Pato kesytti Kolme rotkoa

Julkaistu:

Kolumni
Kolmen rotkon patoon liittyvä dramatiikka ei nouse esille jokiristeilyllä. Patoaltaan ruskeasta vedestä ei pistä esiin temppelinharjoja, puoleksi hukkuneet kaupungit eivät täytä rantoja eikä vedessä kellu vanhojen rakennusten osia.
Jangtse-joki on yksi maailman suurimpia jokia. Sen merkitys Kiinalle on valtava sekä maantieteellisesti, taloudellisesti että kulttuurillisesti. Jokilaakson historia muodostaa suuren osan Kiinan historiasta. Jangtse-jokea pidetään Kiinan etelä- ja pohjoisosien välisenä rajana.

Jangtsen keskivaiheilla sijaitseva Kolmen rotkon pato lienee yksi maailman eniten uutisoiduista aiheista. Sen valtava mittakaava yksin on antanut aihetta uutisointiin. Lisäksi siihen on liittynyt valtavia ristiriitoja. Onhan yli 600 kilometrin mittainen tekojärvi hukuttanut alleen 1,3 miljoonan ihmisen kodit, pellot, pajat, tehtaat kaupat ja temppelit puhumattakaan lukuisista uhanalaisista kasvi- ja eläinlajeista.

Tutustuin Kolmen rotkon tekojärveen syyskuussa neljän päivän jokiristeilyllä. Matkasimme Chongqingin suurkaupungista Yichangiin, jossa varsinaiset patorakennelmat sijaitsevat.

Matkustimme Saksassa Neuvostoliitolle rakennetulla aluksella. Se päätyi Kiinan sisaraluksensa kanssa, koska tilaajavaltio hajosi ennen toimitusta. Aluksessa, jossa todisteena saksalaisesta alkuperästä kaikki toimi asianmukaisesti, oli monissa paikoissa vielä venäjänkielisiä nimiä ja ohjeita.

Kolme rotkon padon nimi lupaa dramaattisia rotkomaisemia, mutta ei oikein pidä lupaustaan. Veden pinnan nousu kymmenillä metreillä oli loiventanut maisemia. Maksimissaan veden pinta rotkossa on 175 metriä meren pinnan yläpuolella. Syyskuussa sen korkeudeksi ilmoitettiin 165 metriä, mutta vesiraja näytti olevan korkeintaan viisi metriä kallioissa näkyvän korkeimman vesirajan alapuolella.

Aluksemme ohitti varsinaisen padon viiden sulun kautta. Kussakin oli pudotusta 20 metriä.
Nähtävyytenä varsinainen patorakennelma oli pettymys. Sitä ei päässyt kokemaan niin läheltä, että sen mittasuhteet olisivat tuntuneet konkreettisilta. Patomuurille ei pääsyt kävelemään, ei myöskään sen juurelle. Padon ja sulkujen väliseltä kukkulalta molempiin oli hyvä näkymä, mutta samanlainen massiivisuuden kokemus kuin esimerkiksi Nevadan Hoover-padolla jäi puuttumaan.

Pato ylittää
ideologiat


Kolmen rotkon padon historia on vähän kuin peilikuva nyky-Kiinan myrskyisestä historiasta. Nimittäin kaikki vallanpitäjät ovat olleet padon ja tekojärven rakentamisen kannattajia.

Sun Yat-sen, jota pidetään modernin Kiinan isänä, esitti ensimmäisenä padon rakentamista. Silloisen suunnitelman mukaan padottavalla vesivoimalla oli määrä tuottaa 22 gigawattia energiaa.

Vuonna 1932 Tsiang Kai-sekin johtama hallitus aloitti padon alustavat rakennustyöt. Seitsemän vuotta myöhemmin japanilaiset pitivät valtaa padon sijaintipaikalla Yichangissa. He kartoittivat alueen ja laativat Otani-suunnitelman, joka oli määrä panna täytäntöön kun Japani saa lopullisen voiton Kiinasta.

