nesteytetyn maakaasun tuonnin aloittamista meritse Suomeen.

Gasumilla ja Kemirallapaljon pelissä

Kaasu kiinnostaa monia - erityisesti energiateollisuutta, energiaa paljon kuluttavaa raskasta teollisuutta sekä yrityksiä, jotka käyttävät maakaasua toisen raaka-aineen valmistukseen. Hyötyjiä ovat esimerkiksi paperi- ja selluteollisuus, perusmetalliteollisuus sekä kemian- ja lannoiteteollisuus.

– Maakaasu voi myös korvata hiiltä suomalaisessa sähköntuotannossa, ja sitä voidaan käyttää Suomen kahdessa öljynjalostamossa [Neste Oilin Kilpilahti ja Naantali], Saltvedt sanoo.

Kaasuyhtiö Gasum suunnittelee suuren LNG-tuontiterminaaliverkoston rakentamista Etelä-Suomeen. Se loisi kaasun siirtoyhteyden Suomen ja Viron välille ja välittäisi kaasua kotimaiseen käyttöön tulevaisuudessa.

Vesikemianyhtiö Kemiralle liuske-energian louhinta luo kasvavaa markkinaa Oil and Gas -liiketoimintayksikössä. Se valmistaa kemikaaleja niin kutsuttuun vesisärötys-prosessiin. Kemikaalit on valmistettu kitkaa vähentävistä polymeereista.

USA voittaja,Venäjällä harmitus

Kun liuskekaasun tarjonta kasvaa, maakaasun hinta laskee. Liuskeöljyvarantojen vaikutus öljyn maailmanmarkkinahintaan on sen sijaan epäselvempi. Aasian kysyntä ja Lähi-idän sekä Pohjois-Afrikan toimitusepävarmuudet tuottavat hintapaineita raakaöljylle.

Liuske-energiabuumin selkeä voittaja on Yhdysvallat, jonka odotetaan muuttuvan energian tuojasta nettoviejäksi. Liittovaltion energiavirasto EIA arvioi, että maakaasun tuotanto kasvaa lähes yksinomaan liuskekaasun ansiosta 44 prosenttia vuosina 2011-2040. Yhdysvaltain liuskekaasuvarannon suuruudeksi arvioidaan 24 miljardia kuutiometriä.

Liuskekaasu on auttanut Yhdysvaltoja päästötavoitteissa ja lisännyt investointi-intoa maan teollisuuteen, liuskekaasubuumista kirjoittanut Ulkopoliittisen Instituutin tutkija Antto Vihma katsoo.

Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) mukaan kaasuntuotannon oletetaan vähenevän Euroopassa samalla, kun kysyntä kasvaa. Se nostaisi tuontimäärän noin 450 miljardiin kuutiometriin 2035 mennessä. Euroopan unioni pitää siksi liuskekaasun maailmanlaajuista tuotantovarmuutta keskeisen tärkeänä.

Melkeinpä kaikki suuret energiayhtiöt ovat investoineet rajusti liuske-energiaan. Tammikuussa uutisoitiin Ukrainan ja öljy-yhtiö Royal Dutch Shellin 10 miljardin dollarin liuskekaasuhankkeesta.

Buumin häviäjänä on muun muassa Venäjä, jonka talous lepää energiaviennissä. Jo nyt liuskekaasu on horjuttanut maailman suurimman kaasukentän Shtokmannin investointisuunnitelmaa, Nordea kirjoitti hiljan sijoitusmarkkinakatsauksessaan.

EU miettii kemikaalikieltoa,mitä tekee Kemira?

Yhdysvalloissa liuskekaasu virittää uutta liiketoimintaa teräs- ja kemianteollisuudessa. Kun teollisuus on korvannut hiiltä kaasulla, Yhdysvallat on rahdannut Eurooppaan ylimääräistä hiiltä. Euroopassa hiilen hinnan laskupaineet sotkevat jo ennestään tehottomasti toimivaa päästökauppaa.

Liuske-energian ympäristöongelmat ovat vaikeita ja monet niistä ratkaisematta. Maakaasun hiilidioksidin päästömäärät ovat kolmanneksen hiilen päästöistä, mutta silti niitä tulee. Liuskekivestä poraaminen on kallista ja hankalaa. Louhinnan kemikaalit ovat erityinen ongelma, koska ne voivat saastuttaa pohjavesiä.

Kaasukaivoista syntyy myös metaanipäästöjä.

Kemiran mukaan sen käyttämät kemikaalit tehostavat louhintaa ja vähentävät vedenkulutusta. Osa käytetyistä kemikaaleista on vaarattomia pohjavedelle, mutta osa ei.

Viime vuoden lopulla EU:n parlamentti vaati päätöslauselmassaan, että liuskekaasu- ja öljyteollisuus kiristäisi ympäristö- ja turvallisuusnormejaan. Yhtiöiden pitäisi myös lisätä toimintansa läpinäkyvyyttä ja keskustelua kaivospaikkakuntien väestön kanssa.

EU-maista Itävallassa poraushankkeet ovat olleet vastatuulessa tiukkojen ympäristösäännösten takia. Maan teollisuus on ehdottanut, että kiviaineksen murtamiseen ei saisi käyttää kemikaaleja vaan vain vettä, hiekkaa ja maissitärkkelystä.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?