Nimipoliitikot perussuomalaisista kommunisteihin pyrkivät HOK-Elannon edustajistoon - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

HOK-Elanto houkuttaa yhä huippupoliitikkoja

Kuvituskuva
Julkaistu: 2.3.2012 6:01, Päivitetty 7.3.2012 15:07

Taloussanomien selvityksen mukaan melkein kaikki huippupoliitikot asettuvat uudelleen ehdolle HOK-Elannon tämän kevään edustajistovaaleissa. Ehdokasasettelu päättyi viime perjantaina ja se vahvistettiin tällä viikolla. Katso, mitä he kertovat motiiveistaan.

Keskustelu poliitikkojen ja alueosuuskauppojen likeisistä suhteista ei ole hillinnyt poliitikkojen intoa osallistua pääkaupunkiseudun HOK-Elannon toukokuisiin vaaleihin.

Taloussanomien selvityksen mukaan useampi kuin kolme neljästä vanhasta edustajiston jäsenestä aikoo asettua uudelleen ehdolle tämän kevään vaaleissa.

(Katso jutun lopusta poliitikkojen vastaukset ja perustelut ehdokkuudelleen.)

Kyse on jopa kuntavaalien esivaalista, koska Suomen suurimman alueosuuskaupan toimialueella on yli puoli miljoonaa äänioikeutettua. Viimeksi neljä vuotta sitten ehdokkaita oli yli tuhat ja äänestysprosentti 26,8.

HOK-Elannon edustajistossa on perinteisesti istunut kovan sarjan poliitikkoja.

Viime vaalin ääniharavat olivat Ben Zyskowicz (kok) ja Erkki Tuomioja (sd).

Toisille vaali on ollut poliittisen uran alkupotku. Esimerkiksi eläkkeelle jäänyt SOK:n pääjohtaja Jere Lahti (kok) oli ensin HOK:n edustajiston vaaleissa ylivoimainen ääniharava 2002. Eduskuntaan vuorineuvos valittiin sen jälkeen vuonna 2003.

Edustajisto valitsee myös HOK-Elannon hallintoneuvoston. Edustajiston jäsenten kokouspalkkio on tänä vuonna 425 euroa kokoukselta.

”Valittiin äitinäja hoitajana”

Kansanedustaja Arja Juvonen (ps) muistuttaa, että hänet valittiin neljä vuotta sitten HOK-Elannon edustajistoon hoitajana ja äitinä.

– En ollut silloin vielä mukana kunta- tai valtakunnan politiikassa. Edustajisto oli ja on edelleenkin hyvä paikka vaikuttaa tavallisten kuluttajien, jollaiseksi edelleen myös itseni luen, asioihin.

Kuntapolitiikka tai kansanedustajuus ei ole Juvosen mukaan muuttanut hänen perusajatuksiaan tai tapaansa toimia.

– HOK-Elannon edustajistossa voi vaikuttaa oikeasti, jos on hoksottimet ja ajatukset kohdallaan. Voihan siellä sitten myös istua kauden tekemättä yhtään ainuttakaan aloitetta. Itselläni kolmen lapsen äitinä on tuntemus ja kokemus liki kaikista kauppaketjuista ja hinnoista. Hyviä aloitteita tarvitaan, siksi asetun edelleenkin ehdolle, Juvonen perustelee.

Osa jäävää joitsensä vaaleista

Vanhemman polven poliitikko Terho Pursiainen (vihr) haluaa jatkaa HOK-Elannossa, muttei välttämättä enää päivänpolitiikassa.

– Ehdokkuuteni ensi syksyn kunnallisvaaleissa on tällä hetkellä täysin avoin asia, Pursiainen sanoo. Hän muistuttaa, etteivät julkisuudessa ongelmallisena pidetyt luottamuspaikat välttämättä vaikuta hänen ehdokkuuteensa kunnallisvaaleissa.

– Jos jostakin syystä tulisin valituksi kaupunginhalitukseen vuoden 2013 alusta tai johonkin sensitiiviseen lautakuntaan, pyytäisin eroa HOK-Elannon edustajiston jäsenyydestä, jottei syntyisi epäilyksiä jääviydestä, hän kuitenkin täsmentää.