Yhdysvaltain Bureau of Reclamationin pääinsinööri kartoitti Yichangissa patoalueen ja laati Jangtse-joen suunnitelman vuonna 1944. Hanketta varten lähetettiin 53 kiinalaista insinööriä Yhdysvaltoihin koulutukseen.

Suunnitelman täytäntöönpanoa varten aloitettiin maaperäkartoitukset, taloudellinen suunnittelu ja varsinaisia rakennussuunnitelmia aloiteltiin. Sisällissodan laajeneminen keskeytti kuitenkin työt vuonna 1947.

Kommunistien julistettua Kiinan Kansantasavallan vuonna 1949, Mao Tsetung kannatti Kolmen rotkon patoa, mutta aloitti Gezhouban padon rakennuttamisen ensin. Talousongelmat, suuri talousloikka ja kulttuurivallankumous pysäyttivät hankkeen.

Patosuunnitelma heräsi jälleen henkiin 1980-luvulla ja se hyväksyttiin Kiinan kansankongressin istunnossa vuonna 1992. Rakentaminen käynnistyi vuoden 1994 lopussa, joulukuun puolivälissä. Se vihittiin käyttöön 2006, mutta lopullisesti valmista oli vasta 4. heinäkuuta tänä vuonna. Rakenteilla on kuitenkin vielä laivahissi, jonka on määrä valmistua parin vuoden kuluttua.

Valmistuttuaan laivahissi pystyy nostamaan 3 000 tonnin aluksia padon ylitse runsaassa puolessa tunnissa. Tämä säästää runsaasti aikaa ja sulkujen kapasiteettia, sillä sulkujen kautta kulkemiseen menee nelisen tuntia.

Patoaltaan mitta yltää
Oulusta Helsinkiin


Patorakennelma on 2 335 metriä pitkä. Padon yläreuna on 185 metriä meren pinnan yläpuolella. Patoseinä on 181 metriä pohjakallion yläpuolella.

Koko tekojärvi on 660 kilometriä pitkä ja keskimäärin on 1,12 kilometrin levyinen. Siinä on vettä 39,3 kuutiokilometriä eli yli kaksi kertaa enemmän kuin Inarijärvessä, jossa vettä on 15,9 kuutiokilometriä.

Patoaltaan kokonaispinta-ala on 1 045 neliökilometriä eli se on vain hieman Inarijärven 1 084 neliökilometriä pienempi. Tekojärvi peitti alleen 632 neliökilometriä.

Koko projektin kustannusarvio oli 180 miljardia juania. Siitä noin kolmannes meni varsinaisiin rakennuskuluihin ja toinen kolmannes 1,3 miljoonan ihmisen evakuoitiin ja uudelleen asuttamiseen.

Vanhoista, hylätyistä kylistä ja rakennuksista ei patoaltaan rannoilla näe kuin muutamia pieniä rippeitä. Uusia kyliä ja kaupunkeja sen sijaan on vaikka kuinka paljon. Monet uusista kylistä on rakennettu rotkoa reunustavien vuorten rinteille. Ne eivät nouse rannasta ylös rinnettä vaan ovat korkeammalla rinteellä pitkässä jonossa. Näytti siltä, että rinteeseen oli rakentamista varten raivattu pitkä tasanne.

Toki tekojärven rannalla oli myös vanhempia kaupunkeja, joiden veden alla jääneet osat oli korvattu uusilla rakennuksilla ylärinteeseen. Patojärven ylitse kulkee myös lukuisia suuria siltoja, mutta silti vastarannalla vierailu vaatii useimmissa tapauksissa vesikulkuneuvon.

Voimalaitos täyttäisi yksin
koko Suomen sähköntarpeen


Patoaltaaseen ja voimalaitokseen sijoitetut varat saadaan takaisin kymmenen vuodessa, Kiinassa uskotaan.

