"Ilmarinen ei ole eettinen vaan vastuullinen sijoittaja" - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

"Ilmarinen ei ole eettinen vaan vastuullinen sijoittaja"

Työeläkeyhtiö Ilmarinen kehuu olevansa vastuullinen sijoittaja. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu ovat kriteereinä, kun salkunhoitajia arvioidaan ja ulkopuolinen konsulttiyhtiö valvoo periaatteiden toteutumista. Eettinen sijoittaja emme kuitenkaan ole, Ilmarisen varatoimitusjohtaja väittää.

20.10.2011 18:38 | Päivitetty 20.10.2011 18:41

Vastuullinen sijoittaminen on ollut keskeinen osa työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitusstrategiaa jo vuosien ajan.

Ilmarisen sijoituksista vastaavan varatoimitusjohtajan Timo Ritakallion mukaan muun muassa ympäristö- ja yhteiskunnallisen vastuun kysymykset ovat mukana vaikuttamassa aina, kun investointipäätöksiä tehdään.

Ilmarisen omistajapolitiikka perustuu aktiiviseen omistamiseen. Tämä tarkoittaa muun muassa säännöllisiä keskusteluja yritysten johdon kanssa, säännöllistä osallistumista yhtiökokouksiin sekä niissä tehtävien päätösten huolellista tarkastelua.

– Osallistuimme viime vuonna yli 90-prosenttisesti omistamiemme yritysten yhtiökokouksiin Suomessa, Earthraten järjestämässä yritysvastuuseminaarissa Helsingissä tänään puhunut Ritakallio sanoo.

Jatkossa Ilmarinen aikoo äänestää ahkerammin myös yhtiön omistamien ulkomaisten yhtiöiden yhtiökokouksissa.

Aktiivinen omistaminen vaikuttaa yhtiön mukaan myönteisesti omistusten arvon kehitykseen ja alentaa sijoituksiin liittyvää riskiä.

Ilmarisen omistajapolitiikan muita kulmakiviä ovat kansainvälisten normien seuraaminen sekä kokonaisvaltainen lähestymistapa. Viimeksi mainittu näkyy muun muassa siinä, että salkunhoitajat ovat vastuussa myös salkkujensa yritysvastuukysymyksistä.

Yritysvastuun periaatteet on hyväksytty Ilmarisen johtoryhmässä ja yhtiössä toimii yritysvastuun koordinointiryhmä, johon kuuluu asiantuntijoita kattavasti yhtiön eri toiminnoista.

Ritakallion mukaan yritysvastuun huomioiminen näkyy yhtiön päivittäisessä toiminnassa. Työeläketurvan kannalta vastuullisen sijoittamisen ohella yhtiö kiinnittää huomiota myös sosiaaliseen vastuullisuuteen, mikä näkyy esimerkiksi yhtiön sijoittumisessa Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon. Ympäristövastuuta Suomen suurimpiin kiinteistösijoittajiin kuuluva yhtiö toteuttaa kiinnittämällä huomiota muun muassa energiatehokkuuteen.

Vastuullisuuden toteutumista valvotaan puolivuosittaisissa tarkastuksissa. jotka toteuttaa kansainvälisesti tunnettu konsulttiyhtiö GES Investment Services.

Osakkeiden myyntiviimeinen vaikutuskeino

Jos sijoituskohteen toiminnassa ilmenee epäkohtia, Ilmarinen pyrkii vaikuttamaan ongelmiin ensisijaisesti käynnistämällä vaikuttamisprosessin joko yksin tai yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Omistusten myyminen tai päätös pidättäytyä ostamisesta on vasta toinen vaihtoehto.

– Haluamme nähdä paremman maailman. Omistusten myyminen on liian helppoa, Ritakallio sanoo.

Vaikuttamisprosesseissa sijoittajat pyrkivät edistämään sijoituskohteidensa vastuullista toimintaa. Viime vuonna Ilmarinen oli mukana yli 500 vaikuttamisprosessissa. Toiminnan onnistumisesta kertoo se, että Ilmarinen on joutunut myymään hyvin pienen osuuden omistuksistaan.

Täsmällisiä lukuja vaikuttamisprosessien onnistumisesta Ritakallio ei halua kertoa.

– Saadaan parempia tuloksia, jos näitä prosesseja ei käydä julkisesti.

Yhden esimerkin hän kuitenkin antaa. Ilmarinen on parin viime vuoden aikana muiden institutionaalisten sijoittajien kanssa ollut vaikuttamassa siihen, että öljy-yhtiö BP, jossa Ilmarisella on noin 70 miljoonan euron omistus, päätti tehostaa ympäristö- ja työturvallisuusriskien raportointiaan.

Viimeinen tapaaminen BP:n hallituksen puheenjohtajan kanssa oli noin viikko sitten. Ritakallion mukaan tilanne on lupaava.

Vastuullistaei eettistä sijoittamista

Ritakallio tekee selvän eron eettisen ja vastuullisen sijoittamisen välille. Vastuullisessa sijoittamisessa kyse on yleisesti hyväksytyistä periaatteista, kun taas eettinen sijoittaminen perustuu enemmän henkilökohtaisiin arvoihin.

– Ilmarinen ei ole eettinen vaan vastuullinen sijoittaja. Kun sijoitamme johonkin yhtiöön, esimerkiksi osakkeita tai velkakirjoja ostamalla, edellytämme, että yritys noudattaa kaikkia kansainvälisesti hyväksyttyjä lakeja, periaatteita ja sopimuksia.

Ritakallion mukaan Ilmarisella ei kuitenkaan ole mitään arvoihin perustuvaa eettistä näkemystä.

– Vastaamme satojen tuhansien sijoittajien rahoista, emmekä voi tietää heidän arvojaan, Ritakallio huomauttaa.

Monet suuret kansainväliset sijoittajat ovat Ilmarisen tavoin eläkeyhtiöitä.

– Tässä joukossa on ollut nähtävissä valtava kasvu niiden yhtiöiden ja rahastojen määrässä, jotka ovat allekirjoittaneet vastuullisen sijoittamisen periaatteet (Principles for Responsible Investment, PRI).

Periaatteet on tällä hetkellä allekirjoittanut lähes 1000 sijoitusorganisaatiota ympäri maailman. Näiden sijoittajien hallussa on yli 25 000 miljardin dollarin varallisuus.

Ilmarinen on menestynyt myös vastuullisten sijoittajien kansainvälisessä vertailussa. Yhtiö sijoittui parhaaseen neljännekseen Principles for Responsible Investment -järjestön kartoituksessa, johon osallistui lähes 200 sijoitusorganisaatiota ympäri maailmaa. Mittaristona käytettiin YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (UNPRI).

Yhtiö allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ensimmäisenä suomalaisyhtiönä vuonna 2006.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?