Etlan idea: Jää vain töistä 63-vuotiaana, eläkkeesi näivettyy

Yleiset palkankorotukset pitäisi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen mielestä unohtaa pariksi vuodeksi, jotta Suomen kilpailukyky ei enää heikentyisi. Eläkeikä tulisi nostaa 65 vuoteen. Jotta vanhimmilla työntekijöillä riittäisi töitä, heidän palkkojaan voitaisiin alentaa.

16.1.2013 13:57 | Päivitetty 16.1.2013 14:01

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla on kirjannut eväät hallitukselle, jolla on pian edessä ohjelmansa puolivälitarkastelu.

Etla huolissaan Suomen kilpailukyvyn heikkenemisestä. Sen mukaan bruttokansantuotteella mitaten Suomi on jäänyt jälkeen Ruotsista kymmenen ja Saksasta kuusi prosenttia. Tehtyjen työtuntien määrä on prosentin, pari pienempi kuin ennen finanssikriisiä.

Suomen kokonaistuotanto puolestaan voisi laitoksen laskelmien mukaan olla viisikin prosenttia suurempi, jos voimavarat olisivat tehokkaasti käytössä. Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä sanoo, että kuilun kuromiseksi umpeen pitää luoda uusia tuotteita ja palveluita. Lisäksi voimavarat pitäisi kohdentaa uudelleen.

– Tämä on suuri haaste. Epäonnistuminen johtaa työttömyyden kasvuun.

Jotta tuottavuus nousisi, huomattava palkkamaltti on Vihriälän mukaan tarpeen.

– Yleiskorotukset tulee pitää nollan pinnassa parin vuoden ajan, hän sanoi esitellessään Etlan ehdotuksia.

Vihriälän mielestä tämä ei tarkoita, etteikö yrityksissä voitaisi tehdä henkilökohtaisia palkankorotuksia esimerkiksi aloilla, joilla työvoiman kysyntä kasvaa.

Eläkeikä65 vuoteen

Vihriälän mielestä hallituksen pitäisi heti päättää vanhuuseläkkeen ”normi-iän” nostamisesta 63 vuodesta 65 vuoteen. Nosto voitaisiin toteuttaa esimerkiksi vuodesta 2016 lähtien ja käyttää vaikkapa kymmenen vuoden siirtymäaikaa.

Vanhuuseläkkeelle voisi vastaisuudessakin jäädä 63-vuotiaana, mutta se tulisi kalliiksi. Vihriälä puhuu varhennusvähennyksestä. Hänen mukaansa sen pitäisi kompensoida kaikki aikaisesta eläköitymisestä julkiselle taloudelle aiheutuvat rasitukset.

Etlan tutkimusohjaaja Niku Määttänen laskeskelee, että kahden vuoden aikaistus voisi tarkoittaa, että eläke olisi kuolemaan asti 15 prosenttia pienempi kuin ilman varhennusta.

Vanhimpien palkkojavoitaisiin laskea

Etla pitää eläkeiän nostoa hyvänä ajatuksena, vaikka Suomessa jo nytkin etenkin yli 55-vuotiaat työllistyvät heikommin kuin Ruotsissa. Etlan mukaan Ruotsin osallistumisasteilla työvoimaan kuuluisi noin 200 000 työntekijää enemmän kuin nyt. Se riittäisi työvoiman kasvuun ikääntymisestä huolimatta.

Vihriälällä on keino vanhimpien työllistämiseksi.

– Palkkojen pitäisi joustaa tuottavuuden mukaan.

Etlalla ei ole ehdotuksia siitä, miten paljon vanhimpien työntekijöiden palkkoja pitäisi alentaa. Vihriälä sanoo, että esimerkiksi lähellä eläkeikää oleva työntekijä voisi vaihtaa toiseen, aiempaa alemmin palkattuun tehtävään.

Yhteisöverokanta20 prosenttiin

Etlan mielestä tuottavuuden kohenemista on tuettava elinkeino- ja veropolitiikalla. Sen mukaan kasvupolitiikan tärkein päämäärä täytyy olla korkeaan tuottavuuteen yltävän tuotannon laajeneminen. Tuottavuutta voidaan tukea yhteisöverokannan alentamisella.

– Yhteisövero pitää alentaa 20 prosenttiin nykyisestä 24,5 prosentista vuoteen 2015 mennessä, Vihriälä vaati.

Hänen mukaansa päätös on asteittain laskevasta verosta pitää tehdä heti, jotta yritykset voivat ennakoida asian toimissaan.

Yritysten kannustamisen kustannuksia voitaisiin paikata nostamalla kiinteistöveron ja arvonlisäveron alarajoja. Nykyisin esimerkiksi kirjoista, liikuntapalveluista, kulttuuritapahtumien pääsylipuista ja lääkkeistä maksetaan alinta, kymmenen prosentin arvonlisäveroa.

Vihriälä ei ota kantaa siihen, miten paljon näiden verotusta pitäisi kiristää. Hän myöntää, että osa näistä palveluista ja tuotteista voi vaatia muita tulonsiirtoja, jos arvonlisäveroa nostetaan.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?