Narsisti nauttii, työyhteisö sairastaa

Julkaistu: , Päivitetty:

Hän pelottelee, alistaa, manipuloi ja valehtelee. Pitää työpaikan omaa hovia ja nauttii ihailusta. Ei osoita empatiaa, mutta osaa taitavasti peitellä todellisen luonteensa niiltä, joita haluaa miellyttää. Hän on narsisti.


Narsistin – kuten muidenkin persoonallisuushäiriöiden – piirteitä löytyy kaikista ihmisistä. Kun niitä yhdistyy riittävän monta yhteen ihmiseen, puhutaan narsistisesta persoonallisuudesta. Narsismi on nykyään jo muotikäsite, mutta myös todellinen yleistyvä työyhteisöjen ongelma.

Narsistien uhrien tuki -yhdistyksen puheenjohtaja Taina Riipinen puhuu yhteiskunnallisesta ja kansantaloutta rasittavasta ilmiöstä. Se näkyy myös yhdistyksessä: toukokuussa yhdistyksen verkkosivuilla oli yli 40 000 eri kävijää, ja jäsenmäärä kasvaa.

Patrian huoltojohtajana toimivan Pasi Niemen tuoreessa opinnäytetyössä tutkittiin kriisitilannejohtamista ja myös narsistista johtajuutta yhtenä ongelma-alueena. Niemi katsoo, että narsisteista johtuvat ongelmat työpaikoilla ovat lisääntyneet.

Niemi kertoo, että narsistit hakeutuvat usein tehtäviin, joissa "kuviteltu erinomaisuus" pääsee esille – esimerkiksi esimiestehtävään tai erityisosaamista vaativaan tehtävään. Kun pomona on narsisti, työn lopputuloksella ei ole merkitystä, vaan sillä, että kaikki sujuu itseriittoisen narsistin vaatimusten ja normien mukaan.

Muutosjohtaminen
sopii narsistille


Narsisti saattaa ajaa organisaation tarkoituksella muutoksesta toiseen, koska hän pystyy näin perustelemaan olemassaolonsa valtuutusta.

– Alaiset kuormittuvat, koska he kyllä huomaavat ennen pitkää esimiehensä toiminnan motiivit. Tarkoitukseton puurtaminen esimiehen hyväksi luo ennen pitkää sietämättömän työskentelyilmapiirin, Pasi Niemi sanoo.

– Persoonallisuushäiriöitä on monia luokkia ja alaryhmiä, ja ne esiintyvät limittäin, lomittain ja päällekkäin. Yhteistä tällaisille ihmisille on se, että he porskuttavat työpaikoilla kuin norsu posliinikaupoissa ja tekevät tuhoa ja sairastuttavat työtoverinsa ja läheisensä, Taina Riipinen kuvaa.

Työpaikan sairas ilmapiiri voi olla hyvin näkyvää, mutta narsistin osuus siitä voi olla piilossa. Niemi sanoo, että narsisteille on tyypillistä toimia vetovoimaisesti, liehitellä ihmisiä ja ilmaista itsensä uskottavasti. Narsististen piirteiden tunnistaminen saattaa viedä pitkänkin aikaa, jopa vuosia.

Koska narsisti tulkitsee itseään ja ympäristöään vääristyneesti, hän saattaa jopa itse väittää olevansa narsistin uhrina – joko laskelmoidusti tai aidosti niin kokien.

Hierarkinen malli
tukee narsistia


Pasi Niemen mukaan hierarkkinen organisaatiorakenne, autoritäärinen johtaminen ja byrokraattinen toimintamalli luovat narsistille suotuisat olosuhteet.

– Tällaisessa mallissa päätöksenteko on keskitetty organisaation huipulle, ja johto eristäytyy ehkä muita malleja helpommin elämään omaa todellisuuttaan. Tieto etenee byrokraattisten tasojen kautta, joissa ”ei-toivotun” tiedon suodatusmahdollisuuksia on paljon.

Organisaatio voi Niemen mukaan olla myös heijastuma johtamistavasta. Narsistinen johtaja voi luoda omaa toimintaansa tukevan organisaatiomallin, mutta perustella sen muilla syillä.

