Nämä merkit paljastavat, oletko ylivelkaantunut

Suomalaiset haaveilevat yhä omasta kodista. Usein unelma rakennetaan velkarahan päälle, ja sepäs vasta hirvittää viranomaisia. Heidän mukaansa kun yhä useampi on ylivelkaantunut. Mutta mistä liian suuren velkataakan tunnistaa? Testaa, onko velkasi kestämättömän suuri.

2.6.2012 6:07 | Päivitetty 1.6.2012 17:31

Suomen Pankki varoitti toukokuussa suomalaisten kotitalouksien velkaantumisen kasvusta. Velkaantumista kuvataan velkaantumisasteella, joka on noussut parissakymmenessä vuodessa reilusti. Viime vuonna velkaantumisaste kohosi 114 prosenttiin.

Velkaantumisaste lasketaan jakamalla kaikkien kotitalouksien yhteenlasketut velat kaikkien kotitalouksien vuoden nettotuloilla.

Kansantaloudellinen tunnusluku on tavalliselle kuluttajalle velkamittarina karkea, sillä se tasapäistää velkaantuneet ja velalliset samalle viivalle. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulta ensiasunnon ostavan velkaantumisaste kohoaa helposti satoihin prosentteihin ainakin ensimmäisinä lainavuosina.

Taloussanomat kokosi suuntaa-antavan testin, jolla velallinen voi tarkistaa kansantaloudessa käytettyä suhdelukua näppärämmin, onko hän ylivelkaantunut.

Velkaa yli viisi kertaa enemmän kuin tuloja

Suomen Pankki on huolissaan velkataakastasi, jos kotitaloudellasi on velkaa viisi kertaa enemmän kuin vuoden aikana käytettävissä olevia tuloja.

Keskuspankin tilastoissa kotitalous luokitellaan ylivelkaantuneeksi, jos sen velkaantumisaste on yli 500 prosenttia. Tällaisia kotitalouksia on Suomessa noin 4,5 prosenttia velkaantuneista eli noin 66 000 kappaletta.

Ylivelkaantuneilla kotitalouksilla on velkaa keskimäärin 250 000 euroa, ja heillä on yhteensä lähes kuudennes kaikesta kotitalouksien velasta.

Asuntolainaa yli 150 000 euroa

Suomalaisista kotitalouksista tekee yleensä hyvin velkaisia kodin hankkimiseksi otettu asuntolaina.

Pankkeja edustavan Finanssialan keskusliiton (FK) vuosittaisessa säästämiskyselyssä (pdf) asuntolainasi tilastoidaan suureksi, jos sinulla yksinäsi on asunnon hankkimiseksi otettua velkaa yli 150 000 euroa. Suurten lainojen osuus viimeisen kahden vuoden aikana otetuista lainoista on kasvanut lähes kolmannekseen.

Keskimäärin asuntovelkaisilla on lainaa 85 800 euroa. Jos asut Helsingin alueella tai perheessäsi on pikkulapsia, asuntolainasi määrä on todennäköisesti tätä suurempi.

Pääkaupunkilaisilla on asuntolainaa keskimäärin 105 900 euroa pk-seudun korkean hintatason takia ja pikkulapsiperheillä 120 000 euroa elinvaiheesta johtuen.

Velkaa enemmän kuin 90 prosenttia asunnon arvosta

Toinen keino mitata asuntovelan kokoa on suhteuttaa laina asunnon arvoon. Asuntovelkainen kuuluu suomalaisten velkaisempaan osaan, jos sinulla on asuntolainaa yli 73 prosenttia asunnon arvosta.

FK:n säästämiskyselyn mukaan ensiasunnon hankinnassa lainan osuus on selvästi suurempi. Niiden hankinnasta keskimäärin 83 prosenttia on rahoitettu lainalla. Yleisesti lainan osuus asunnon rahoituksesta on sitä suurempi mitä isompi laina on kyseessä.

Pankkien toimintaa valvovia viranomaisia asuntovelkasi hirvittää, jos sinulla on asuntovelkaa enemmän kuin 90 prosenttia asunnon arvosta. Finanssivalvonta (Fiva) suosittaakin, että pankit saisivat myöntää lainaa enintään 90 prosenttia asunnon arvosta.

Tästä huolimatta noin puolet ensiasunnon ostoon myönnetyistä lainoista myönnettiin yli 90 prosentin luototusasteella, selvisi Fivan viime vuonna tekemästä otantatutkimuksesta (pdf). Yli 40 prosentissa tapauksista ensiasunto ostettiin jopa kokonaan ilman omarahoitusta.

Tuloista yli 40 prosenttia meneevelanmaksuun

Pankit eivät halua tuijottaa pelkkää luototusastetta vaan korostavat yleensä asiakkaidensa maksukykyä. Pankkeja alkaa pelottaa, jos sinulla menee yli 40 prosenttia käteen jäävistä tuloista lainan lyhennyksiin ja korkoihin. Pankit pitävät rajaa lainanannon ohjeena.

Tällä hetkellä lainanottajilla kuluu velanhoitomenoihin keskimäärin noin 21 prosenttia käteen jäävistä tuloista. Asuntovelallisilla velkarasitus on keskimäärin 28 prosenttia.

Joka toisella velkaa ottaneella suomalaiselle lainakulujen osuus jää alhaisten korkojen ansiosta alle keskiarvon ja kahdeksalla prosentilla se kohoaa yli pankkien suositteleman 40 prosentin.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?