Professori Pertti Haaparanta: Yksyistyistäminen pahentaa Kreikan velkaongelmaa - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Professori: Kreikka ryöstetään – yksityistäminen pahentaa ongelmia

Kreikan valtion omaisuuden yksityistäminen pahentaa maan velkaongelmaa, vaikka sitä onkin pidetty keinona hillitä velkaantumista. Tätä mieltä on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professori Pertti Haaparanta. Hänen mukaansa Kreikka tulee myynneissä ryöstetyksi. Myös Suomen vaatimat takuut ovat osa tätä ryöstöä.

Teleyhtiön työntekijät osoittavat mieltään yrityksensä puolesta Ateenassa.­

3.6.2011 11:14 | Päivitetty 3.6.2011 11:12

Omaisuuden myynti voi tuoda Kreikalle uusia ongelmia eikä se edes ratkaise jo olemassa olevia vaikeuksia.

– Kreikan omaisuuden yksityistämistä on laajalti esitetty tärkeäksi osaksi julkisen velkaantumisen hillintää. Yksityistäminen todennäköisesti kuitenkin vain pahentaa tilannetta, kirjoittaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professori Pertti Haaparanta Akateemisessa talousblogissa.

Haaparanta perustelee väitettään  kahdella asialla. Ensiksi, yksityistäminen ei hänen mukaansa lisää Kreikan julkista varallisuutta. Se ainoastaan muuttaa sen muotoa likvidimmäksi. Siitä ei ole mitään apua, koska Kreikalla ei ole pelkästään likviditeettiongelmaa. Sen ongelmana on myös maksukyvyttömyys, kun julkinen velka on kasvanut niin suureksi, ettei maa pysty hoitamaan sitä ilman velkojen uudelleenjärjestelyä.

Toiseksi ongelmaksi Haaparanta nostaa sen, että varallisuuden myynti vähentää jatkossa julkisen sektorin tuloja ja lisää siten velanoton tarvetta.

– Julkinen omaisuus on tuonut valtiolle tuloja, jotka nyt menetetään. Osittain tätä korvaavat verotulot, joita uudet omistajat maksavat yritysveroina ja pääomatuloveroina. On kuitenkin odotettavissa, että jos jotakin, niin Kreikka tulee alentamaan yritys- ja pääomatuloverojaan kilpailukyvyn nimissä. Nykytilanteessa valtio saa koko tuoton tuloina, veroasteet tuskin missään oloissa kohoavat 100 prosenttiin, Haaparanta kirjoittaa.

– Nyt voidaan tietysti kysyä, eivätkö yksityistettäessä omaisuuden myyntihinnat heijasta täysimääräisesti siitä saatavia tuloja? Tällöinhän valtio ei menetä tuloja vaan ne näkyvät myyntihinnoissa. Ja eikö yksityistäminen nosta yritysten tuottavuutta niin, että myyntihinnat ovat itse asiassa korkeammat kuin voitaisiin arvioida nykyisten tuottojen perusteella.

Haaparannan mukaan kokemukset osoittavat, että tuottavuus ei parane niin paljon, että Kreikka selviäisi sen turvin veloistaan. Hänestä on myös epärealistista odottaa, että myyntihinnat heijastelisivat todellisia tulevia tuloja. Omaisuutta joudutaan todennäköisesti myymään ale-hintaan.

– Kreikan ongelma on myös likviditeettiongelma, minkä vuoksi on odotettavissa, että omaisuutta tullaan myymään "palovahinkohintoihin", alle "todellisen" arvonsa, Haaparanta sanoo blogissa.

Tämä pahentaa Haaparannan mukaan Kreikan ongelmia. Hänen mukaansa kyse on Kreikan ryöstämisestä, kun omaisuutta myydään ale-hintaan.

– Mistä sitten on kyse? Ryöstämisestä, ryöstämisestäpä hyvinkin, jos halutaan puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Kreikkaa aletaan myydä halvalla. Vaatimukset takuista, joita Suomi on erityisellä kiivaudella vaatinut, ovat osa tätä ryöstöä, Haaparanta kirjoittaa.

Hän pohtii, että millä hinnalla mahdolliset takuukohteet arvotetaan.

– Mutta ehkä meistä on mieltäylentävää ajatella, että osa Kreikan matkojemme kustannuksista tuleekin kreikkalaisten itsensä pussista. Eikö tämä ole negatiivista syrjintää eikä positiivista, päinvastoin kuin julkinen liturgia väittää, Haaparanta kirjoittaa blogissa.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?