Ex-kansanedustaja Arja Karhuvaara (kok) sanoo jäävänsä pois osuuskaupan vaalista, vaikka monet ovat pyytäneet mukaan. Karhuvaaran perustelu on sama kuin Osmo Soininvaaralla (vihr): jäsenyys kauppapaikkoihin vaikuttavassa kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

He ovat lähdössä ehdokkaiksi:

Erkki Tuomioja (sd), ulkoministeri ja kansanedustaja.– Olen vuodesta 1975 alkaen ollut mukana kuluttajaosuustoiminnan päätöksenteossa, ja haluan olla jatkossakin mukana kehittämässä ja vahvistamassa tervettä osuustoimintaa.

Kari Uotila (vas), kansanedustaja ja Espoon kaupunginvaltuutettu.– Haluan edistää pienituloisempien asiakkaiden lähtökohdista tapahtuvaa ja henkilöstön asemaa huomioivaa osuustoimintaa, mikä ottaa huomioon myös ympäristönäkökohdat. Näitä arvoja edustaa parhaiten Vasemmistoliitto ja siksi olen mukana.

Terhi Peltokorpi (kesk), kansanedustaja ja Helsingin kaupunginvaltuutettu.– Olen lupautunut ehdokkaaksi, koska pyydettiin ja mielestäni julkinen keskustelu mahdollisista jääviyksistä on ollut osin yliampuvaa. Muistuttaisin, että jokaisella jäsenellä on vapaus asettua ehdolle edustajistoon ja pyrkiä siten vaikuttamaan nimenomaan edustajistossa osuusryhmän toimintaan.

Arja Juvonen (ps), kansanedustaja ja Espoon kaupunginvaltuutettu.– Olen tehnyt edustajistossa monia aloitteita. Muun muassa Rainbow-tuotemerkkien S-merkit ovat lähtöisin aloitteestani. Lisäksi pienet matkaajat, lapset, on aloitteeni johdosta huomioitu ABC- asemilla ja Deli-asemilla. Heille on asennettu naulakoita, käsienpesu altaita, käsipaperi ja kuivureita. Edustajiston jäsenenä olen myös vastustanut tiukasti hallintoneuvoston 15 prosentin ostoedun säilyttämistä. Mielestäni edustajistolta leikattu ostoetu oli vain näennäinen ostoedusta katseet pois kohdistava teko. Tässä asiassa on siis myös edelleen tehtävää.

Merja Kuusisto (sd), kansanedustaja ja Tuusulan kaupunginvaltuuston ja hallituksen jäsen.– On ollut innostavaa olla mukana kehittämässä HOK-Elannon toimintaa ja jäsenistön palveluja. Jäsenmäärä on kasvanut huimasti vuosittain ja HOK-Elannon uusia toimipisteitä on saatu useita myös Uudenmaan alueelle. Uudet työpaikat ovat tervetulleita ja HOK-Elanto tarjoaa suurelle joukolle nuoria ensimmäisen kosketuksen työelämään. HOK-Elannossa huomioitiin hyvin aikaisessa vaiheessa ikääntyvien työntekijöiden työssä jaksaminen mm. perustamalla ikäohjelma 50 vuotta täyttäneille työntekijöille.Edustajistossa olemme myös esittäneet osa-aikaisten työsuhteiden muuttamista kokopäiväisiksi kohtuullisin tuloksin.

Antti Kaikkonen (kesk), kansanedustaja ja Tuusulan kunnanvaltuutettu.– Minua on ehdokkaaksi pyydetty, ja tunnen HOK-Elannon ja sen toimialueen pääkaupunkiseudun ja Keski-Uudenmaan hyvin. Haluan olla edistämässä alueeni asiakasomistajien etuja, kehittämässä kaupallisia palveluita ja pitämässä huolta siitä, että HOK-Elanto on vastuullinen ja hyvä työnantaja.

Raija Vahasalo (kok), kansanedustaja.– Ajan asiakkaiden näkökulmaa parempien ja monipuolisempien palveluiden puolesta ja arvopohjaltaan kestävän toiminnan edistämiseksi. En ole myöskään kuntapäättäjänä HOK-Elannon alueella.

Juha Hakola (kok), Helsingin kaupunginvaltuutettu ja hallituksen jäsen.– Olen jo aiemminkin saanut kahdesti asiakasomistajilta mandaatin edustaa heitä HOK-Elannon edustajistossa, ja toivon saavani jatkaa siinä vastedes. Pidän tärkeänä olla vaikuttamassa yrityksessä tehtäviin päätöksiin ja samalla osaltani varmistaa, että HOK-Elannossa toimitaan vastuullisesti ympäristöä, asiakkaita ja henkilökuntaa kohtaan.

