Trichet: Säästötoimia tarvitaan luottamuksen palauttamiseksi - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Trichet: Vyönkiristykset yksinkertaisesti järkevää politiikkaa

Euroopan keskuspankin entinen pääjohtaja sanoo, että kriisimailta vaadittavat vyönkiristykset ovat yksinkertaisesti järkevää politiikkaa. Taloussanomien haastatteleman Trichet'n mukaan säästötoimia tarvitaan, jotta luottamus ylivelkaantuneisiin maihin palautuisi.

14.3.2012 6:10 | Päivitetty 14.3.2012 12:20

Euroopan keskuspankin entinen pääjohtaja Jean-Claude Trichet vastusti toistuvasti Euroopan ylivelkaantuneiden maiden velkasaneerausta ja velkojen uudelleenjärjestelyä johtaessaan EKP:a. Kun Euroopan talouskriisi roihahti palamaan, Trichet vannoi säästöpakettien nimeen.

Nyt ensimmäinen vapaaehtoinen velkasaneeraus on toteutettu, kun Kreikan yksityisen sektorin velkojat suostuivat velkakirjavaihtoon. Suuri osa talousasiantuntijoista on puolestaan sitä mieltä, että liialliset säästötoimet vievät Eurooppaa vain kohti pahenevaa kriisiä.

Reilu neljä kuukautta pestinsä jättämisen jälkeen Trichet puhuu edelleen sopeutustoimien puolesta. Taloussanomien haastattelema Trichet sanoo, että sopeutustoimissa on kyse luottamuksen palauttamisesta. Hänen mukaansa on selvää, että Euroopan kriisimaat ovat menettäneet markkinoiden ja kuluttajien luottamuksen huonon politiikanteon seurauksena.

– Näiden maiden keskeinen huoli on saada tuo luottamus takaisin, EKP:n entinen pääjohtaja sanoo Taloussanomille Helsingissä.

– Rahaa voidaan kuluttaa niin paljon kuin sitä voi kuvitella olevan, mutta jos ei ole luottamusta, kotitaloudet eivät kuluta, koska ne pelkäävät tulevaa. Yritykset eivät investoi, koska ne eivät luota tulevaisuuteen. Lainoittajat pyytävät erittäin korkeita korkoja, koska ne eivät luota tulevaan.

Trichet sanoo, että nyt on tärkeää, että kriisimaat toteuttavat kokonaisvaltaisesti talousuudistukset ja säästöohjelmat. Hänen mielestä Irlanti on osoittanut suoriutuvansa toimenpiteistä uskottavalla tavalla. Myös Portugaliin Trichet on luottavainen, vaikka esimerkiksi yhdysvaltalaispankki Citigroup on arvioinut, että myös Portugalin veloista pitää leikata ainakin puolet pois.

Trichet muistuttaa, että yksityisen sektorin osallistumisesta Kreikan uuteen, 130 miljardin euron tukipakettiin päätettiin jo hänen pääjohtajakautensa aikana. Hänen mukaansa tähän päädyttiin EKP:n neuvostossa vain sillä ehdolla, että Kreikkaa käsitellään erikoistapauksena. Trichet’n mukaansa Kreikan uusi tukipaketti on paras mahdollinen vaihtoehto kaikille osapuolille, myös kreikkalaisille.

”Vyönkiristykset yksinkertaisestijärkevää politiikkaa”

Jean-Claude Trichet toteaa, että kriisimaiden säästötoimenpiteet voidaan leimata monin tavoin. Hänen mukaansa ihmiset, jotka sanovat vyönkiristysten estävän talouskasvua, eivät ota huomioon luottamuskatoa, joka kriisimaita vaivaa.

– Luottamus on kasvun edellytys, Trichet selittää.

Hänen mukaansa luottamus hankitaan takaisin julkisista menoista supistamalla ja veroja korottamalla. Tavallisesti julkilausumissaan varovainen Trichet yltyy sanomaan, että hänelle vyönkiristykset ovat ”yksinkertaisesti järkevää politiikkaa”.