– Organisaatio ja sen toimintakulttuuri saattavat olla sairaita siinä missä yksittäiset työntekijätkin. Jos organisaatiokulttuurissa suositaan kovaa johtamista sen epäkypsässä merkityksessä, siellä vallitsevat johtajakeskeinen hierarkkinen johtamiskulttuuri ja vääristyneet arvot, ei uranosteessa oleva voi olla luonteeltaan toimintakulttuurin vastainen.

Narsisti voi myös
terrorisoida pomoa


Työtoverina narsisti voi levittää ”uhkaajistaan” perättömiä juoruja ja provosoida muuta työyhteisöä tällaisia henkilöitä vastaan.

– Narsisti voi myös kiusata johtajaa. Hän voi vaatia muun muassa erityiskohtelua, palkkioita ja korvauksia. Hän voi myös härskisti kiristää esimiestään vaikkapa henkilökohtaisilla asioilla. Narsisti voi yrittää tehdä itsestään korvaamattoman ja pakottaa heikon esimiehen toimimaan omien tavoitteidensa mukaan, Niemi sanoo.

Narsistinen johtaja ruokkii häntä heikompia muita narsisteja. Kun tämä on tehty, narsistinen johtaja pitää alaisensa tiukassa otteessaan ja vaihtaa ”sopimattomat solut” muitta mutkitta uusiin. Ihmisen laumasieluisuus ajaa Niemen mukaan heikoimmat jäsenet mukaan moraalittomaan toimintakulttuuriin.

– Voi vain arvailla ja ihmetellä, mistä sellaisia henkilöitä aina löytyy näiden henkisesti sairaiden johtajien esikunnaksi. Käsitykseni mukaan heitä on useimmiten itsetunnoltaan heikoissa, mutta ehkä muuten hyvin lahjakkaissakin yksilöissä, joiden arvomaailma sallii löyhän moraalin.

Narsismi aiempaa
hyväksytympää


Moni psykologian ja psykiatrian asiantuntija on viime aikoina kiinnittänyt huomiota työelämän muutoksiin, jotka ravitsevat narsistista persoonaa. Myös yhteisöllisyyden rapautumisesta on etsitty syytä siihen, että tällaista käyttäytymistä näyttää olevan nykypäivänä aiempaa enemmän.

Kertakäyttökulttuuri laajenee ihmissuhteisiin, ja arvojen pinnallistuminen leimaa kanssakäymistä, jolloin narsistinen käyttäytyminen saattaa Pasi Niemen mukaan muuttua yleisemmäksi ja jopa hyväksytymmäksi kuin aikaisemmin.

– Nykyään nopea urakierto saattaa osaltaan mahdollistaa narsistien etenemisen organisaatioissa vaativimpiin tehtäviin asti. Kahdessa vuodessa negatiivisen toiminnan tulokset eivät välttämättä näy, vaan ne jäävät seuraajan siivottaviksi, Niemi sanoo.

– Myös jostain lanseerattu johtajien toimintamalli, jossa kehotetaan tekemään merkittävät muutokset ensimmäisen kuukauden aikana, voi edesauttaa organisaatiossa lymyilevien narsistien pääsyä eteenpäin. Uusi johtaja voi saada tällaisista henkilöistä nopeasti pikku apureita muutosvinkkejä antamaan.

– Työelämän piirteet ovat muuttuneet sellaisiksi, että ne ruokkivat narsismia työmarkkinoilla. Yritysten työpaikkailmoitukset myyvät tällaista kuvaa innovatiivisesta, luovasta, eteenpäin pyrkivästä tyypistä. Eihän tällaista ihmistä oikeasti ole, se on illuusiota ja tukee jotenkin pöhöttynyttä johtajakäsitystä, Taina Riipinen Narsistien uhrien tuesta sanoo.

Termiviidakko sekava,
tuho näkyy selkeästi


Narsistinen persoonallisuushäiriö on psykiatrinen diagnoosi, jolle on määritelty tietyt kriteerit. Narsismia voidaan hoitaa, jos ihminen itse tunnistaa tilansa ja on motivoinut hoitoon. Ongelmallista on, että narsisti ei yleensä itse koe olevansa mitenkään psyykkisesti sairas.

Narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsiviä on arviolta väestöstä vain yksi prosentti, mutta eriasteisesta narsistisesta vammasta kärsii huomattavasti useampi.

Varsinaisessa persoonallisuusdiagnoosissa erotellaan toisistaan narsistinen, epäsosiaalinen, huomiohakuinen ja epävakaa persoonallisuushäiriö. Lisäksi puhutaan vaativasta persoonallisuudesta, sekä monista edellä mainittujen alalajeista. Niitä esiintyy noin kymmenellä prosentilla väestöstä, miehillä naisia useammin.

Pasi Niemi huomauttaa, että maallikolle todellisen persoonallisuushäiriön tunnistaminen on vaikeaa.

– Meillä kaikilla on varmasti hieman erilainen kuva itsestämme kuin ympäröivällä työyhteisöllä, mutta narsistilla eroavaisuus on usein todella suuri. Tarkkailemalla ja pyrkimällä analysoimaan tällaisen henkilön toimintaa voi nähdä, täyttyvätkö persoonallisuushäiriön merkit.

Taina Riipisen mukaan työyhteisöongelmien hoitaminen tällaisissa tapauksissa on usein erittäin vaikeaa. Työpaikan luottamushenkilöstä, työsuojelupiiristä tai muista viranomaisista ei välttämättä löydy mitään apua. Riipinen pitää paradoksaalisena, että työntekijän irtisanomissuoja tekee narsistinkin irtisanomisen niin vaikeaksi, että tämä  saa usein rauhassa jatkaa terroriaan.

– Kylmä laskelmointi ja häikäilemättömyys tekevät narsistista erittäin hankalan tapauksen. Jos organisaatioon on juurrutettu pelon ilmapiiri, organisaation jäseniltä vaaditaan hyvin vahvaa tahtotilaa ja yhtenäisyyttä narsistin toimintaan puuttumiseksi – etenkin jos hän on esimiesasemassa, Niemi sanoo.

"Johdon työnohjaus
tärkeää
"

Riipisen mukaan narsistisen työntekijän työtovereille aiheuttama piina kertoo aina heikosta johtajuudesta. Hyvän johtajuuden edellytys on, että organisaatioissa panostetaan säännölliseen ja pitkäkestoiseen johdon työnohjaukseen.

Työnohjaajan tehtävänä on avata uusia ulottuvuuksia, murtaa ajattelun lukkoja ja vahvistaa vuorovaikutustaitoja. Toimialan tuntemisella ei tässä ole mitään merkitystä, sillä johtamisen ongelmat ovat toimialasta riippumatta lähes aina samankaltaisia.

– Yhteinen päätös asiaan puuttumisesta ja yhtenäisyys ylipäänsä ovat ensimmäinen vaatimus. Vaikeat asiat on uskallettava ottaa esille esimerkiksi kehityskeskusteluissa tai työturvallisuusorganisaation kanssa. Selkeät faktat esille esimerkkitapauksineen, Niemi neuvoo.

Asioista voi pitää esimerkiksi päiväkirjaa, jonka turvin epäkohtia voi myöhemmin konkretisoida.  Jos koko organisaation esimies on narsisti ja luonut johtamisjärjestelmän sen mukaan, ainut vaihtoehto taitaa olla ”äänestäminen jaloillaan”, Niemi katsoo.

Kommentit

  Näytä lisää

  Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   IS kysyi tavallisilta suomalaisilta, paljonko he saivat perintöä – eläkkeellä oleva Matti, 67, tempaisi esiin kovan luvun

  2. 2

   Helsinkiin avattiin muhkea Tripla, samaan aikaan tavarataloja kaatuu kuin heinää Yhdysvalloissa – ”Suomeen tulee samat haasteet”

  3. 3

   HS: Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa kasvanut

  4. 4

   HS: Hyvätuloinen Kim huijasi joutuvansa asunnottomaksi ja sai kaupungin vuokra-asunnon hyvältä paikalta

  5. 5

   Qantasin 19 tunnin lento New Yorkista Sydneyyn lähtee perjantaina ja laskeutuu sunnuntaina – lentäjät huolissaan