Hankkeen takana on laaja sijoituskonsortio, mutta ilman veronmaksajien rahoja hommasta ei ole selvitty. Jokainen maakunta, joka saa sähköä Kolmen rotkon voimalasta, joutuu maksamaan seitsemän juania ylimääräistä megawattitunnilta. Muiden maakuntien maksuvelvoite on neljä juania megawattitunnilta.

Kolmen rotkon voimalaitoksen 34 turbiinin on määrä tuottaa sata terawattituntia sähköä vuodessa. Olkiluodon kaksi toimivaa ydinvoimalaitosyksikköä jauhaa vuodessa yhteensä 14 Twh. Koko Suomen sähkönkulutus oli ennätysvuonna 2007 yli 90 terawattituntia. Tänä vuonna sen uskotaan olevan noin 10 prosenttia vähemmän.

Pato hillitsee
ilmastonmuutosta


Kiinan viranomaisten laskelmien mukaan pato vähentää hiilen poltosta syntyvien kasvihuonepäästöjen määrää sata miljoonaa tonnia vuodessa. Siitä miljoona tonnia on rikkidioksidia, 370 000 tonnia typpioksidia ja 10 000 tonnia hiilimonoksidia. Ilmeisesti lukuihin on laskettu mukaan hiilen kaivamisesta, käsittelystä ja kuljettamisesta syntyvät päästöt.

Toisaalta tiedetään, että patoallas on aiheuttanut merkittäviä muutoksia paikalliseen ilmastoon.

Risteilyllä näimme joella kymmeniä matkustaja-aluksia ja rahtiproomuja. Sulkujen läpi menimme kolmen muun aluksen kanssa. Kaksi niistä oli lastattu hiilellä.

Satamissa oli aivan liian vähän paikkoja edes matkustaja-aluksille. Usein pysähdyssatamissa meitä oli usein neljä alusta kytketty rinnakkain. Monen aluksen henkilökunta opasti matkustajia ulommaisista aluksista rantaan ja takaisin pitkin mutkikkaita reittejä.

Sortuuko
Shanghai?


Näimme matkan varrella myös kymmeniä ruoppaajia. Osa niistä kaivoi lietettä pohjasta, osa oli kuljettamassa sitä jonnekin.

Jangtse-joen luonnolliset lietemäärät ovat olleet suuria, mutta ne kasvavat, kun veden pinnan nousu aiheuttaa maan eroosiota Wikipedian mukaan 80 prosentissa ranta-aluetta. Näimme useita paikkoja, joissa patoaltaan rinteet olivat sortuneet. Näimme myös veden syömiä rantapenkereitä, mutta sortumien ja syöpymien osuus ei missään tapauksessa yltänyt 80 prosenttiin ranta-alueesta.

Jättipadon takia lietteen virtaama Jangtse-joen alajuoksulle on kuitenkin vähentynyt radikaalisti. Tämän pelätään muodostavan uhan lähes meren rannalla olevalle Shanghain kaupungille. Se on nimittäin rakennettu lietetasangolle ja vesien mukana tulevan lietteen uskotaan pitäneen yllä lietekerroksen vahvuutta. Nyt spekuloidaan, että vähentynee lietemäärät voivat heikentää kaupungin perustuksia.

Riippuvat
ruumisarkut


Veden nousun uhriksi joutuivat myös Qutang-rotkon perinteiset riippuvat ruumisarkut. Niistä suuri osa jouduttiin siirtämään museoon, sillä vesi valtasi niiden sijoituspaikat tai ainakin nousi liian lähelle niitä.

Useat vähemmistökansallisuudet eri puolilla maailmaa ovat haudanneet vainajansa riippuviin ruumisarkkuihin. Yhdestä puusta koverrettu arkku sijoitettiin korkealle kalliorinteeseen. Arkkuja varten kallioon istutettiin hirsihyllyjä tai arkut laitettiin luonnon onkaloihin tai tasanteille. Korkean sijoituspaikan uskottiin suojelevan vainajia petoeläimiltä ja tuovan siunausta vainajan sielulle.