– Minun näkemykseni mukaan ongelmissa olevien maiden kohdalla ei ole ristiriitaa säästötoimien ja kasvun välillä.

Lähes pelkästään kriisimaista puhunut Trichet lähettää viestin myös taloutensa paremmin hoitaneiden valtioiden suuntaan.

– Tietysti on myös maita, jotka eivät ole menettäneet luottamustaan ja jotka ovat käyttäytyneet äärimmäisen kunnolla, ja voidaan väittää, että näillä mailla voi olla varaa taktikoinnille.

Trichet ei näe ongelmaa siinä, että kansalaiset esimerkiksi Kreikassa osoittavat mieltänsä säästötoimenpiteitä vastaan. Kansalaisten luottamus saadaan takaisin osoittamalla, että toteutetut toimenpiteet tukevat yhteiskunnan ja talouden kestävää kehitystä, hän sanoo.

Hintavakaus tuleeaina ensimmäisenä

EKP:n tase on kasvanut kriisinhoitotoimien takia hurjasti. Viikko sitten sen kerrottiin kasvaneen ennätykselliseen kolmeen tuhanteen miljardiin euroon. Tasetta ovat paisuttaneet joukkovelkakirjojen ostot ja pankeille tarjottu ylimääräinen likviditeetti.

Trichet’n mukaan keskuspankit ovat joutuneet toimimaan ”dramaattisissa olosuhteissa”, joissa ne ovat joutuneet ottamaan käyttöön keinoja keskuspankkien tavallisen arsenaalin ulkopuolelta. Tämä on paisuttanut EKP tasetta, joka on nykyään suurempi kuin Yhdysvaltain keskuspankin tase.

Hintavakauden haukkamaisena ylläpitäjänä tunnettu Trichet ei unohda korostaa, että tavalliset keinot eli pääasiassa ohjauskoron nostaminen tai laskeminen ovat edelleen EKP:n päätöksenteon keskiössä.

Hintavakauden ylläpitäminen on EKP päätavoite, ja epätavalliset toimet kuten valtioiden velkakirjaostot ovat vain seurausta poikkeuksellisista olosuhteista.

– EKP on aina pitänyt selvänä eron tavanomaisten keinojen ja epätavanomaisten keinojen välillä, Trichet sanoo.

”Vastuuvaltioille”

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy sanoi hiljattain kriisin käännekohdan olevan takana. EKP:n entisen pääjohtaja Trichet’n mukaan nyt ei ole kuitenkaan varaa omahyväisyyteen.

– Kovaa työtä, Trichet vaatii kaikilta, joita talouskriisi koittelee.

Trichet’n silmissä tämä tarkoittaa kaikkia kehittyneitä talouksia. Vaikka Trichet on aiemman työkuvansa puolesta ollut läheisessä tekemisessä Euroopan talouden kanssa, hän sanoo, että kriisi on edelleen globaali kriisi.

Kysyttäessä mitä keinoja kriisin taltuttamiseksi vielä on, Trichet palauttaa vastuun yksittäisten maiden hallituksille. Trichet’n mukaan euroalue ja Euroopan unionin instituutiot voivat auttaa kriisimaita vain ottamalla käyttöön aiempaa tiukemmat, six-packiksikin kutsut taloussäännöt mahdollisimman nopeasti ja kokonaisvaltaisesti.

Viime syksynä Trichet sanoi, että hän haluaa palauttaa luottamuksen valtioiden velkakirjoihin. Trichet’n mukaan tämä onnistuu osoittamalla, että maiden talous- ja finanssipolitiikkaa hoidetaan kestävällä tavalla. Mikäli talous- ja finanssipolitiikka epäonnistuvat, jäljelle jää vain rahapolitiikka, josta EKP vastaa.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?