  6. 6

   Suomalaiset paljastavat pahimmat sijoitusmokansa – ”Hävisin muutamassa päivässä miljoonan”

  7. 7

   Katso, millaisia perintöjä kotikunnassasi saatiin

  8. 8

   Pekan perintötalosta tuli vuosien riippa ja isot kulut – ”Luulin, että 50 000 euroa olisi kipuraja, jonka alle ei mentäisi”

  9. 9

   EU:n huippukokous vahvisti Christine Lagarden valinnan EKP:n pääjohtajaksi

  10. 10

   USA pamautti ennätykselliset tullimaksut – Uudenkaupungin autotehdas tulilinjalla, jos kauppasota kärjistyy

  11. Näytä lisää
  1. 1

   IS kysyi tavallisilta suomalaisilta, paljonko he saivat perintöä – eläkkeellä oleva Matti, 67, tempaisi esiin kovan luvun

  2. 2

   Helsinkiin avattiin muhkea Tripla, samaan aikaan tavarataloja kaatuu kuin heinää Yhdysvalloissa – ”Suomeen tulee samat haasteet”

  3. 3

   HS: Hyvätuloinen Kim huijasi joutuvansa asunnottomaksi ja sai kaupungin vuokra-asunnon hyvältä paikalta

  4. 4

   Katso, millaisia perintöjä kotikunnassasi saatiin

  5. 5

   Suomalaiset paljastavat pahimmat sijoitusmokansa – ”Hävisin muutamassa päivässä miljoonan”

  6. 6

   Qantasin 19 tunnin lento New Yorkista Sydneyyn lähtee perjantaina ja laskeutuu sunnuntaina – lentäjät huolissaan

  7. 7

   USA pamautti ennätykselliset tullimaksut – Uudenkaupungin autotehdas tulilinjalla, jos kauppasota kärjistyy

  8. 8

   Nainen luuli löytäneensä itselleen unelmien kodin järvenrannalta Kainuusta – järkyttävä totuus paljastui, kun viranomainen huomasi oudon fontin pöytäkirjassa

  9. 9

   Pekan perintötalosta tuli vuosien riippa ja isot kulut – ”Luulin, että 50 000 euroa olisi kipuraja, jonka alle ei mentäisi”

  10. 10

   Verojuristin 6 vinkkiä perinnön saajalle – voit säästää selvää rahaa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Nainen luuli löytäneensä itselleen unelmien kodin järvenrannalta Kainuusta – järkyttävä totuus paljastui, kun viranomainen huomasi oudon fontin pöytäkirjassa

  2. 2

   Painajaisperinnöistä yksi on yli muiden – ”Kukaan ei huoli edes ilmaiseksi”

  3. 3

   Esko Ylisen Halpa-Halli laajeni hurjasti ja suututti kilpailijat – sitten viinaan retkahtanut nuori liike­mies teki täys­käännöksen, joka yllätti kaikki

  4. 4

   IS kysyi tavallisilta suomalaisilta, paljonko he saivat perintöä – eläkkeellä oleva Matti, 67, tempaisi esiin kovan luvun

  5. 5

   Näin lainakatto vaikuttaisi sinuun – katso, millaiseen kotiin tulosi riittäisivät

  6. 6

   Juha, 57, teki Kauhukeittiötä, nyt ei saa töitä millään, vaikka on lähettänyt kahden vuoden aikana yli 300 hakemusta

  7. 7

   Toivo Sukari aikoo myydä Seinäjoen Ideaparkin – vain yksi kauppakeskus jää: ”Se on minulle kuin lapsi”

  8. 8

   Riittääkö Triplaan asiakkaita? Asiantuntija: ”Solmu­kohta­harha” voi koitua kauppa­keskuksen kohtaloksi

  9. 9

   Tässä ovat 3 mokaa, joilla voit pilata osakesäästötilin hyödyt – vaarana 7 300 euron lasku

  10. 10

   Kiistelty ”paskalaki” astuu voimaan kahden viikon päästä – yli 100 000 kiinteistössä muutokset on vielä tekemättä

  11. Näytä lisää