Pakkomuuton kohteeksi joutuneiden kiinalaiskylien perinnettä on taltioitu museoihin ja arkistoihin, mutta tuhannet kyläyhteisöt ovat kadonneet.

Kymmenen vuoden tulvatuhot
vain kerran sadassa vuodessa


Kolmen rotkon padon rakentamista perusteltiin vahvasti myös sillä, että se vähentää joen tuhoisia tulvia. Esimerkiksi vuonna 1953 Jangtse-joen tulva tappoi 33 000 ihmistä ja ajoi lähes 19 miljoonaa ihmistä evakkoon. Tulva peitti alleen kahdeksaan miljoonan asukkaan Wuhanin kaupungin kolmeksi kuukaudeksi.

Vuonna 1998 tulva aiheutti miljardien junien vahingot, surmasi noin 1 500 ihmistä ja ajoi 2,3 miljoonaa ihmistä kodeistaan.

Tekojärvestä juoksutetaan vettä joulukuun ja maaliskuun välisenä kuivana kautena. Juoksutukset auttavat alajuoksun maanviljelystä ja kaupunkeja. Korkeampi veden pinta tehostaa myös laivaliikennettä. Kaikkiaan Jangtse-jokea pitkin pääsee laivoilla 2 400 kilometriä Shanghaista Chongqingiin.

Yichangin sulkujen uskotaan nostavan vesikuljetusten määrän kymmenkertaiseksi 100 miljoonaan tonniin vuodessa.

Uhanalainen luonto
tuhoutuu


Yksi suurimmista patoon liittyvistä huolenaiheista on ollut vesirakentaminen tuhoisa vaikutus alueen erittäin monimuotoiseen luontoon. Alueella on laskettu olevan lähes 6 400 eri kasvislajia, joista 57 prosenttia lasketaan uhanalaisiksi lajeiksi. Erityinen huolenaihe kiinalaisille on se, että monet uhattuna olevista lajeista kuuluvat kiinalaisten lääkeyrttien joukkoon.

Jangtse-joessa on rikas kalakanta. Eri kalalajien lukumääräksi lasketaan 361. Niistä neljännes on uhanalaisia lajeja. Kolmen rotkon padon katsotaan sinetöineen kiinalaisen jokidelfiinin katoamisen, vaikka sen toiveet sukupuuton välttämisestä olivat heikot jo ennen padon rakentamista. Joella huimasti kasvanut liikenne kaventaa sen elinoloja entisestään.

Oliko Kolmen rotkon padon rakentaminen valtava virhe vai oliko se eräs ihmiskunnan suuria rakennussaavutuksia? Lopulliset vastaukset suurhankkeen vahingoista ja hyödyistä saadaan vasta tulevina vuosikymmeninä. Päältäpäin katsoen Kolmen rotkon pato toimii suunnitelmien mukaisesti – ainakin tällä hetkellä.

Kommentit

  Näytä lisää

  Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Näin ex-kansanedustajat hyödyntävät sopeutumisrahansa – opiskelua, mietiskelyä, sairaan äidin hoitamista...

  2. 2

   EU-komissio hyväksyi matkapuhelinoperaattori DNA:n myynnin norjalaiselle Telenorille

  3. 3

   36 eduskunnan ulkopuolelle jäänyttä löysi käyttöä sopeutumisrahalle – katso, ketkä kaikki hakivat kansanedustajan tilapäistä työttömyysturvaa

  4. 4

   Taksiuudistus lopetti päivystysvelvollisuuden, eteläsavolainen taksiyrittäjä äimistelee kuljettajien reaktiota: ”Menkööt sitten tehtaalle töihin”