Sirpa Asko-Seljavaara (kok), Helsingin kaupunginvaltuutettu ja hallituksen jäsen.– Koska HOK-Elanto on pääkaupunkiseudun asukkaiden omistama osuuskunta.

Harry Bogomoloff (kok), Helsingin kaupunginvaltuutettu ja valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja.– Mielenkiintoinen tehtävä.

Risto Kuisma (sd), Pornaisten kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanvaltuuston jäsen.– Periaatteellisista syistä; kannatan osuustoimintaa ja toisaalta velvollisuudesta.

Osku Pajamäki (sd), Helsingin kaupunginvaltuutettu ja hallituksen jäsen.– Osuustoiminta on olennainen osa työväenliikkeen traditiota. HOK-Elanto on asiakasomistajiensa demokraattisesti ja tasavertaisesti hallitsema yritys, eikä ole mitään näyttöä sille, että HOK-Elannon päättäjät olisivat kunnallisissa luottamustoimissaan väärinkäyttäneet asemiaan sopimattomalla saatikka lainvastaisella tavalla. Asetun ehdolle, koska haluan olla informoitu tämän päivän osuustoiminnasta ja edistää myös omistuksellista sekataloutta ja reilua asiakasomistajuutta.

Pekka Saarnio (vas), Helsingin kaupunginvaltuutettu.- Olen ollut mukana jo Osuusliike Elannon edustajiston työssä kaupan käyttäjänä, en vain poliitikkona. Miksi en jatkaisi, kun olen asiakas siinä kuin kuka muukin kaupassa päivittäin asioiva. En näe syytä jäädä edustajiston työstä, kun olen voinut seurata liikkeen kehitystä jo varsin pitkään ja kuulun asiakkaisiin. Edusjiston jäsenenä voi vaikuttaa mm. HOK-Elannon linjauksiin ympäristö-, kaupan aukiolo- ym. palveluasioissa.

Kimmo Kiljunen (sd), Vantaan kaupunginvaltuutettu.- Osuuskauppahenkeä on syytä pitää yllä

Tarja Tenkula (sd), Helsingin kaupunginvaltuutettu ja Uudenmaanliiton hallituksen jäsen.- Olen aktiivinen asiakas ja haluan välittää asiakasnäkökulmaa HOK-Elannon päätöksentekoon.

Yrjö Hakanen (skp), puolueen puheenjohtaja ja Helsingin kaupunginvaltuutettu.– Haluan edistää edullisempaa lähikauppaa, osuusliikkeen jäsenten vaikutusmahdollisuuksia sekä reilun kaupan ja edistysmielisen osuusliikkeen periaatteita.

Terho Pursiainen (vihr), Järvenpään kaupunginhallituksen varajäsen.– Olen kaupunginhallituksen varajäsen. Jos jostakin syystä tulisin valituksi kaupunginhalitukseen vuoden 2013 alusta tai johonkin – voisiko sanoa – sensitiiviseen lautakuntaan, pyytäisin eroa HOK-Elannon edustajiston jäsenyydestä, jottei syntyisi epäilyksiä jääviydestä. HOK-Elannon vaaleihin osallistun siksi, että kokemukseni mukaan edustajiston jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa melko suuren ja etenkin kuluttamisen kannalta tärkeän liikeyrityksen toimintaan vihreiden ihanteiden mukaiseen suuntaan.

He eivät lähde osuuskauppavaaleihin

Osmo Soininvaara (vihr.), kansanedustaja ja Helsingin kaupunginvaltuutettu.– Olen kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja vihreät ovat päättäneet, että tietyt kunnallispoliitikot eivät osallistu näihin vaaleihin. Arja Karhuvaara (kok), Helsingin kaupunginvaltuutettu.– Olen kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen. Siksi katson toimivani reilusti elinkeinoelämään nähden jäädessäni pois kaavoitukseen liittyvien isojen yritysten hallintoelimistä. Rakel Hiltunen (sd), kansanedustaja – En asetu ehdolle.

Jaakko Laakso (vas), Vantaan kaupunginvaltuutettu.- En aio asettua ehdokkaaksi.

Tuoreimmat osastosta