Pankki voi tarpeen vaatiessa nostaa asiakkaan lainamarginaalia yksipuolisesti - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Pankki ei voi muka nostaa marginaaliasi? Kyllä voi!

Kuvituskuva
Julkaistu: 2.2.2013 6:09, Päivitetty 1.2.2013 16:09

Luuletko, että pankkisi ei voi nostaa lainamarginaaliasi yksipuolisesti? Kyllä voi, jos lainaehtosi ovat Finanssialan keskusliiton malliehtojen mukaiset. Lupaa nostolle ei sopimustekstin mukaan tarvitse kysyä Finanssivalvonnalta. Pankeille tilanne on hyvä. Asiakas sen sijaan kärsii, jos ehtoa sovelletaan.

Suomessa uskotaan, että pankki ei voi nostaa asiakkaan lainamarginaalia yksipuolisesti. Käsitys on väärä.

Pankkien etujärjestö Finanssialan Keskusliitto (FK) laatii yhdessä pankkeja valvovan Finanssivalvonnan (Fiva) ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kanssa malliehdot lainasopimuksiin.

Pankit voivat joutua maksuvalmius- tai vakavaraisuusvaikeuksiin. Ongelmia varten yksityishenkilöiden lainaehtoihin on kirjattu pykälä pankin mahdollisista vaikeuksista.

Vanhassa pykälässä pankin maksuvalmiudesta ja vakavaraisuudesta kirjoitettiin seuraavasti:

– Velka erääntyy pankin sitä kirjallisesti vaatiessa heti takaisinmaksettavaksi, jos pankin maksuvalmius tai vakavaraisuus laskee alle laissa säädettyjen rajojen (massairtisanomistilanne).

Käytännössä pankki pystyi irtisanomaan velkoja vasta sitten, kun se oli jo käytännössä konkurssissa. Pykälä oli ongelmallinen. Kukaan ei halua, että pankki pystyy keventämään tasettaan vasta, kun pankki on jo kaatunut.

Pankin konkurssi on harvoin kenenkään etujen mukaista. Velkojen massairtisanomistilanteessa iso joukko lainansaajia joutuisi etsimään uuden lainanantajan.

Pankki voittaajoka tapauksessa

Pykälä muutettiin uuteen muotoon vuonna 2008. Nykyinen pykälä kuuluu seuraavasti:

– Pankilla on oikeus korottaa velasta perittävää korkoa, jos pankin maksuvalmiuden tai vakavaraisuuden säilyttäminen riittävällä tasolla sitä edellyttää. - - Korkoa tai korkomarginaalia voidaan korottaa aikaisintaan, kun kolme vuotta on kulunut luottosopimuksen tekemisestä. - - Velallisella on tällöin oikeus irtisanoa luotto ilman luoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittäviä kustannuksia.

Pykälän mukaan pankki voi yksipuolisesti nostaa lainan korkoa tai korkomarginaalia, jos sen maksuvalmiuden tai vakavaraisuuden säilyttäminen sitä edellyttää. Uudessa pykälässä pankin ei tarvitse odottaa, että sen maksuvalmius tai vakavaraisuus laskee alle laissa säädettyjen rajojen.

Lakimies Ilse Lampela Fivasta sanoo, että muutoksen tavoitteena oli lähinnä se, että velallisen kannalta olisi kohtuullisempaa joutua maksamaan hieman korkeampaa korkoa kuin maksaa kerralla koko, mahdollisesti isokin, luotto pois.

Asiakkaan valintamahdollisuudet kasvavat: joko hän maksaa korkeampaa korkoa tai irtisanoo luottonsa.

Pankki voittaa kummassakin tilanteessa. Se voi korottaa marginaaleja ja saada lisätuloja. Jos asiakas ei hyväksy marginaalinnostoa ja irtisanoo lainansa, pankin tase kevenee.

"Soveltaminen pankinoma asia"

Win-win-tilanne, missä siis ongelma? Vastaukseksi riittää FK:n johtajan Helena Laineen kommentti.

– Ehtojen soveltaminen sinänsä on tietysti kunkin pankin oma asia, pankki itse tekee siitä päätöksen. Fiva otettaisiin keskusteluihin mukaan, vaikkei tähän liity nimenomaista viranomaisten hyväksyntää tai sopimusta, Laine sanoo.

Fivan Lampela vahvistaa asian. Pankkien käyttämät sopimusehdot eivät edellytä Finanssivalvonnan hyväksyntää, hän kirjoittaa sähköpostitse.

Uusi pykälä mahdollistaa pankille marginaalin nostamisen, jos edellytykset täyttyvät. Entä kuka määrittelee edellytykset? Pankki itse.

Pankki voi toisin sanoen ongelmatilanteessa hoitaa itseään asiakkaidensa kustannuksella.

Asiakkaidenkustannuksella

Varsinaista vaatimusta viranomaisyhteistyölle ei ole asetettu ehtotekstissä, mutta käytännön tarpeen ja herrasmiessääntöjen mukaan näin tehtäisiin. Tästä menettelystä on yhteisymmärrys Fivan, FK:n ja KKV:n välillä, FK:n Laine sanoo.

Laineen mukaan lainamarginaalien nostossa kyse olisi poikkeuksellisesta tilanteesta ja toimenpiteestä. Edellytysten täyttyminen tulee voida arvioida objektiivisesti. Siinä auttaa asian läpikäyminen Fivan kanssa, hän sanoo.

Oletettavasti pankki nostaisi marginaaleja vasta poikkeuksellisessa tilanteessa. Se ei poista tosiasiaa, että lasku pankin vaikeuksista voi langeta sen asiakkaille.

Tilanne on ongelmallinen. Etenkin kun samaan aikaan EU-tasolla pankkiunionissa pankkien ongelmista on tarkoitus tehdä julkisen vallan hoidettavia.

Tuoreimmat osastosta