  5. 5

   Tuotannon lasku toukokuussa kertoo nousukauden hyytymisestä

  6. 6

   ”Markalla Mallorcalle, kahdella Kanarialle!” – tällainen oli Keihäsmatkat perustanut ja seksikylää Kihniöön suunnitellut yrittäjälegenda

  7. 7

   Halpalentoyhtiö Ryanair sulkee tukikohtiaan 737 Max -koneen ongelmien vuoksi

  8. 8

   Lukijat paljastivat omat nuukailu­menetelmänsä – Tiskitablettien pilkkomiselle rutkasti vastakaikua

  9. 9

   Näin asennetaan paskalain vaatima jätevesi­järjestelmä – katso kuvat urakasta vaihe vaiheelta

  10. 10

   USA:ssa muhii uusi teknokupla

  11. Näytä lisää
  1. 1

   36 eduskunnan ulkopuolelle jäänyttä löysi käyttöä sopeutumisrahalle – katso, ketkä kaikki hakivat kansanedustajan tilapäistä työttömyysturvaa

  2. 2

   Maatila myynnissä, lähtöhinta euron – tällaisia asumuksia Suomesta saa pikkurahalla

  3. 3

   ”Markalla Mallorcalle, kahdella Kanarialle!” – tällainen oli Keihäsmatkat perustanut ja seksikylää Kihniöön suunnitellut yrittäjälegenda

  4. 4

   Taksiuudistus lopetti päivystysvelvollisuuden, eteläsavolainen taksiyrittäjä äimistelee kuljettajien reaktiota: ”Menkööt sitten tehtaalle töihin”

  5. 5

   Näin ex-kansanedustajat hyödyntävät sopeutumisrahansa – opiskelua, mietiskelyä, sairaan äidin hoitamista...

  6. 6

   Lentoyhtiö voi joutua maksamaan toisen yhtiön myöhästymisen

  7. 7

   Kiisteltyä Matteo Salvinia odotetaan Suomeen – sisäministeri Ohisalo vaatii toimia Välimerellä

  8. 8

   Lukijat paljastivat omat nuukailu­menetelmänsä – Tiskitablettien pilkkomiselle rutkasti vastakaikua

  9. 9

   Näin asennetaan paskalain vaatima jätevesi­järjestelmä – katso kuvat urakasta vaihe vaiheelta

  10. 10

   USA:ssa muhii uusi teknokupla

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Katso, oletko köyhä – tässä menevät nyt rajat Suomessa

  2. 2

   Maatila myynnissä, lähtöhinta euron – tällaisia asumuksia Suomesta saa pikkurahalla

  3. 3

   36 eduskunnan ulkopuolelle jäänyttä löysi käyttöä sopeutumisrahalle – katso, ketkä kaikki hakivat kansanedustajan tilapäistä työttömyysturvaa

  4. 4

   Suomessa vain neljä ”viinamaakuntaa” – katso kuinka kotiseudullasi juodaan

  5. 5

   ”Markalla Mallorcalle, kahdella Kanarialle!” – tällainen oli Keihäsmatkat perustanut ja seksikylää Kihniöön suunnitellut yrittäjälegenda

  6. 6

   Lukijat paljastivat omat nuukailu­menetelmänsä – Tiskitablettien pilkkomiselle rutkasti vastakaikua

  7. 7

   Taksiuudistus lopetti päivystysvelvollisuuden, eteläsavolainen taksiyrittäjä äimistelee kuljettajien reaktiota: ”Menkööt sitten tehtaalle töihin”

  8. 8

   Tiskitabletit puoliksi ja hernekeiton herneet uusiokäyttöön – Miksi säästävää nuukailua pidetään nolona?

  9. 9

   Näin paskalaissa vaadittava laitteisto pitää asentaa kesämökille – IS seurasi suorana

  10. 10

   Mies otti parin tonnin pikavipin – joutui lopulta maksamaan 35 000 euroa

  11. Näytä lisää