Bioenergiastako kasvuala? - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Bioenergiastako kasvuala?

Bioenergia-ala uskoo talouskasvuun. Usko perustuu bioenergia-alan edunvalvontayhdistys Bioenergia ry:n teettämään jäsenkyselyyn.

28.1.2013 19:45 | Päivitetty 28.1.2013 19:41

Bioenergia-alan yritykset uskovat taloutensa nousuun vuonna 2013. Bioenergia ry:n jäsenkyselyn mukaan 45 prosenttia alan yhtiöistä uskoo taloudellisen tilanteensa parantuvan tänä vuonna ja 40 prosenttia uskoo sen pysyvän ennallaan. Bioenergia ry on vuonna 2011 perustettu bioenergia-alan edunvalvontayhdistys.

Tästä on kyse

Biopolttoaine on biomassasta eli eloperäisestä aineesta valmistettu polttoaine. Biopolttoaineesta saatavaa energiaa kutsutaan bioenergiaksi.

Huojuva tukipolitiikka ja kasvava lupabyrokratia luovat järjestön tiedotteen mukaan kuitenkin epävarmuutta investoinneille.

Tämä käy ilmi joulu-tammikuussa toteutetusta Bioenergia ry:n jäsenkyselystä, johon vastasi energiayhtiöiden, polttoaineiden tuottajien sekä teknologian edustajia.

Noin kolmannes järjestön kyselyyn vastanneista uskoo, että yrityksen investointien arvo kasvaa tänä vuonna. Yli puolet uskoo investointien arvon kasvuun seuraavien viiden vuoden aikana.

Ylivoimaisesti suurimpina investointien esteinä nähtiin suhdanteisiin liittyvä epävarmuus sekä bioenergian tukiin liittyvä epävarmuus. Myös ympäristölupiin ja muuhun lainsäädäntöön liittyvä epävarmuus koettiin järjestössä suureksi investointien esteeksi.

Mistä tuet?

Ylivoimaisesti suurimmaksi alaa uhkaavaksi tulevaisuuden riskitekijäksi koettiin selvityksessä tukipolitiikan vaikea ennustettavuus. Toiseksi sen tulevaisuudennäkymiä heikentävät ympäristölainsäädännön vaikea ennakoitavuus ja toimintaympäristön nopeat muutokset.

Bioenergia ry:n toimitusjohtajan Jyrki Peisan mukaan alalla peräänkuulutetaankin pitkäjänteistä energiapolitiikkaa. Tällä hetkellä suurimmat kysymysmerkit koskevat bioenergia-alan edunvalvontayhdistyksen mukaan puun tukien epäselvyyttä. Myös turpeen verotuksen kiristyminen ja lupien myöntämisen käytännöt luovat yhdistyksen mukaan alalle epävarmuutta.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?